123doc.org: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for 123doc.org website: estimated summary traffic is 4.51 Million sessions per month (150 Thousand sessions per day, or 1.65 Billion sessions per year). 123doc.org was launched at December 04, 2014; this domain is about 5 years old. The site links to network IP address 107.167.189.210. As of January 01, 2020, Alexa rank is 24232.


We estimate the users' engagement to 123doc.org as follows: Session Duration - 02:14 minutes; 2.01 pageviews per Session, and Bounce Rate - 59.53%

79.1 percent of visits to this site come from a search engine, while 20.2% come directly and 0.8% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 98.2%

Worth of 123doc.org (based on advertising revenue only): $381 Thousand
Traffic history for 123doc.org, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 9750000
2018-02-01 8170000
2018-02-16 7030000
2018-03-01 5450000
2018-03-16 4720000
2018-04-01 7020000
2018-04-16 8280000
2018-05-01 9100000
2018-05-16 9590000
2018-06-01 8550000
2018-06-16 7920000
2018-07-01 6210000
2018-07-16 5380000
2018-08-01 4570000
2018-08-16 4200000
2018-09-01 4670000
2018-09-16 4980000
2018-10-01 7140000
2018-10-16 8080000
2018-11-01 9270000
2018-11-16 9850000
2018-12-01 9370000
2018-12-16 8900000
2019-01-01 8900000
2019-01-16 9130000
2019-02-01 7790000
2019-02-16 7320000
2019-03-01 6850000
2019-03-16 6480000
2019-04-01 8430000
2019-04-16 9380000
2019-05-01 9660000
2019-05-16 10200000
2019-06-01 9340000
2019-06-16 8610000
2019-07-01 6470000
2019-07-16 5450000
2019-08-01 4690000
2019-08-16 4300000
2019-09-01 4220000
2019-09-16 4330000
2019-10-01 5740000
2019-10-16 6330000
2019-11-01 6520000
2019-11-16 6440000
2019-12-01 5420000
2019-12-16 5080000
2020-01-01 4510000
January 01, 2020
4.51 Million
Sessions per Month
24232
Alexa Rank

Users' engagement:

2.01
Pageviews per Session
02:14
Session Duration
59.53%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 98.2%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 79.1%
Direct 20.2%
Referrals 0.8%

Alexa Rank history for 123doc.org, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 16944
2018-02-01 14991
2018-02-16 39614
2018-03-01 13304
2018-03-16 10716
2018-04-01 9029
2018-04-16 7486
2018-05-01 11919
2018-05-16 10461
2018-06-01 14154
2018-06-16 18044
2018-07-01 22975
2018-07-16 21022
2018-08-01 19071
2018-08-16 15614
2018-09-01 15505
2018-09-16 12075
2018-10-01 6459
2018-10-16 8450
2018-11-01 8724
2018-11-16 8945
2018-12-01 8866
2018-12-16 14018
2019-01-01 12985
2019-01-16 8249
2019-02-01 20479
2019-02-16 12062
2019-03-01 8734
2019-03-16 12809
2019-04-01 6921
2019-04-16 7127
2019-05-01 18589
2019-05-16 8795
2019-06-01 11878
2019-06-16 21411
2019-07-01 19280
2019-07-16 16171
2019-08-01 23430
2019-08-16 24085
2019-09-01 16124
2019-09-16 8867
2019-10-01 8546
2019-10-16 11371
2019-11-01 13406
2019-11-16 21722
2019-12-01 27782
2019-12-16 14665
2020-01-01 24232How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for 123doc.org

Percentage of visits to 123doc.org from a search engine
Search Traffic for 123doc.org
Website Information
123doc.org title 123doc.org | cộng đồng chia sẻ, upload, download sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book,
123doc.org description 123doc.org cộng đồng chia sẻ, upload, upload sách, upload tài liệu , download sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book , tài liệu trực tuyến hàng đầu việt nam, tài liệu về tất cả các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, tài chính ngân hàng, công nghệ thông
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 107.167.189.210
Domain registration date: December 04, 2014, about 5 years ago.
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 211 per day
Advertising revenue per month: $ 6.35 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 76.1 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 381 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 150 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 4.51 Million visits / month
Estimated visits per year: 54.1 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 302 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 9.07 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 109 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
de va đáp án đề thi toán khối b năm 2008 1 3500 11000
phan tich nhan vat ngo tu văn trong chuyen chuc phan su den tan vien 1 2400 7500
câu hỏi và đáp án về bác hồ 1 34000 110000
ban kiem diem dang vien 1 54000 170000
bai tap toan lop 5 nang cao : quang duong 1 2000 6600
luyen thi bang b tieng anh mon viet 2 7800 56000
bài giảng bồi dưỡng hc sinh giỏi địa 9 2 1800 13000
đóng vai bé thu kể lại chuyện chiếc lược ngà 2 1500 11000
một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng 3 750 7600
kiem diem dang vien 2015 3 23000 230000
hoa hoc huu co lop 11 3 3600 36000
vội vàng xuân diệu 3 1700 18000
hãy trình bày nổi bật lối sống vô cùng giản dị thanh bạch của bác hồ 3 1000 10000
bản kiểm điểm đảng viên năm 2015 4 5200 74000
câu 3 sgk trang 3o ngữ văn 11 tập 2 4 450 6500
giới thiệu bài thơ nhớ rừng của thế lữ 4 570 8200
sơ đồ lắp quạt trần 4 6200 88000
giải các bài toán hữu cơ 5 310 5700
bài tập giới hạn hàm số 5 330 5900
soạn bài tục ngữ về con người và xã hội 6 480 65000
bài dự thi an toàn giao thông 6 54 7300
hoc tot ngu van 7 tap 2 6 97 13000
mẫu sổ chi tiết 7 2400 320000
kinh tế lượng 7 2100 280000
de thi hoc sinh gioi tieng anh lop 6 7 860 120000
bài luận tiếng anh về facebook 7 690 93000
đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát 7 48 6500
máy phát điện xoay chiều 1 pha 8 37 5100
cau dieu kien 9 82 11000
thư upu lần thứ 45 9 200 27000

About       Privacy Policy       Contact