amec.com.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

amec.com.vn website
Latest statistics for amec.com.vn website: estimated summary traffic is 122 Thousand sessions per month (4.07 Thousand sessions per day, or 44.5 Million sessions per year). The site links to network IP address 42.112.21.212. As of April 01, 2019, Alexa rank is 603170.


We estimate the users' engagement to amec.com.vn as follows: Session Duration - 01:44 minutes; 1.65 pageviews per Session, and Bounce Rate - 74.39%

73.4 percent of visits to this site come from a search engine, while 26.1% come directly and 0.4% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 97.4%, Germany - 1.3%, Australia - 0.5%

Worth of amec.com.vn (based on advertising revenue only): $8.4 Thousand
Traffic history for amec.com.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16 122000
2017-05-01 124000
2017-05-16 124000
2017-06-01 133000
2017-06-16 139000
2017-07-01 115000
2017-07-16 102000
2017-08-01 106000
2017-08-16 108000
2017-09-01 102000
2017-09-16 98300
2017-10-01 98300
2017-10-16 100000
2017-11-01 99500
2017-11-16 100000
2017-12-01 82000
2017-12-16 71700
2018-01-01 146000
2018-01-16 182000
2018-02-01 147000
2018-02-16 129000
2018-03-01 99400
2018-03-16 86100
2018-04-01 105000
2018-04-16 117000
2018-05-01 123000
2018-05-16 125000
2018-06-01 128000
2018-06-16 124000
2018-07-01 136000
2018-07-16 137000
2018-08-01 150000
2018-08-16 158000
2018-09-01 159000
2018-09-16 146000
2018-10-01 147000
2018-10-16 140000
2018-11-01 151000
2018-11-16 156000
2018-12-01 148000
2018-12-16 136000
2019-01-01 128000
2019-01-16 124000
2019-02-01 118000
2019-02-16 118000
2019-03-01 117000
2019-03-16 118000
2019-04-01 122000
du học cùng amec: công ty tư vấn du học số 1 việt nam chuyên tư vấn du học mỹ, anh, canada, úc, new zealand, đức ... hỗ trợ chọn trường, xin học bổng, xin visa miễn phí. amec.com.vn

April 01, 2019
122 Thousand
Sessions per Month
603170
Alexa Rank

Users' engagement:

1.65
Pageviews per Session
01:44
Session Duration
74.39%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 97.4%
Germany 1.3%
Australia 0.5%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 73.4%
Direct 26.1%
Referrals 0.4%

Alexa Rank history for amec.com.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16 625958
2017-05-01 551549
2017-05-16 706093
2017-06-01 724929
2017-06-16 603990
2017-07-01 773248
2017-07-16 933468
2017-08-01 618474
2017-08-16 625803
2017-09-01 826322
2017-09-16 946136
2017-10-01 994875
2017-10-16 718181
2017-11-01 599369
2017-11-16 509202
2017-12-01 536179
2017-12-16 734873
2018-01-01 820046
2018-01-16 935708
2018-02-01 925750
2018-02-16 0
2018-03-01 0
2018-03-16 728572
2018-04-01 487682
2018-04-16 349608
2018-05-01 0
2018-05-16 0
2018-06-01 407469
2018-06-16 796669
2018-07-01 249541
2018-07-16 445346
2018-08-01 864396
2018-08-16 727489
2018-09-01 137044
2018-09-16 626975
2018-10-01 460902
2018-10-16 0
2018-11-01 768134
2018-11-16 822866
2018-12-01 360546
2018-12-16 0
2019-01-01 994062
2019-01-16 0
2019-02-01 966613
2019-02-16 605667
2019-03-01 0
2019-03-16 827650
2019-04-01 603170How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for amec.com.vn

Percentage of visits to amec.com.vn from a search engine
Search Traffic for amec.com.vn
Website Information
amec.com.vn title công ty tư vấn du học âu mỹ - amec
amec.com.vn description du học cùng amec: công ty tư vấn du học số 1 việt nam chuyên tư vấn du học mỹ, anh, canada, úc, new zealand, đức ... hỗ trợ chọn trường, xin học bổng, xin visa miễn phí.
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 42.112.21.212
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 4 per day
Advertising revenue per month: $ 140 per month
Advertising revenue per year: $ 1.68 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 8.4 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 4.07 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 122 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 1.46 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 6.71 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 201 Thousand pageviews / month
Estimated pageviews per year: 2.42 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
slide hội thảo du học hàn quốc 1 180 570
only when cấu trúc 1 300 980
hoọc bổng đại học coruna 1 6000 19000
cách làm bài tập so as to 1 550 1800
du học đức 1 0 0
hoội người du học tại melbuorne 1 17000 53000
cấu trúc only when 2 0 0
trương đại học stratford virginia 2 78 560
thong tin ve truong california university sacramento 3 31 320
các nước miễn học phí 3 120 1200
thành tích khủng du học sinh việt nam ở mỹ 3 65 670
du học canada 3 0 0
du hoc my 3 0 0
di my lop 12 4 1700 25000
tìm việc làm thêm ở sunshine coast 4 0 0
tieng duc thay doi giong o so nhieu 4 0 0
du học mỹ 4 0 0
du học úc 5 0 0
khóa học thạc sỹ hoc bổng tiếng anh 5 90 1600
du học sinh việt nam 5 4 76
tìm nhà trọ la trobe 6 26 3600
thủ tục xin visa thăm thân canada 6 1 150
hoc bong du hoc uc 2016 cho hoc sinh ptth 7 120 16000
nghề đang thiếu tại úc 8 2 300
du học 8 0 0
các trường đào tạo mba chất lượng mà không yêu cầu kinh nghiệm làm việc tại úc 8 0 0
du hoc an do 9 13 1800
chợ nam dae mun 9 0 0
danh sách trung học cộng đồng ở florid 10 2 350
học bổng hà lan thú y 10 3 410

About       Privacy Policy       Contact