arowana.com.vn: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for arowana.com.vn website: estimated summary traffic is 870 sessions per month (29 sessions per day, or 318 Thousand sessions per year). The site links to network IP address 45.32.254.196. As of January 01, 2020, Alexa rank is N/A.


We estimate the users' engagement to arowana.com.vn as follows: Session Duration - 00:00 minutes; 1.62 pageviews per Session, and Bounce Rate - 34.88%

Worth of arowana.com.vn (based on advertising revenue only): $0
Traffic history for arowana.com.vn, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 3430
2018-02-01 3330
2018-02-16 3280
2018-03-01 3260
2018-03-16 3240
2018-04-01 3240
2018-04-16 3240
2018-05-01 3230
2018-05-16 3230
2018-06-01 3230
2018-06-16 3230
2018-07-01 3230
2018-07-16 3230
2018-08-01 3230
2018-08-16 3230
2018-09-01 3230
2018-09-16 3230
2018-10-01 3230
2018-10-16 3230
2018-11-01 2230
2018-11-16 1740
2018-12-01 1300
2018-12-16 1090
2019-01-01 978
2019-01-16 924
2019-02-01 897
2019-02-16 884
2019-03-01 902
2019-03-16 912
2019-04-01 891
2019-04-16 880
2019-05-01 875
2019-05-16 873
2019-06-01 871
2019-06-16 871
2019-07-01 870
2019-07-16 870
2019-08-01 870
2019-08-16 870
2019-09-01 870
2019-09-16 870
2019-10-01 870
2019-10-16 870
2019-11-01 870
2019-11-16 870
2019-12-01 870
2019-12-16 870
2020-01-01 870
January 01, 2020
870
Sessions per Month
N/A
Alexa Rank

Users' engagement:

1.62
Pageviews per Session
00:00
Session Duration
34.88%
Bounce RateAlexa Rank history for arowana.com.vn, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 0
2018-02-01 0
2018-02-16 0
2018-03-01 0
2018-03-16 0
2018-04-01 0
2018-04-16 0
2018-05-01 0
2018-05-16 0
2018-06-01 0
2018-06-16 0
2018-07-01 0
2018-07-16 0
2018-08-01 0
2018-08-16 0
2018-09-01 0
2018-09-16 0
2018-10-01 0
2018-10-16 0
2018-11-01 0
2018-11-16 0
2018-12-01 0
2018-12-16 0
2019-01-01 0
2019-01-16 0
2019-02-01 0
2019-02-16 0
2019-03-01 0
2019-03-16 0
2019-04-01 0
2019-04-16 0
2019-05-01 0
2019-05-16 0
2019-06-01 0
2019-06-16 0
2019-07-01 0
2019-07-16 0
2019-08-01 0
2019-08-16 0
2019-09-01 0
2019-09-16 0
2019-10-01 0
2019-10-16 0
2019-11-01 0
2019-11-16 0
2019-12-01 0
2019-12-16 0
2020-01-01 0How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for arowana.com.vn

Percentage of visits to arowana.com.vn from a search engine
Search Traffic for arowana.com.vn
Website Information
arowana.com.vn title thế giới sinh vật cảnh-arowana-dragon fish-cá rồng việt nam - diễn đàn thế giới sinh vật cảnh
arowana.com.vn description cá rồng,hồng long,quá bối,kim hồng,kim long,thanh long,kim long úc,la hán,cá biển, thủy sinh,chó,mèo,chim,bể,bộ lọc,quản lý nước,bệnh cá rồng,cây thủy sinh,phong thủy,cá la hán,cá biển,cá đĩa,cá ăn mồi,cá nước ngọt,cá chọi,chim cảnh,cây thế,hoa cảnh,địa lan,hoàng thảo,lan rừng,hài,vietnam,carong,honglong,quaboi,hongvi,kimlong,thanhlong,kimlonguc,lahan,cabien,thuysinh,cho,meo,chim,redtailgolden,xback,redarowana,goldenhead,be,boloc,quanlynuoc,benhcarong,caythuysinh,phongthuy,calahan,cabien,cadia,discus,caanmoi,canuocngot,cachoi,bettas,chimcanh,bonsai,caythe,hoacanh,dialan,cattleya,hoangthao,lanrung,hai,cho,meo,red tail,golden,xback,red arowana,golden head,ban ca rong, ca rong a chau, ca rong arowana, ca rong ban, ca rong cao lung, ca rong chau a, ca rong chau uc, ca rong dep, ca rong do, ca rong hong anh, ca rong trong, ca rong viet nam, ca rong vn, ca rong.com, nuoi ca rong, rong
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 45.32.254.196
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 0 per day
Advertising revenue per month: $ 0 per month
Advertising revenue per year: $ 0 per year
Estimated worth of this website: $ 0
Traffic Report
Estimated visits per day: 29 visits / day
Estimated visits per month: 870 visits / month
Estimated visits per year: 10.4 Thousand visits / year
Estimated pageviews per day: 46 pageviews / day
Estimated pageviews per month: 1.41 Thousand pageviews / month
Estimated pageviews per year: 16.9 Thousand pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
mua ban be ca rong ha noi 1 0 0
dien dan ca canh 2 0 0
cá đá betta bảo lộc 5 0 0
cửa hàng cá cảnh tphcm 9 0 0
thanh lý cá rồng hồng long 9 0 0

About       Privacy Policy       Contact