baocongthuong.com.vn: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for baocongthuong.com.vn website: estimated summary traffic is 72.8 Thousand sessions per month (2.43 Thousand sessions per day, or 26.6 Million sessions per year). The site links to network IP address 123.30.211.200. As of November 01, 2019, Alexa rank is N/A.


We estimate the users' engagement to baocongthuong.com.vn as follows: Session Duration - 01:10 minutes; 1.26 pageviews per Session, and Bounce Rate - 86.87%

Worth of baocongthuong.com.vn (based on advertising revenue only): $3.84 Thousand
Traffic history for baocongthuong.com.vn, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16 136000
2017-12-01 148000
2017-12-16 152000
2018-01-01 153000
2018-01-16 155000
2018-02-01 161000
2018-02-16 154000
2018-03-01 119000
2018-03-16 103000
2018-04-01 163000
2018-04-16 189000
2018-05-01 211000
2018-05-16 220000
2018-06-01 241000
2018-06-16 252000
2018-07-01 223000
2018-07-16 208000
2018-08-01 140000
2018-08-16 107000
2018-09-01 89700
2018-09-16 81300
2018-10-01 77000
2018-10-16 74900
2018-11-01 73900
2018-11-16 73300
2018-12-01 73100
2018-12-16 72900
2019-01-01 72900
2019-01-16 72800
2019-02-01 72800
2019-02-16 72800
2019-03-01 72800
2019-03-16 72800
2019-04-01 72800
2019-04-16 72800
2019-05-01 72800
2019-05-16 72800
2019-06-01 72800
2019-06-16 72800
2019-07-01 72800
2019-07-16 72800
2019-08-01 72800
2019-08-16 72800
2019-09-01 72800
2019-09-16 72800
2019-10-01 72800
2019-10-16 72800
2019-11-01 72800
November 01, 2019
72.8 Thousand
Sessions per Month
N/A
Alexa Rank

Users' engagement:

1.26
Pageviews per Session
01:10
Session Duration
86.87%
Bounce RateAlexa Rank history for baocongthuong.com.vn, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16 296622
2017-12-01 302185
2017-12-16 372625
2018-01-01 437465
2018-01-16 395324
2018-02-01 339641
2018-02-16 0
2018-03-01 0
2018-03-16 623278
2018-04-01 194575
2018-04-16 267000
2018-05-01 289590
2018-05-16 334949
2018-06-01 253546
2018-06-16 248459
2018-07-01 849968
2018-07-16 0
2018-08-01 0
2018-08-16 0
2018-09-01 0
2018-09-16 0
2018-10-01 0
2018-10-16 0
2018-11-01 0
2018-11-16 0
2018-12-01 0
2018-12-16 0
2019-01-01 0
2019-01-16 0
2019-02-01 0
2019-02-16 0
2019-03-01 0
2019-03-16 0
2019-04-01 0
2019-04-16 0
2019-05-01 0
2019-05-16 0
2019-06-01 0
2019-06-16 0
2019-07-01 0
2019-07-16 0
2019-08-01 0
2019-08-16 0
2019-09-01 0
2019-09-16 0
2019-10-01 0
2019-10-16 0
2019-11-01 0How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for baocongthuong.com.vn

Percentage of visits to baocongthuong.com.vn from a search engine
Search Traffic for baocongthuong.com.vn
Website Information
baocongthuong.com.vn title báo công thương điện tử, kinh tế, chính trị, xã hội
baocongthuong.com.vn description báo công thương điện tử, cập nhật nhanh tin tức về kinh tế, chính trị, xã hội, hội nhập, thương mại, công nghiệp
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 123.30.211.200
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 2 per day
Advertising revenue per month: $ 64 per month
Advertising revenue per year: $ 768 per year
Estimated worth of this website: $ 3.84 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 2.43 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 72.8 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 874 Thousand visits / year
Estimated pageviews per day: 3.06 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 91.7 Thousand pageviews / month
Estimated pageviews per year: 1.1 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
baocongthuong 1 0 0
công ty tnhh thương mại quốc tế việt tiến hải phòng 1 220 700
báo công thương 1 0 0
giày thạo hương 2 130 940
congthuong 2 0 0
báo điện tử mastercms ultimate 4 0 0
công ty cp đầu tư sản xuất và phát triển thiên việt 5 160 2900
màu chủ đạo năm 2015 6 20 2800
taembe nguoi sang lap 6 0 130
xe đồ sơn yên nghĩa 6 0 0
báo giá thang máy thiên nam 7 0 0
bo cong thuong 7 0 0
lỗi thiết kế, apple thay thế miễn phí sạc cáp cho macbook 12-inch 7 14 1900
co bo cong thuong 8 2 360
hoi cho thu cong my nghe 8 3 530
bộ công thương 8 0 0
dịch tiếng anh kiếm tiền 8 0 0
top 100 cty mlm 9 36 4900
lễ hội đua thuyền rồng ở cát bà 9 19 2600
vjtech lừa đảo 9 15 2000
kem kitkat 9 0 0
các chỉ số trong thương mại điện tử 9 0 0
đang xây dựng khoản vay khác thay thế gói 30.000 tỷ đồng 10 0 0
thu tuc xuat khau hang hoa sang han quoc 10 29 4000
cotecon 10 0 0

About       Privacy Policy       Contact