blognews.am: Web Analysis and traffic history for 10 years

Latest statistics for blognews.am website: estimated summary traffic is 742 Thousand sessions per month (24.7 Thousand sessions per day, or 271 Million sessions per year). Blognews.am was launched at July 21, 2015; this domain is about 4 years old. The site links to network IP address 104.18.35.8. As of August 01, 2019, Alexa rank is 107634.


We estimate the users' engagement to blognews.am as follows: Session Duration - 01:48 minutes; 2.57 pageviews per Session, and Bounce Rate - 73.99%

25.3 percent of visits to this site come from a search engine, while 73.2% come directly and 1.5% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Armenia - 82.6%, Russian Federation - 5.7%, Ukraine - 1.8%, France - 1.4%, United States of America - 1.2%

Worth of blognews.am (based on advertising revenue only): $80 Thousand
Traffic history for blognews.am, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 1840000
2017-09-01 1660000
2017-09-16 1580000
2017-10-01 1790000
2017-10-16 1900000
2017-11-01 1850000
2017-11-16 1820000
2017-12-01 1880000
2017-12-16 1930000
2018-01-01 3500000
2018-01-16 4280000
2018-02-01 3220000
2018-02-16 2690000
2018-03-01 2160000
2018-03-16 1900000
2018-04-01 1970000
2018-04-16 2030000
2018-05-01 1990000
2018-05-16 1970000
2018-06-01 1940000
2018-06-16 1920000
2018-07-01 1610000
2018-07-16 1460000
2018-08-01 1320000
2018-08-16 1230000
2018-09-01 1120000
2018-09-16 1070000
2018-10-01 1090000
2018-10-16 1080000
2018-11-01 1130000
2018-11-16 1140000
2018-12-01 1090000
2018-12-16 1070000
2019-01-01 959000
2019-01-16 885000
2019-02-01 818000
2019-02-16 777000
2019-03-01 770000
2019-03-16 774000
2019-04-01 803000
2019-04-16 846000
2019-05-01 956000
2019-05-16 1040000
2019-06-01 1030000
2019-06-16 1000000
2019-07-01 860000
2019-07-16 784000
2019-08-01 742000
August 01, 2019
742 Thousand
Sessions per Month
107634
Alexa Rank

Users' engagement:

2.57
Pageviews per Session
01:48
Session Duration
73.99%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Armenia 82.6%
Russian Federation 5.7%
Ukraine 1.8%
France 1.4%
United States of America 1.2%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 25.3%
Direct 73.2%
Referrals 1.5%

Alexa Rank history for blognews.am, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 27807
2017-09-01 30203
2017-09-16 28739
2017-10-01 24347
2017-10-16 22957
2017-11-01 25799
2017-11-16 27958
2017-12-01 24946
2017-12-16 21564
2018-01-01 21153
2018-01-16 22285
2018-02-01 22404
2018-02-16 24912
2018-03-01 24975
2018-03-16 24213
2018-04-01 27504
2018-04-16 22835
2018-05-01 21971
2018-05-16 23612
2018-06-01 27759
2018-06-16 28296
2018-07-01 44326
2018-07-16 40071
2018-08-01 32176
2018-08-16 39873
2018-09-01 37811
2018-09-16 34068
2018-10-01 28989
2018-10-16 36764
2018-11-01 31815
2018-11-16 42772
2018-12-01 49130
2018-12-16 51835
2019-01-01 36644
2019-01-16 55790
2019-02-01 49841
2019-02-16 60066
2019-03-01 52824
2019-03-16 44031
2019-04-01 64392
2019-04-16 35581
2019-05-01 43681
2019-05-16 28895
2019-06-01 41740
2019-06-16 58285
2019-07-01 39734
2019-07-16 45186
2019-08-01 107634How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for blognews.am

Percentage of visits to blognews.am from a search engine
Search Traffic for blognews.am
Website Information
blognews.am title blognews.am
blognews.am description blognews.am-ում ներկայացված են հայտնի և սկսնակ բլոգերների, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերի ակտիվ օգտատերերի ամենասուր գրառումները հանրության հետաքրքրության շրջանակներում գտնվող բոլոր թեմաներով
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 104.18.35.8
Domain registration date: July 21, 2015, about 4 years ago.
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 44 per day
Advertising revenue per month: $ 1.33 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 16 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 80 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 24.7 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 742 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 8.9 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 63.6 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 1.91 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 22.9 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
մասոն չէ 1 13000 40000
հրաչ մուրադյանին ծեծել են 1 290 920
blognews.am arm 1 6400 20000
pashtpanutyan banak 2 100 740
кэт записки 2 500 3600
записки шлюхи 3 280 2900
բիլի հոլիդեյ 3 35 360
джессика альба зимой 4 63 900
հորոսկոպով ինչ եք 4 25 360
արմեն աշոտյան հրաժարական 5 25 460
ծաթեր 5 3700 67000
2016 նշաններ, որոնք փոփոխություն կունենան 5 34 620
սահմանադրության կետեր 5 2000 37000
մեղր տորթ 6 2 390
amanorya axcanner 6 15 2000
nevs am 7 520 70000
asekose em 7 110 14000
թեստ. ընտրի՛ր, թե ինչ տեսար առաջինը և իմացի՛ր, թե ինչպիսի մարդ ես 7 3 500
голая морена морана 7 2 340
աշխարհի գեղեցկուհիները 8 4 590
ինտելեկտուալ թեստ 8 31 4300
լիլիթ դավթյան հենարան 9 12 1700
toqaborb 9 20 2700
ծովաբողկ 9 370 49000
հայոց ցեղասպանությունը ընդունած պետությունները 9 8 1200
խոզի բուդ պատրաստել 9 5 760
arajnordnery 9 110 15000
yutubum 9 7 950
operativ,am 10 68 9200
բլինչիկ 10 9 1300

About       Privacy Policy       Contact