cafef.vn: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for cafef.vn website: estimated summary traffic is 12.9 Million sessions per month (430 Thousand sessions per day, or 4.71 Billion sessions per year). The site links to network IP address 222.255.27.144. As of January 01, 2020, Alexa rank is 8638.


We estimate the users' engagement to cafef.vn as follows: Session Duration - 03:38 minutes; 3.42 pageviews per Session, and Bounce Rate - 51.07%

14.2 percent of visits to this site come from a search engine, while 84.6% come directly and 1.2% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 96.5%, United States of America - 1.1%, Singapore - 0.8%

Worth of cafef.vn (based on advertising revenue only): $1.85 Million
Traffic history for cafef.vn, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 11600000
2018-02-01 12100000
2018-02-16 12300000
2018-03-01 11200000
2018-03-16 10700000
2018-04-01 11300000
2018-04-16 11600000
2018-05-01 11900000
2018-05-16 12000000
2018-06-01 12300000
2018-06-16 12500000
2018-07-01 12200000
2018-07-16 11900000
2018-08-01 12900000
2018-08-16 13500000
2018-09-01 13900000
2018-09-16 13600000
2018-10-01 13100000
2018-10-16 13200000
2018-11-01 14000000
2018-11-16 14300000
2018-12-01 14200000
2018-12-16 13900000
2019-01-01 13100000
2019-01-16 13200000
2019-02-01 12800000
2019-02-16 12600000
2019-03-01 12200000
2019-03-16 11800000
2019-04-01 12300000
2019-04-16 12800000
2019-05-01 12600000
2019-05-16 12800000
2019-06-01 13100000
2019-06-16 13000000
2019-07-01 12800000
2019-07-16 12800000
2019-08-01 14600000
2019-08-16 15800000
2019-09-01 14300000
2019-09-16 14200000
2019-10-01 14700000
2019-10-16 15000000
2019-11-01 15200000
2019-11-16 14700000
2019-12-01 14600000
2019-12-16 13800000
2020-01-01 12900000
January 01, 2020
12.9 Million
Sessions per Month
8638
Alexa Rank

Users' engagement:

3.42
Pageviews per Session
03:38
Session Duration
51.07%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 96.5%
United States of America 1.1%
Singapore 0.8%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 14.2%
Direct 84.6%
Referrals 1.2%

Alexa Rank history for cafef.vn, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 7945
2018-02-01 6147
2018-02-16 6940
2018-03-01 6674
2018-03-16 6032
2018-04-01 10331
2018-04-16 10982
2018-05-01 11230
2018-05-16 11532
2018-06-01 7131
2018-06-16 5959
2018-07-01 8601
2018-07-16 10058
2018-08-01 4836
2018-08-16 4464
2018-09-01 5058
2018-09-16 8731
2018-10-01 7444
2018-10-16 4788
2018-11-01 4203
2018-11-16 4744
2018-12-01 5097
2018-12-16 7023
2019-01-01 9018
2019-01-16 4787
2019-02-01 6167
2019-02-16 6096
2019-03-01 4674
2019-03-16 5671
2019-04-01 10116
2019-04-16 7760
2019-05-01 9083
2019-05-16 6256
2019-06-01 5902
2019-06-16 8382
2019-07-01 8677
2019-07-16 7707
2019-08-01 3493
2019-08-16 2772
2019-09-01 11890
2019-09-16 5212
2019-10-01 3420
2019-10-16 3288
2019-11-01 3492
2019-11-16 7617
2019-12-01 4098
2019-12-16 10807
2020-01-01 8638How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for cafef.vn

Percentage of visits to cafef.vn from a search engine
Search Traffic for cafef.vn
Website Information
cafef.vn title kênh thông tin kinh tế - tài chính việt nam
cafef.vn description cafef - kênh tin tức kinh tế, tài chính, thông tin chứng khoán của việt nam mới nhất được cập nhật liên tục, chính xác và đầy đủ,chuyên sâu
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 222.255.27.144
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 1.03 Thousand per day
Advertising revenue per month: $ 30.9 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 371 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 1.85 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 430 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 12.9 Million visits / month
Estimated visits per year: 155 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 1.47 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 44.1 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 529 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
ca tra giam gia 1 38000 120000
tin tuc ngan hang 1 9100 29000
những biến động lãi suất trong năm 2014 1 97000 310000
tin ngan hang 1 18000 58000
hoa tet 2016 2 4600 33000
hoa tết 2016 2 980 6900
ty le khoi nghiep tai viet nam 2 16000 110000
kinh tế việt nam 2015 2 14000 97000
kinh tế trung quốc 2016 2 2000 14000
thị trường tiền tệ viêt nam năm 2014 3 5000 51000
thong tin dau tu 3 1500 16000
chung khoan viet nam 3 90000 910000
doanh thu viettel 2015 3 690 7000
caunhattan 4 1200 17000
dat dau gia dai thinh me linh 4 680 9800
công ty liên kết việt 4 770 11000
cc duong noi nam cuong 5 1100 20000
tòa nhà gần văn thánh, 6 210 28000
muc lai khi cho vay ngan hang nao cao nhat 6 300 41000
doanh nghiep fdi 6 18000 2400000
ngân hàng đông á quận 1 7 100 14000
giá dầu tăng 7 88 12000
ngành ngân hàng 2007 "tổng tài sản" 7 240 32000
chung.khoan 7 2800 370000
bộ chính trị khóa 12 8 57 7700
số điện thoại ban quản lý các khu công nghiệp thái nguyên 9 59 8000
bat dong san lang son 2016 9 52 7000
trả lương theo hệ số 2016 9 510 68000
hose vndirect 10 120 16000
tong bi thu 2016 10 340 45000

About       Privacy Policy       Contact