cafef.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

cafef.vn website
Latest statistics for cafef.vn website: estimated summary traffic is 14.8 Million sessions per month (493 Thousand sessions per day, or 5.4 Billion sessions per year). The site links to network IP address 222.255.27.144. As of February 01, 2019, Alexa rank is 6167.


We estimate the users' engagement to cafef.vn as follows: Session Duration - 04:11 minutes; 4.04 pageviews per Session, and Bounce Rate - 49.41%

29.6 percent of visits to this site come from a search engine, while 69.3% come directly and 1.1% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 97.7%, United States of America - 0.8%

Worth of cafef.vn (based on advertising revenue only): $2.51 Million
Traffic history for cafef.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01 1450000
2009-07-01 1890000
2010-04-01 2520000
2010-07-01 2630000
2010-08-01 2490000
2010-10-01 2300000
2011-02-01 1930000
2011-06-01 2030000
2011-07-01 2170000
2011-08-01 2280000
2011-09-01 2550000
2011-10-01 3090000
2012-01-01 5170000
2012-04-01 10200000
2012-05-01 10600000
2012-06-01 10100000
2012-07-01 9650000
2012-08-01 8610000
2012-09-01 9810000
2012-09-16 10700000
2012-10-01 10100000
2012-11-01 9040000
2012-11-16 8280000
2012-12-01 8340000
2013-02-01 9050000
2013-03-01 8430000
2013-04-01 7830000
2013-05-01 5700000
2013-08-01 5740000
2013-10-01 6080000
2013-11-01 6370000
2013-12-01 6360000
2014-01-01 6290000
2014-02-01 6170000
2014-04-01 6420000
2014-05-01 5450000
2014-07-01 5170000
2014-08-01 4980000
2014-10-01 5280000
2014-11-01 4980000
2015-01-01 4910000
2015-02-01 5060000
2015-03-01 4530000
2015-04-01 5770000
2015-05-01 5390000
2015-05-16 5170000
2015-06-01 5200000
2015-06-16 5250000
2015-07-01 5130000
2015-07-16 5090000
2015-08-01 5160000
2015-08-16 5200000
2015-09-01 5950000
2015-09-16 6330000
2015-10-01 6400000
2015-10-16 6400000
2015-11-01 6440000
2015-11-16 6470000
2015-12-01 6290000
2015-12-16 6250000
2016-01-01 5870000
2016-01-16 5660000
2016-02-01 6130000
2016-02-16 6310000
2016-03-01 6110000
2016-03-16 6040000
2016-04-01 7570000
2016-04-16 8280000
2016-05-01 8200000
2016-05-16 8110000
2016-06-01 7950000
2016-06-16 7910000
2016-07-01 7940000
2016-07-16 7950000
2016-08-01 7670000
2016-08-16 7530000
2016-09-01 7950000
2016-09-16 8180000
2016-10-01 8040000
2016-10-16 7990000
2016-11-01 8680000
2016-11-16 9040000
2016-12-01 9470000
2016-12-16 9690000
2017-01-01 9800000
2017-01-16 9820000
2017-02-01 9080000
2017-02-16 8740000
2017-03-01 9540000
2017-03-16 9970000
2017-04-01 11000000
2017-04-16 11400000
2017-05-01 11400000
2017-05-16 11300000
2017-06-01 11800000
2017-06-16 12100000
2017-07-01 11600000
2017-07-16 11400000
2017-08-01 11500000
2017-08-16 11400000
2017-09-01 11500000
2017-09-16 11500000
2017-10-01 11500000
2017-10-16 11500000
2017-11-01 12400000
2017-11-16 12900000
2017-12-01 12900000
2017-12-16 13000000
2018-01-01 13300000
2018-01-16 13400000
2018-02-01 14000000
2018-02-16 14200000
2018-03-01 12900000
2018-03-16 12300000
2018-04-01 13100000
2018-04-16 13500000
2018-05-01 13800000
2018-05-16 13900000
2018-06-01 14200000
2018-06-16 14500000
2018-07-01 14100000
2018-07-16 13800000
2018-08-01 14900000
2018-08-16 15600000
2018-09-01 16100000
2018-09-16 15800000
2018-10-01 15200000
2018-10-16 15300000
2018-11-01 16200000
2018-11-16 16600000
2018-12-01 16400000
2018-12-16 16000000
2019-01-01 15200000
2019-01-16 15200000
2019-02-01 14800000
cafef - kênh tin tức kinh tế, tài chính, thông tin chứng khoán của việt nam mới nhất được cập nhật liên tục, chính xác và đầy đủ,chuyên sâu cafef.vn

February 01, 2019
14.8 Million
Sessions per Month
6167
Alexa Rank

Users' engagement:

4.04
Pageviews per Session
04:11
Session Duration
49.41%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 97.7%
United States of America 0.8%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 29.6%
Direct 69.3%
Referrals 1.1%

Alexa Rank history for cafef.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01 16328
2009-07-01 12262
2010-04-01 9140
2010-07-01 9804
2010-08-01 12018
2010-10-01 13563
2011-02-01 18228
2011-06-01 13422
2011-07-01 12280
2011-08-01 11945
2011-09-01 10414
2011-10-01 8253
2012-01-01 4281
2012-04-01 2216
2012-05-01 3210
2012-06-01 3563
2012-07-01 3566
2012-08-01 4481
2012-09-01 3265
2012-09-16 3152
2012-10-01 3754
2012-11-01 4463
2012-11-16 4914
2012-12-01 4332
2013-02-01 4128
2013-03-01 4978
2013-04-01 5397
2013-05-01 11741
2013-08-01 7549
2013-10-01 6835
2013-11-01 6424
2013-12-01 6900
2014-01-01 7034
2014-02-01 7231
2014-04-01 6582
2014-05-01 9448
2014-07-01 8843
2014-08-01 9027
2014-10-01 7808
2014-11-01 9236
2015-01-01 9711
2015-02-01 8556
2015-03-01 8186
2015-04-01 6478
2015-05-01 7897
2015-05-16 8957
2015-06-01 8331
2015-06-16 7509
2015-07-01 7152
2015-07-16 6895
2015-08-01 7419
2015-08-16 7467
2015-09-01 7503
2015-09-16 7532
2015-10-01 7857
2015-10-16 8548
2015-11-01 8265
2015-11-16 8088
2015-12-01 8192
2015-12-16 7137
2016-01-01 6897
2016-01-16 7481
2016-02-01 7276
2016-02-16 8343
2016-03-01 9306
2016-03-16 8591
2016-04-01 9209
2016-04-16 10413
2016-05-01 11925
2016-05-16 13252
2016-06-01 12986
2016-06-16 11602
2016-07-01 11252
2016-07-16 11185
2016-08-01 12104
2016-08-16 12204
2016-09-01 10418
2016-09-16 10014
2016-10-01 9780
2016-10-16 9142
2016-11-01 8329
2016-11-16 7991
2016-12-01 8438
2016-12-16 8382
2017-01-01 8515
2017-01-16 9021
2017-02-01 10176
2017-02-16 9740
2017-03-01 8218
2017-03-16 7848
2017-04-01 8172
2017-04-16 8545
2017-05-01 8935
2017-05-16 8678
2017-06-01 7892
2017-06-16 7775
2017-07-01 7803
2017-07-16 7484
2017-08-01 7910
2017-08-16 9054
2017-09-01 9609
2017-09-16 9345
2017-10-01 8780
2017-10-16 8393
2017-11-01 7710
2017-11-16 7524
2017-12-01 7712
2017-12-16 7258
2018-01-01 7393
2018-01-16 7945
2018-02-01 6147
2018-02-16 6940
2018-03-01 6674
2018-03-16 6032
2018-04-01 10331
2018-04-16 10982
2018-05-01 11230
2018-05-16 11532
2018-06-01 7131
2018-06-16 5959
2018-07-01 8601
2018-07-16 10058
2018-08-01 4836
2018-08-16 4464
2018-09-01 5058
2018-09-16 8731
2018-10-01 7444
2018-10-16 4788
2018-11-01 4203
2018-11-16 4744
2018-12-01 5097
2018-12-16 7023
2019-01-01 9018
2019-01-16 4787
2019-02-01 6167How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for cafef.vn

Percentage of visits to cafef.vn from a search engine
Search Traffic for cafef.vn
Website Information
cafef.vn title kênh thông tin kinh tế - tài chính việt nam
cafef.vn description cafef - kênh tin tức kinh tế, tài chính, thông tin chứng khoán của việt nam mới nhất được cập nhật liên tục, chính xác và đầy đủ,chuyên sâu
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 222.255.27.144
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 1.4 Thousand per day
Advertising revenue per month: $ 41.9 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 502 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 2.51 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 493 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 14.8 Million visits / month
Estimated visits per year: 178 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 1.99 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 59.8 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 718 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
ca tra giam gia 1 38000 120000
tin tuc ngan hang 1 9100 29000
những biến động lãi suất trong năm 2014 1 97000 310000
tin ngan hang 1 18000 58000
hoa tet 2016 2 4600 33000
hoa tết 2016 2 980 6900
ty le khoi nghiep tai viet nam 2 16000 110000
kinh tế việt nam 2015 2 14000 97000
kinh tế trung quốc 2016 2 2000 14000
thị trường tiền tệ viêt nam năm 2014 3 5000 51000
thong tin dau tu 3 1500 16000
chung khoan viet nam 3 90000 910000
doanh thu viettel 2015 3 690 7000
caunhattan 4 1200 17000
dat dau gia dai thinh me linh 4 680 9800
công ty liên kết việt 4 770 11000
cc duong noi nam cuong 5 1100 20000
tòa nhà gần văn thánh, 6 210 28000
muc lai khi cho vay ngan hang nao cao nhat 6 300 41000
doanh nghiep fdi 6 18000 2400000
ngân hàng đông á quận 1 7 100 14000
giá dầu tăng 7 88 12000
ngành ngân hàng 2007 "tổng tài sản" 7 240 32000
chung.khoan 7 2800 370000
bộ chính trị khóa 12 8 57 7700
số điện thoại ban quản lý các khu công nghiệp thái nguyên 9 59 8000
bat dong san lang son 2016 9 52 7000
trả lương theo hệ số 2016 9 510 68000
hose vndirect 10 120 16000
tong bi thu 2016 10 340 45000

About       Privacy Policy       Contact