dantri.com.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

dantri.com.vn website
Latest statistics for dantri.com.vn website: estimated summary traffic is 46.4 Million sessions per month (1.55 Million sessions per day, or 16.9 Billion sessions per year). The site links to network IP address 222.255.27.22. As of May 01, 2019, Alexa rank is 3244.


We estimate the users' engagement to dantri.com.vn as follows: Session Duration - 04:30 minutes; 3.61 pageviews per Session, and Bounce Rate - 46.4%

26.2 percent of visits to this site come from a search engine, while 70.5% come directly and 3.3% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 95.9%, United States of America - 1.4%

Worth of dantri.com.vn (based on advertising revenue only): $7.04 Million
Traffic history for dantri.com.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01 215000000
2009-07-01 233000000
2010-04-01 205000000
2010-07-01 184000000
2010-08-01 169000000
2010-10-01 157000000
2011-02-01 131000000
2011-06-01 120000000
2011-07-01 116000000
2011-08-01 109000000
2011-09-01 115000000
2011-10-01 117000000
2012-01-01 115000000
2012-04-01 123000000
2012-05-01 121000000
2012-06-01 119000000
2012-07-01 116000000
2012-08-01 115000000
2012-09-01 125000000
2012-09-16 131000000
2012-10-01 125000000
2012-11-01 119000000
2012-11-16 116000000
2012-12-01 114000000
2013-02-01 123000000
2013-03-01 119000000
2013-04-01 121000000
2013-05-01 141000000
2013-08-01 145000000
2013-10-01 138000000
2013-11-01 132000000
2013-12-01 136000000
2014-01-01 137000000
2014-02-01 135000000
2014-04-01 136000000
2014-05-01 134000000
2014-07-01 134000000
2014-08-01 127000000
2014-10-01 125000000
2014-11-01 117000000
2015-01-01 90700000
2015-02-01 78400000
2015-03-01 66800000
2015-04-01 72900000
2015-05-01 71500000
2015-05-16 70600000
2015-06-01 70500000
2015-06-16 70700000
2015-07-01 70700000
2015-07-16 70500000
2015-08-01 70800000
2015-08-16 71000000
2015-09-01 69600000
2015-09-16 69000000
2015-10-01 65700000
2015-10-16 63800000
2015-11-01 62000000
2015-11-16 61000000
2015-12-01 58700000
2015-12-16 57500000
2016-01-01 54900000
2016-01-16 53600000
2016-02-01 54000000
2016-02-16 54000000
2016-03-01 51200000
2016-03-16 49900000
2016-04-01 55100000
2016-04-16 57500000
2016-05-01 56000000
2016-05-16 55200000
2016-06-01 54500000
2016-06-16 54100000
2016-07-01 52800000
2016-07-16 51900000
2016-08-01 50300000
2016-08-16 49600000
2016-09-01 50600000
2016-09-16 51100000
2016-10-01 50300000
2016-10-16 49900000
2016-11-01 51000000
2016-11-16 51700000
2016-12-01 53400000
2016-12-16 54000000
2017-01-01 52800000
2017-01-16 52200000
2017-02-01 49900000
2017-02-16 48900000
2017-03-01 48500000
2017-03-16 48300000
2017-04-01 50800000
2017-04-16 51900000
2017-05-01 52000000
2017-05-16 52200000
2017-06-01 52900000
2017-06-16 53200000
2017-07-01 52900000
2017-07-16 52800000
2017-08-01 52700000
2017-08-16 52600000
2017-09-01 54000000
2017-09-16 54800000
2017-10-01 54900000
2017-10-16 55100000
2017-11-01 56100000
2017-11-16 56500000
2017-12-01 55000000
2017-12-16 54200000
2018-01-01 54500000
2018-01-16 54600000
2018-02-01 55300000
2018-02-16 55400000
2018-03-01 51700000
2018-03-16 49700000
2018-04-01 50900000
2018-04-16 51600000
2018-05-01 51800000
2018-05-16 52100000
2018-06-01 53200000
2018-06-16 54100000
2018-07-01 54300000
2018-07-16 54500000
2018-08-01 56300000
2018-08-16 57500000
2018-09-01 58800000
2018-09-16 58600000
2018-10-01 56700000
2018-10-16 56300000
2018-11-01 54200000
2018-11-16 53000000
2018-12-01 52300000
2018-12-16 52100000
2019-01-01 52400000
2019-01-16 53400000
2019-02-01 53900000
2019-02-16 54000000
2019-03-01 50300000
2019-03-16 47800000
2019-04-01 47900000
2019-04-16 47800000
2019-05-01 46400000
tin tức, sự kiện việt nam và quốc tế nhanh, chính xác và cập nhật mới online 24h /7: xã hội, pháp luật, kinh doanh, giải trí, thể thao, đời sống, sức khỏe, giáo dục, công nghệ, văn hóa, ôtô, xe máy, tình yêu, giới tính, nhịp sống trẻ, chuyện lạ, blog, nhân ái, bạn đọc, việc làm, dân trí, dantri dantri.com.vn

May 01, 2019
46.4 Million
Sessions per Month
3244
Alexa Rank

Users' engagement:

3.61
Pageviews per Session
04:30
Session Duration
46.4%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 95.9%
United States of America 1.4%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 26.2%
Direct 70.5%
Referrals 3.3%

Alexa Rank history for dantri.com.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01 282
2009-07-01 328
2010-04-01 458
2010-07-01 469
2010-08-01 501
2010-10-01 561
2011-02-01 725
2011-06-01 679
2011-07-01 695
2011-08-01 749
2011-09-01 671
2011-10-01 666
2012-01-01 729
2012-04-01 688
2012-05-01 787
2012-06-01 785
2012-07-01 790
2012-08-01 836
2012-09-01 746
2012-09-16 731
2012-10-01 819
2012-11-01 862
2012-11-16 891
2012-12-01 900
2013-02-01 859
2013-03-01 955
2013-04-01 893
2013-05-01 775
2013-08-01 879
2013-10-01 987
2013-11-01 983
2013-12-01 927
2014-01-01 946
2014-02-01 981
2014-04-01 954
2014-05-01 928
2014-07-01 977
2014-08-01 1070
2014-10-01 1064
2014-11-01 1174
2015-01-01 1510
2015-02-01 1606
2015-03-01 1825
2015-04-01 1576
2015-05-01 1655
2015-05-16 1715
2015-06-01 1739
2015-06-16 1615
2015-07-01 1662
2015-07-16 1775
2015-08-01 1716
2015-08-16 1740
2015-09-01 1793
2015-09-16 1813
2015-10-01 1883
2015-10-16 1949
2015-11-01 1979
2015-11-16 2018
2015-12-01 2027
2015-12-16 1983
2016-01-01 1984
2016-01-16 2008
2016-02-01 1994
2016-02-16 2129
2016-03-01 2232
2016-03-16 2180
2016-04-01 2257
2016-04-16 2395
2016-05-01 2602
2016-05-16 2691
2016-06-01 2639
2016-06-16 2626
2016-07-01 2713
2016-07-16 2838
2016-08-01 3090
2016-08-16 3058
2016-09-01 2752
2016-09-16 2723
2016-10-01 2663
2016-10-16 2573
2016-11-01 2448
2016-11-16 2327
2016-12-01 2412
2016-12-16 2540
2017-01-01 2563
2017-01-16 2608
2017-02-01 2713
2017-02-16 2644
2017-03-01 2530
2017-03-16 2564
2017-04-01 2629
2017-04-16 2726
2017-05-01 2736
2017-05-16 2668
2017-06-01 2574
2017-06-16 2593
2017-07-01 2548
2017-07-16 2485
2017-08-01 2520
2017-08-16 2535
2017-09-01 2445
2017-09-16 2332
2017-10-01 2263
2017-10-16 2196
2017-11-01 2163
2017-11-16 2192
2017-12-01 2225
2017-12-16 2242
2018-01-01 2235
2018-01-16 2269
2018-02-01 2120
2018-02-16 2255
2018-03-01 2023
2018-03-16 2106
2018-04-01 2664
2018-04-16 2599
2018-05-01 3070
2018-05-16 2827
2018-06-01 2231
2018-06-16 2034
2018-07-01 2209
2018-07-16 2166
2018-08-01 1901
2018-08-16 1733
2018-09-01 1712
2018-09-16 2265
2018-10-01 2397
2018-10-16 1987
2018-11-01 2188
2018-11-16 2369
2018-12-01 2170
2018-12-16 2054
2019-01-01 2626
2019-01-16 1966
2019-02-01 2190
2019-02-16 2297
2019-03-01 1844
2019-03-16 2433
2019-04-01 2840
2019-04-16 3009
2019-05-01 3244How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for dantri.com.vn

Percentage of visits to dantri.com.vn from a search engine
Search Traffic for dantri.com.vn
Website Information
dantri.com.vn title tin tức việt nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h
dantri.com.vn description tin tức, sự kiện việt nam và quốc tế nhanh, chính xác và cập nhật mới online 24h /7: xã hội, pháp luật, kinh doanh, giải trí, thể thao, đời sống, sức khỏe, giáo dục, công nghệ, văn hóa, ôtô, xe máy, tình yêu, giới tính, nhịp sống trẻ, chuyện lạ, blog, nhân ái, bạn đọc, việc làm, dân trí, dantri
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 222.255.27.22
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 3.91 Thousand per day
Advertising revenue per month: $ 117 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 1.41 Million per year
Estimated worth of this website: $ 7.04 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 1.55 Million visits / day
Estimated visits per month: 46.4 Million visits / month
Estimated visits per year: 557 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 5.58 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 168 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 2.01 Billion pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
máy tính bảng lai laptop 2015 2 6900 49000
luật sư chu văn tiến 2 8200 59000
sinh viên y dược huế macchabée 2016 2 54000 390000
chủ tịch nước 3 5900 60000
công ty giải pháp nhân tài 3 38000 390000
tâm lý nghỉ hưu 3 16000 160000
xe oto cao cap 7 cho doi 2016 moi nhap tai viet nam 3 4300 44000
tai nghe note 5 chính hãng 4 6800 97000
giá xăng hiện tại 4 23000 340000
hội bỏ ngang đại học 5 2600 47000
ty le khoi nghiep tai viet nam 5 6100 110000
truyen tranh trung quoc 5 13000 240000
phần mềm để thiết kế phông cưới 5 3100 56000
độ xe altis 2010 6 470 63000
nhip sống số 6 1100 150000
phải khởi tố để điều tra người làm oan ông nén 7 1100 150000
những đồ gia dụng dùng được cho lò vi sóng 7 2800 380000
vyoga world khai trương 7 830 110000
dat nen vung tau 8 230 31000
đại gia lê ân 8 1000 140000
thiet ke nha ong 2 tang dien tich nho 8 1300 170000
mua phi nhua cu tai hai phong 8 710 96000
topica native - tự tin giao tiếp tiếng anh sau 3 tháng 8 580 78000
thuyết minh về sông hương 8 1500 200000
chuyen la co that 8 2000 270000
xuan phat tai6 9 580 78000
doi bang lai xe may 9 640 86000
benh vien nguyen tri phuong tuyen dung dieu duong 9 270 36000
sieu thi dien may hai phong 10 240 32000
phan cong trong bo chinh tri 10 1100 140000

About       Privacy Policy       Contact