fecredit.com.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

Latest statistics for fecredit.com.vn website: estimated summary traffic is 733 Thousand sessions per month (24.4 Thousand sessions per day, or 268 Million sessions per year). The site links to network IP address 203.113.172.57. As of October 01, 2019, Alexa rank is 172000.


We estimate the users' engagement to fecredit.com.vn as follows: Session Duration - 06:04 minutes; 5.1 pageviews per Session, and Bounce Rate - 34.97%

21.5 percent of visits to this site come from a search engine, while 78.0% come directly and 0.5% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 99.2%

Worth of fecredit.com.vn (based on advertising revenue only): $157 Thousand
Traffic history for fecredit.com.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16 939000
2017-11-01 904000
2017-11-16 885000
2017-12-01 902000
2017-12-16 913000
2018-01-01 1240000
2018-01-16 1400000
2018-02-01 1170000
2018-02-16 1070000
2018-03-01 832000
2018-03-16 724000
2018-04-01 701000
2018-04-16 691000
2018-05-01 621000
2018-05-16 638000
2018-06-01 739000
2018-06-16 753000
2018-07-01 734000
2018-07-16 722000
2018-08-01 740000
2018-08-16 751000
2018-09-01 732000
2018-09-16 716000
2018-10-01 762000
2018-10-16 801000
2018-11-01 783000
2018-11-16 760000
2018-12-01 766000
2018-12-16 763000
2019-01-01 778000
2019-01-16 802000
2019-02-01 854000
2019-02-16 867000
2019-03-01 760000
2019-03-16 694000
2019-04-01 765000
2019-04-16 762000
2019-05-01 706000
2019-05-16 719000
2019-06-01 862000
2019-06-16 891000
2019-07-01 955000
2019-07-16 963000
2019-08-01 892000
2019-08-16 818000
2019-09-01 814000
2019-09-16 772000
2019-10-01 733000
October 01, 2019
733 Thousand
Sessions per Month
172000
Alexa Rank

Users' engagement:

5.1
Pageviews per Session
06:04
Session Duration
34.97%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 99.2%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 21.5%
Direct 78.0%
Referrals 0.5%

Alexa Rank history for fecredit.com.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16 222589
2017-11-01 198525
2017-11-16 204207
2017-12-01 201964
2017-12-16 191021
2018-01-01 184769
2018-01-16 179409
2018-02-01 192226
2018-02-16 152556
2018-03-01 189021
2018-03-16 130688
2018-04-01 380504
2018-04-16 372387
2018-05-01 992387
2018-05-16 219869
2018-06-01 129890
2018-06-16 291894
2018-07-01 383963
2018-07-16 406529
2018-08-01 201523
2018-08-16 191096
2018-09-01 188184
2018-09-16 224627
2018-10-01 253281
2018-10-16 180361
2018-11-01 239788
2018-11-16 331538
2018-12-01 203158
2018-12-16 231929
2019-01-01 231314
2019-01-16 159859
2019-02-01 179134
2019-02-16 233130
2019-03-01 254275
2019-03-16 353744
2019-04-01 164648
2019-04-16 384148
2019-05-01 587414
2019-05-16 205294
2019-06-01 136940
2019-06-16 290883
2019-07-01 200729
2019-07-16 306324
2019-08-01 141330
2019-08-16 335723
2019-09-01 140423
2019-09-16 344625
2019-10-01 172000How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for fecredit.com.vn

Percentage of visits to fecredit.com.vn from a search engine
Search Traffic for fecredit.com.vn
Website Information
fecredit.com.vn title fe credit - vay tiêu dùng tín chấp
fecredit.com.vn description fe credit tự hào là công ty tài chính đầu ngành đã và đang phục vụ hàng triệu người dân việt nam qua các sản phẩm và dịch vụ cho vay tiêu dùng, vay tín chấp của mình.
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 203.113.172.57
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 87 per day
Advertising revenue per month: $ 2.62 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 31.4 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 157 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 24.4 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 733 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 8.8 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 125 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 3.74 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 44.9 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
fecredit 1 0 0
muốn trả tiền hết một lần cho ngân hàng việt nam thinh vượng phải trả bằng cách nào 1 380 1200
www:tp.fecredit.com 1 0 0
cps.fecredit 1 0 0
fe credit 1 0 0
fe credit tuyển dụng 2 0 0
công ty tài chính tin cậy 3 0 0
mua xe tra gop 3 0 0
finnone vpb 4 41 600
vpbcf 4 21 300
finone vpbank 5 11 210
thongtincongty 5 0 0
protal vpb 6 8 1200
tai chinh ca nhan 6 18 2500
tài chính cá nhân 6 0 0
phương tùng 7 0 0
portal.vpbcf 8 4 580
ngan hang vpbank 8 560 75000
dư nợ là gì 8 0 0
phuong tung 9 0 0
thông tin công ty 9 0 0
phương pháp quản lý tiền 9 0 0

About       Privacy Policy       Contact