hocmai.vn: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for hocmai.vn website: estimated summary traffic is 3.18 Million sessions per month (106 Thousand sessions per day, or 1.16 Billion sessions per year). The site links to network IP address 210.211.127.106. As of January 01, 2020, Alexa rank is 70906.


We estimate the users' engagement to hocmai.vn as follows: Session Duration - 04:17 minutes; 3.66 pageviews per Session, and Bounce Rate - 54.89%

44.2 percent of visits to this site come from a search engine, while 53.7% come directly and 2.1% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 99.8%

Worth of hocmai.vn (based on advertising revenue only): $489 Thousand
Traffic history for hocmai.vn, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 6700000
2018-02-01 5400000
2018-02-16 4690000
2018-03-01 3730000
2018-03-16 3650000
2018-04-01 4870000
2018-04-16 5630000
2018-05-01 6360000
2018-05-16 6730000
2018-06-01 6200000
2018-06-16 5830000
2018-07-01 5100000
2018-07-16 4780000
2018-08-01 4040000
2018-08-16 3820000
2018-09-01 4170000
2018-09-16 4330000
2018-10-01 5080000
2018-10-16 5290000
2018-11-01 5930000
2018-11-16 6540000
2018-12-01 6240000
2018-12-16 5960000
2019-01-01 5710000
2019-01-16 6110000
2019-02-01 5480000
2019-02-16 4920000
2019-03-01 5000000
2019-03-16 5050000
2019-04-01 6020000
2019-04-16 6480000
2019-05-01 5860000
2019-05-16 5820000
2019-06-01 5270000
2019-06-16 5010000
2019-07-01 4370000
2019-07-16 4040000
2019-08-01 3500000
2019-08-16 3220000
2019-09-01 3190000
2019-09-16 3130000
2019-10-01 3520000
2019-10-16 3660000
2019-11-01 3680000
2019-11-16 3660000
2019-12-01 3310000
2019-12-16 3230000
2020-01-01 3180000
January 01, 2020
3.18 Million
Sessions per Month
70906
Alexa Rank

Users' engagement:

3.66
Pageviews per Session
04:17
Session Duration
54.89%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 99.8%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 44.2%
Direct 53.7%
Referrals 2.1%

Alexa Rank history for hocmai.vn, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 39458
2018-02-01 37327
2018-02-16 49483
2018-03-01 245598
2018-03-16 27623
2018-04-01 22762
2018-04-16 15024
2018-05-01 18301
2018-05-16 18061
2018-06-01 25590
2018-06-16 34887
2018-07-01 42600
2018-07-16 34767
2018-08-01 58583
2018-08-16 28027
2018-09-01 26189
2018-09-16 27877
2018-10-01 28573
2018-10-16 45977
2018-11-01 43996
2018-11-16 20989
2018-12-01 18666
2018-12-16 28191
2019-01-01 93866
2019-01-16 20261
2019-02-01 37232
2019-02-16 96221
2019-03-01 21733
2019-03-16 20888
2019-04-01 14267
2019-04-16 15208
2019-05-01 60902
2019-05-16 25025
2019-06-01 26933
2019-06-16 25389
2019-07-01 23947
2019-07-16 23625
2019-08-01 30511
2019-08-16 33505
2019-09-01 46698
2019-09-16 56814
2019-10-01 32553
2019-10-16 42657
2019-11-01 32762
2019-11-16 38674
2019-12-01 75200
2019-12-16 46122
2020-01-01 70906How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for hocmai.vn

Percentage of visits to hocmai.vn from a search engine
Search Traffic for hocmai.vn
Website Information
hocmai.vn title học trực tuyến - hệ thống giáo dục hocmai
hocmai.vn description dịch vụ học qua mạng với các chương trình ôn, luyện thi, thi thử đại học trực tuyến, dành cho học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 210.211.127.106
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 271 per day
Advertising revenue per month: $ 8.15 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 97.8 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 489 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 106 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 3.18 Million visits / month
Estimated visits per year: 38.2 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 388 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 11.6 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 140 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
giáo án điện tử bài toán liên quan đến rút về đơn vị lớp 3 1 660 2100
đoạn ngắn viết về life in the city 1 360 1100
toán lớp 10 3 390 4000
tom tat bai song nuoc ca mau 3 160 1600
dạng toán giả thiết tạm lớp 5 4 60 870
nhung cau tuc ngu ve thien nhien va lao dong san xuat 4 69 1000
tục ngữ về thiên nhiên và lao đông sản xuất 5 77 1400
dạy maths, physics, chemistry học sinh trường quốc tế 5 74 1400
chuong kim loai hoa hoc 12 5 490 8900
các bài toán nâng cao lớp 8 thi học kỳ 1 5 270 4900
phân tích khổ đầu của bài thơ khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ 5 120 2100
cuộc sống ở nông thôn bằng tiếng anh 5 78 1400
bài giảng bồi dưỡng hc sinh giỏi địa 9 6 97 13000
phê bình về vợ chồng a phủ 6 16 2200
đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát 6 48 6500
cac dang toan nang cao lop 7 co dap an 7 69 9300
công của lực đàn hồi là công âm 7 19 2600
nguyễn hà tùng anh sinh viên trường đại học quốc gia 7 10 1300
tải listening lớp 12 7 12 1600
trong oxy cho hinh thang can abcd co cd=2ab 7 36 4900
ngô quyền và chiến thắng bạch đằng 8 9 1300
bài tập về anken 8 20 2800
làm bài thi danh gia tiếng anh trực tuyến 8 14 1900
bài luận tiếng anh về facebook 9 690 93000
bai giang hoa 8 bai 36 nuoc tiet 2 9 23 3200
cách mạng khoa học kĩ thuật 9 19 2600
quy đồng mẫu nhiều phân số lớp 6 10 16 2200
bài văn tả biển bằng tiếng anh 10 16 2300
tam giác abc đều, cạnh ab = . khi đó, đường tròn tâm a tiếp xúc với bc sẽ có bán kính bằng 10 24 3300
vội vàng xuân diệu 10 130 18000

About       Privacy Policy       Contact