huyenbi.net: Web Analysis and traffic history for 10 years

Latest statistics for huyenbi.net website: estimated summary traffic is 416 Thousand sessions per month (13.9 Thousand sessions per day, or 152 Million sessions per year). The site links to network IP address 116.193.77.92. As of August 01, 2019, Alexa rank is 265036.


We estimate the users' engagement to huyenbi.net as follows: Session Duration - 01:35 minutes; 1.98 pageviews per Session, and Bounce Rate - 57.88%

63.2 percent of visits to this site come from a search engine, while 36.7% come directly and 0.1% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 93.3%, United States of America - 3.4%, Cambodia - 1.0%, Australia - 0.5%

Worth of huyenbi.net (based on advertising revenue only): $34.6 Thousand
Traffic history for huyenbi.net, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 227000
2017-09-01 191000
2017-09-16 173000
2017-10-01 140000
2017-10-16 126000
2017-11-01 121000
2017-11-16 117000
2017-12-01 127000
2017-12-16 130000
2018-01-01 187000
2018-01-16 217000
2018-02-01 212000
2018-02-16 216000
2018-03-01 254000
2018-03-16 268000
2018-04-01 244000
2018-04-16 229000
2018-05-01 197000
2018-05-16 188000
2018-06-01 198000
2018-06-16 205000
2018-07-01 216000
2018-07-16 234000
2018-08-01 240000
2018-08-16 241000
2018-09-01 269000
2018-09-16 285000
2018-10-01 295000
2018-10-16 310000
2018-11-01 290000
2018-11-16 291000
2018-12-01 289000
2018-12-16 274000
2019-01-01 290000
2019-01-16 293000
2019-02-01 331000
2019-02-16 341000
2019-03-01 377000
2019-03-16 381000
2019-04-01 404000
2019-04-16 426000
2019-05-01 415000
2019-05-16 424000
2019-06-01 455000
2019-06-16 434000
2019-07-01 409000
2019-07-16 389000
2019-08-01 416000
August 01, 2019
416 Thousand
Sessions per Month
265036
Alexa Rank

Users' engagement:

1.98
Pageviews per Session
01:35
Session Duration
57.88%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 93.3%
United States of America 3.4%
Cambodia 1.0%
Australia 0.5%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 63.2%
Direct 36.7%
Referrals 0.1%

Alexa Rank history for huyenbi.net, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 747098
2017-09-01 870950
2017-09-16 861675
2017-10-01 815691
2017-10-16 580518
2017-11-01 602975
2017-11-16 704635
2017-12-01 662237
2017-12-16 793091
2018-01-01 636069
2018-01-16 555865
2018-02-01 623423
2018-02-16 353485
2018-03-01 739009
2018-03-16 0
2018-04-01 487759
2018-04-16 596389
2018-05-01 0
2018-05-16 493719
2018-06-01 0
2018-06-16 792402
2018-07-01 0
2018-07-16 400788
2018-08-01 497500
2018-08-16 549140
2018-09-01 318605
2018-09-16 276163
2018-10-01 838703
2018-10-16 466138
2018-11-01 835028
2018-11-16 412508
2018-12-01 403750
2018-12-16 0
2019-01-01 328879
2019-01-16 455088
2019-02-01 211870
2019-02-16 332844
2019-03-01 256406
2019-03-16 477388
2019-04-01 377042
2019-04-16 240085
2019-05-01 501337
2019-05-16 267255
2019-06-01 200566
2019-06-16 831454
2019-07-01 678289
2019-07-16 0
2019-08-01 265036How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for huyenbi.net

Percentage of visits to huyenbi.net from a search engine
Search Traffic for huyenbi.net
Website Information
huyenbi.net title xem ngày tốt xấu, tử vi, tướng số, phong thuỷ, xem bói
huyenbi.net description xem ngày, xem ngày tốt xấu, xem ngày cưới, xem tuổi vợ chồng, xem giờ, xem bói, lịch vạn niên, âm lịch, dương lịch, tâm linh, huyền bí, ngũ hành, tử vi, tướng số, phong thuỷ, phong thuỷ nhà ở, xem ngày tốt ngày xấu, hoàng đạo, hắc đạo, tương sinh, tương khắc, chọn ngày tốt, chọn hướng nhà, chọn năm sinh, chọn ngày cưới, nhập trạch, khai trương, lịch vạn niên, lich van su, lich van nien
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 116.193.77.92
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 19 per day
Advertising revenue per month: $ 576 per month
Advertising revenue per year: $ 6.91 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 34.6 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 13.9 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 416 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 4.99 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 27.5 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 824 Thousand pageviews / month
Estimated pageviews per year: 9.88 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
huyenbi 1 0 0
ngay tot xau 2 0 0
ngày tốt xấu huyền bí 2 0 0
phong thủy cách khắc chế nhà khuyết ở hướng tây bắc 2 390 2800
phong thuy mau sac theo tuoi 3 380 3900
xem ngay tot xau 3 0 0
quay số may mắn 3 230 2300
xem ngày tốt xấu 3 0 0
xem ngay tot 4 0 0
xem tuổi vợ chồng 4 0 0
nam binh than mau nao hop tuoi binh ngo 4 210 3000
xông đất năm 2016 4 0 0
xem tuổi xông đất năm 2016 4 0 0
xem tuoi vo chong 4 0 0
xem ngay 5 0 0
xem ngay tot xau al vn 5 52 950
xem tuoi xong nha 2016 6 64 8700
nóng tai phải là điềm báo gì 6 5 730
năm van may tuoi dan 2016 6 0 0
tuổi xông nhà năm 2016 6 0 0
xemngay 7 0 0
tam linh 7 0 0
thuật phong thủy của cao biền 8 22 3100
hom nay ngay may 9 0 0
ketqua666 9 0 0
xem mệnh tuổi 9 0 0
âm lịch 10 0 0
điềm báo 10 0 0

About       Privacy Policy       Contact