khoahocphattrien.vn: Web Analysis and traffic history for 9 years

khoahocphattrien.vn website
Latest statistics for khoahocphattrien.vn website: estimated summary traffic is 197 Thousand sessions per month (6.57 Thousand sessions per day, or 71.9 Million sessions per year). The site links to network IP address 124.158.7.136. As of November 01, 2018, Alexa rank is 433184.


We estimate the users' engagement to khoahocphattrien.vn as follows: Session Duration - 01:41 minutes; 2.69 pageviews per Session, and Bounce Rate - 44.0%

83.0 percent of visits to this site come from a search engine, while 15.6% come directly and 1.3% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 95.3%, United States of America - 1.1%, Australia - 0.7%, Canada - 0.6%, France - 0.5%

Worth of khoahocphattrien.vn (based on advertising revenue only): $22.2 Thousand
Traffic history for khoahocphattrien.vn, last 9 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16 162000
2016-12-01 159000
2016-12-16 157000
2017-01-01 193000
2017-01-16 215000
2017-02-01 231000
2017-02-16 238000
2017-03-01 284000
2017-03-16 311000
2017-04-01 362000
2017-04-16 387000
2017-05-01 394000
2017-05-16 396000
2017-06-01 421000
2017-06-16 440000
2017-07-01 448000
2017-07-16 448000
2017-08-01 404000
2017-08-16 381000
2017-09-01 380000
2017-09-16 376000
2017-10-01 350000
2017-10-16 339000
2017-11-01 430000
2017-11-16 470000
2017-12-01 368000
2017-12-16 315000
2018-01-01 278000
2018-01-16 260000
2018-02-01 229000
2018-02-16 212000
2018-03-01 180000
2018-03-16 163000
2018-04-01 174000
2018-04-16 178000
2018-05-01 192000
2018-05-16 206000
2018-06-01 204000
2018-06-16 202000
2018-07-01 182000
2018-07-16 167000
2018-08-01 198000
2018-08-16 206000
2018-09-01 190000
2018-09-16 172000
2018-10-01 175000
2018-10-16 186000
2018-11-01 197000
khoahocphattrien.vn khoahocphattrien.vn

November 01, 2018
197 Thousand
Sessions per Month
433184
Alexa Rank

Users' engagement:

2.69
Pageviews per Session
01:41
Session Duration
44.0%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 95.3%
United States of America 1.1%
Australia 0.7%
Canada 0.6%
France 0.5%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 83.0%
Direct 15.6%
Referrals 1.3%

Alexa Rank history for khoahocphattrien.vn, last 9 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16 342580
2016-12-01 277936
2016-12-16 319016
2017-01-01 272093
2017-01-16 196122
2017-02-01 194526
2017-02-16 204678
2017-03-01 177306
2017-03-16 145225
2017-04-01 133697
2017-04-16 133439
2017-05-01 147921
2017-05-16 156907
2017-06-01 148929
2017-06-16 118033
2017-07-01 127311
2017-07-16 148544
2017-08-01 141424
2017-08-16 151257
2017-09-01 166665
2017-09-16 193737
2017-10-01 210305
2017-10-16 187085
2017-11-01 142807
2017-11-16 170619
2017-12-01 302018
2017-12-16 347269
2018-01-01 321173
2018-01-16 315971
2018-02-01 336871
2018-02-16 411472
2018-03-01 813440
2018-03-16 0
2018-04-01 260551
2018-04-16 292181
2018-05-01 637927
2018-05-16 343963
2018-06-01 321038
2018-06-16 371937
2018-07-01 518781
2018-07-16 0
2018-08-01 313744
2018-08-16 611484
2018-09-01 334333
2018-09-16 0
2018-10-01 609195
2018-10-16 245960
2018-11-01 433184How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for khoahocphattrien.vn

Percentage of visits to khoahocphattrien.vn from a search engine
Search Traffic for khoahocphattrien.vn
Website Information
khoahocphattrien.vn title báo khoa học và phát triển, cơ quan ngôn luận của bộ khoa học & công nghệ, chuyên sâu về khoa học, công nghệ, chính sách, địa phương, sức khỏe, khám phá, khởi nghiệp, kinh doanh công nghệ, diễn đàn startup, doanh nghiệp công nghệ.
khoahocphattrien.vn description khoahocphattrien.vn
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 124.158.7.136
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 12 per day
Advertising revenue per month: $ 370 per month
Advertising revenue per year: $ 4.44 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 22.2 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 6.57 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 197 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 2.36 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 17.7 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 530 Thousand pageviews / month
Estimated pageviews per year: 6.36 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
cac loai hoa đep 3 8 88
bao khoa hoc 3 0 0
kinh nghiem trong rau an la 4 680 9800
nước biển xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long nguyễn nhân biện pháp khắc phục 5 0 0
thegioiiphone.com 5 29 530
các loài hoa đẹp 5 0 0
tri tue nhan loai 8 0 0
bảo vệ chống nước 8 0 0
loa treble luu dan 8 3 460
lam sao trung so doc dac 8 13 1800
trương gia giai 9 14 1900
mật độ điểm ảnh trên ipad air 9 9 1200
chu ky sinh hoc trong khoa hoc 9 0 0
samurai deo vong buoc toc 9 0 0
bà nguyễn thị kim ngân trở thành nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên 10 0 0
bán teclast x98 air 3g 10 13 1800

About       Privacy Policy       Contact