kienthuc.net.vn: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for kienthuc.net.vn website: estimated summary traffic is 5.84 Million sessions per month (195 Thousand sessions per day, or 2.13 Billion sessions per year). The site links to network IP address 49.213.110.68. As of January 01, 2020, Alexa rank is 6634.


We estimate the users' engagement to kienthuc.net.vn as follows: Session Duration - 02:49 minutes; 6.64 pageviews per Session, and Bounce Rate - 45.6%

13.1 percent of visits to this site come from a search engine, while 72.2% come directly and 14.7% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 94.7%, United States of America - 3.4%

Worth of kienthuc.net.vn (based on advertising revenue only): $1.63 Million
Traffic history for kienthuc.net.vn, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 5400000
2018-02-01 5220000
2018-02-16 5150000
2018-03-01 4930000
2018-03-16 4810000
2018-04-01 4880000
2018-04-16 4880000
2018-05-01 4770000
2018-05-16 4720000
2018-06-01 4770000
2018-06-16 4790000
2018-07-01 4890000
2018-07-16 4920000
2018-08-01 5110000
2018-08-16 5210000
2018-09-01 5610000
2018-09-16 5830000
2018-10-01 5580000
2018-10-16 5550000
2018-11-01 5410000
2018-11-16 5340000
2018-12-01 4860000
2018-12-16 4590000
2019-01-01 4410000
2019-01-16 4400000
2019-02-01 4740000
2019-02-16 4950000
2019-03-01 4620000
2019-03-16 4440000
2019-04-01 4450000
2019-04-16 4500000
2019-05-01 4510000
2019-05-16 4610000
2019-06-01 5030000
2019-06-16 5160000
2019-07-01 5190000
2019-07-16 5300000
2019-08-01 5470000
2019-08-16 5510000
2019-09-01 4970000
2019-09-16 4700000
2019-10-01 4940000
2019-10-16 4800000
2019-11-01 4790000
2019-11-16 4940000
2019-12-01 5040000
2019-12-16 5330000
2020-01-01 5840000
January 01, 2020
5.84 Million
Sessions per Month
6634
Alexa Rank

Users' engagement:

6.64
Pageviews per Session
02:49
Session Duration
45.6%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 94.7%
United States of America 3.4%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 13.1%
Direct 72.2%
Referrals 14.7%

Alexa Rank history for kienthuc.net.vn, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 21477
2018-02-01 18999
2018-02-16 17708
2018-03-01 17802
2018-03-16 18169
2018-04-01 15903
2018-04-16 18507
2018-05-01 22129
2018-05-16 21837
2018-06-01 20064
2018-06-16 20069
2018-07-01 16087
2018-07-16 16947
2018-08-01 15954
2018-08-16 15437
2018-09-01 15539
2018-09-16 14769
2018-10-01 22266
2018-10-16 16413
2018-11-01 15165
2018-11-16 15307
2018-12-01 18723
2018-12-16 20416
2019-01-01 20956
2019-01-16 14840
2019-02-01 19937
2019-02-16 17420
2019-03-01 16194
2019-03-16 17643
2019-04-01 18199
2019-04-16 15248
2019-05-01 22164
2019-05-16 15400
2019-06-01 11160
2019-06-16 14746
2019-07-01 19702
2019-07-16 14275
2019-08-01 10225
2019-08-16 11747
2019-09-01 18905
2019-09-16 19466
2019-10-01 9865
2019-10-16 25288
2019-11-01 20651
2019-11-16 11539
2019-12-01 21547
2019-12-16 9736
2020-01-01 6634How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for kienthuc.net.vn

Percentage of visits to kienthuc.net.vn from a search engine
Search Traffic for kienthuc.net.vn
Website Information
kienthuc.net.vn title đọc báo điện tử kiến thức
kienthuc.net.vn description đọc báo điện tử kiến thức - liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam - thông tin sức khỏe, đẹp, giải trí, cộng đồng mạng, kho tri thức mới nhất, đọc tin tức cập nhật môĩ ngày
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 49.213.110.68
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 904 per day
Advertising revenue per month: $ 27.1 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 326 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 1.63 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 195 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 5.84 Million visits / month
Estimated visits per year: 70.1 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 1.29 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 38.8 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 465 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
số mệnh thế giới 1 2200 6900
đại gia kim cương là ai 1 1500 4700
hoa tet 2016 1 10000 33000
mơ thấy câu cá là điềm gì 1 1100 3600
cách cúng sao la hầu 1 1500 4700
nam binh than mau nao hop tuoi binh ngo 2 430 3000
tinh hoàn dê dê làm món gi 2 5300 38000
hoa tết 2016 3 680 6900
cách cúng tam tai 2016 3 390 4000
hường hana và bạn trai 3 620 6300
con cáo và đàn gà tây 4 210 3000
luật sư chu văn tiến 4 4100 59000
bức tường âm thanh 4 330 4700
le hoi hoa o trung quoc 4 260 3800
cước chân 4 230 3300
quán ăn ở phan xích long 5 180 3300
cách chữa cước chân 5 310 5600
năm tuổi là gì 5 220 3900
phong thuy phong ngu vo chong 5 210 3800
cách làm cây thông noel bằng dây kim tuyến 5 9300 170000
khu căn hộ westbay 6 21 2900
xu huong toc 2016 6 21 2900
cúng sao giải hạn 6 25 3400
các món chay ngon từ đậu phụ 8 23 3100
phim duyen phan an bai 8 74 9900
tieu su son tung mtp 8 42 5800
sau cúm người cứ bị gai gai là sao 8 52 7000
những điều cần chú ý khi kê giường 9 20 2800
mua qua tet 9 86 12000
sao vân hớn 9 3300 440000

About       Privacy Policy       Contact