lazada.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

lazada.vn website
Latest statistics for lazada.vn website: estimated summary traffic is 23.7 Million sessions per month (790 Thousand sessions per day, or 8.65 Billion sessions per year). The site links to network IP address 178.248.238.4. As of April 01, 2019, Alexa rank is 4278.


We estimate the users' engagement to lazada.vn as follows: Session Duration - 03:54 minutes; 6.12 pageviews per Session, and Bounce Rate - 44.79%

26.1 percent of visits to this site come from a search engine, while 69.8% come directly and 4.1% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 99.1%

Worth of lazada.vn (based on advertising revenue only): $6.09 Million
Traffic history for lazada.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01 0
2009-07-01 0
2010-04-01 0
2010-07-01 0
2010-08-01 0
2010-10-01 0
2011-02-01 0
2011-06-01 0
2011-07-01 0
2011-08-01 0
2011-09-01 0
2011-10-01 0
2012-01-01 0
2012-04-01 0
2012-05-01 189000
2012-06-01 317000
2012-07-01 374000
2012-08-01 494000
2012-09-01 819000
2012-09-16 1070000
2012-10-01 1200000
2012-11-01 1310000
2012-11-16 1450000
2012-12-01 1490000
2013-02-01 1860000
2013-03-01 2050000
2013-04-01 2250000
2013-05-01 2280000
2013-08-01 3790000
2013-10-01 3900000
2013-11-01 4210000
2013-12-01 4460000
2014-01-01 4690000
2014-02-01 4810000
2014-04-01 5610000
2014-05-01 5820000
2014-07-01 3890000
2014-08-01 6230000
2014-10-01 4720000
2014-11-01 4040000
2015-01-01 10100000
2015-02-01 16400000
2015-03-01 18300000
2015-04-01 21000000
2015-05-01 27800000
2015-05-16 30700000
2015-06-01 25900000
2015-06-16 23700000
2015-07-01 23500000
2015-07-16 23300000
2015-08-01 31900000
2015-08-16 36400000
2015-09-01 28600000
2015-09-16 24600000
2015-10-01 19500000
2015-10-16 16900000
2015-11-01 16000000
2015-11-16 15600000
2015-12-01 16900000
2015-12-16 17600000
2016-01-01 26000000
2016-01-16 30200000
2016-02-01 26700000
2016-02-16 24700000
2016-03-01 23700000
2016-03-16 23500000
2016-04-01 24800000
2016-04-16 25300000
2016-05-01 22700000
2016-05-16 21300000
2016-06-01 20700000
2016-06-16 20400000
2016-07-01 19500000
2016-07-16 19100000
2016-08-01 19400000
2016-08-16 19500000
2016-09-01 19600000
2016-09-16 19700000
2016-10-01 19800000
2016-10-16 19800000
2016-11-01 19200000
2016-11-16 19000000
2016-12-01 21600000
2016-12-16 23100000
2017-01-01 26100000
2017-01-16 27500000
2017-02-01 27000000
2017-02-16 26700000
2017-03-01 26800000
2017-03-16 26800000
2017-04-01 29800000
2017-04-16 31400000
2017-05-01 31600000
2017-05-16 31600000
2017-06-01 31100000
2017-06-16 30700000
2017-07-01 29800000
2017-07-16 29300000
2017-08-01 30000000
2017-08-16 30000000
2017-09-01 28900000
2017-09-16 28600000
2017-10-01 29300000
2017-10-16 29600000
2017-11-01 29500000
2017-11-16 29800000
2017-12-01 34700000
2017-12-16 37300000
2018-01-01 40600000
2018-01-16 41700000
2018-02-01 37100000
2018-02-16 34000000
2018-03-01 31800000
2018-03-16 30200000
2018-04-01 30300000
2018-04-16 30200000
2018-05-01 28300000
2018-05-16 27400000
2018-06-01 27800000
2018-06-16 28000000
2018-07-01 26500000
2018-07-16 25700000
2018-08-01 25600000
2018-08-16 25600000
2018-09-01 25100000
2018-09-16 24600000
2018-10-01 24800000
2018-10-16 25200000
2018-11-01 25600000
2018-11-16 25700000
2018-12-01 26700000
2018-12-16 27300000
2019-01-01 27000000
2019-01-16 27300000
2019-02-01 26000000
2019-02-16 25700000
2019-03-01 22200000
2019-03-16 20400000
2019-04-01 23700000
thảnh thơi mua sắm trực tuyến tại lazada với hàng ngàn sản phẩm từ đồ điện tử, thời trang, đồ gia dụng cho đến thực phẩm... với giá ưu đãi, nhiều khuyến mãi. lazada.vn

April 01, 2019
23.7 Million
Sessions per Month
4278
Alexa Rank

Users' engagement:

6.12
Pageviews per Session
03:54
Session Duration
44.79%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 99.1%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 26.1%
Direct 69.8%
Referrals 4.1%

Alexa Rank history for lazada.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01 0
2009-07-01 0
2010-04-01 0
2010-07-01 0
2010-08-01 0
2010-10-01 0
2011-02-01 0
2011-06-01 0
2011-07-01 0
2011-08-01 0
2011-09-01 0
2011-10-01 0
2012-01-01 0
2012-04-01 0
2012-05-01 68744
2012-06-01 57145
2012-07-01 55701
2012-08-01 39306
2012-09-01 22342
2012-09-16 19722
2012-10-01 19577
2012-11-01 18712
2012-11-16 17207
2012-12-01 17439
2013-02-01 13043
2013-03-01 12469
2013-04-01 11646
2013-05-01 13472
2013-08-01 6202
2013-10-01 8058
2013-11-01 7033
2013-12-01 6936
2014-01-01 6654
2014-02-01 6620
2014-04-01 5163
2014-05-01 5324
2014-07-01 16023
2014-08-01 3919
2014-10-01 9971
2014-11-01 9552
2015-01-01 2497
2015-02-01 1357
2015-03-01 2078
2015-04-01 1317
2015-05-01 1075
2015-05-16 1427
2015-06-01 1582
2015-06-16 1443
2015-07-01 1476
2015-07-16 1591
2015-08-01 1337
2015-08-16 1191
2015-09-01 4572
2015-09-16 4873
2015-10-01 5210
2015-10-16 5087
2015-11-01 4845
2015-11-16 4398
2015-12-01 4532
2015-12-16 4060
2016-01-01 3757
2016-01-16 3789
2016-02-01 3530
2016-02-16 4317
2016-03-01 4822
2016-03-16 3996
2016-04-01 3802
2016-04-16 4303
2016-05-01 5333
2016-05-16 5518
2016-06-01 5306
2016-06-16 5035
2016-07-01 4919
2016-07-16 4748
2016-08-01 4604
2016-08-16 4673
2016-09-01 4766
2016-09-16 4576
2016-10-01 4055
2016-10-16 3862
2016-11-01 4102
2016-11-16 3669
2016-12-01 3114
2016-12-16 2753
2017-01-01 2761
2017-01-16 2971
2017-02-01 3235
2017-02-16 3352
2017-03-01 2963
2017-03-16 2947
2017-04-01 2606
2017-04-16 2506
2017-05-01 2733
2017-05-16 2738
2017-06-01 2660
2017-06-16 2789
2017-07-01 2746
2017-07-16 2691
2017-08-01 2862
2017-08-16 3501
2017-09-01 4000
2017-09-16 3620
2017-10-01 3270
2017-10-16 3303
2017-11-01 3377
2017-11-16 2780
2017-12-01 2461
2017-12-16 2356
2018-01-01 2561
2018-01-16 3218
2018-02-01 2410
2018-02-16 3605
2018-03-01 2206
2018-03-16 2964
2018-04-01 3654
2018-04-16 3732
2018-05-01 3764
2018-05-16 3645
2018-06-01 3321
2018-06-16 3279
2018-07-01 3331
2018-07-16 3178
2018-08-01 2726
2018-08-16 2742
2018-09-01 2973
2018-09-16 3511
2018-10-01 3993
2018-10-16 3338
2018-11-01 3055
2018-11-16 3221
2018-12-01 3557
2018-12-16 3303
2019-01-01 2928
2019-01-16 2344
2019-02-01 4132
2019-02-16 3389
2019-03-01 3648
2019-03-16 3925
2019-04-01 4278How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for lazada.vn

Percentage of visits to lazada.vn from a search engine
Search Traffic for lazada.vn
Website Information
lazada.vn title lazada vietnam™ - mua hàng trực tuyến giá tốt
lazada.vn description thảnh thơi mua sắm trực tuyến tại lazada với hàng ngàn sản phẩm từ đồ điện tử, thời trang, đồ gia dụng cho đến thực phẩm... với giá ưu đãi, nhiều khuyến mãi.
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 178.248.238.4
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 3.38 Thousand per day
Advertising revenue per month: $ 102 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 1.22 Million per year
Estimated worth of this website: $ 6.09 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 790 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 23.7 Million visits / month
Estimated visits per year: 284 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 4.83 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 145 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 1.74 Billion pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
máy in canon đen trắng a3 giá hiện nay 1 14000 43000
eucerin white therapy mua bán 1 16000 51000
julius ju972 1 31000 98000
hà nộ bán nắp pin samsung s5 1 92000 290000
kệ giày 1 23000 75000
mua lego tai thanh pho ho chi minh 1 24000 77000
gia macbook 2 15000 100000
túi nhỏ đựng passport tiền 2 8800 63000
cạo râu gillette 2 17000 120000
mua bán quần lót nữ 2 16000 110000
phat wifi 3g 3 7800 79000
thau tam richell 3 4300 44000
nồi đa năng 3 4400 45000
mua dung cu the thao 3 11000 110000
mua đồ chơi đồ hàng cho bé gái 3 8300 85000
omega 3 6 9 giá 3 7800 79000
nước hoa tresor l'eau 4 10000 150000
tim hieu ve hinh chup tu gopro hero4 4 19000 280000
xiaomi yi hd 720p 5 4500 82000
xem tac dung cua black ginseng 5 4500 82000
lăn khu mui oe 5 24000 440000
mua mic trợ giảng ở đâu 6 430 57000
tripod benro ismart 05 6 560 75000
ốp lưng samsung j7 ak... 6 440 59000
hướng dẫn sử dụng máy in hp m125a 6 320 43000
cáp sạc tự ngắt iphone 6 1300 170000
máy bộ đàm motorola clarigo-418) 7 1100 150000
do lot nu 7 760 100000
sản phẩm hỗ trợ tập thể hình buon ma thuot 8 1500 200000
giá quạt bàn panasonic 8 500 68000

About       Privacy Policy       Contact