legalinfo.mn: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for legalinfo.mn website: estimated summary traffic is 440 Thousand sessions per month (14.7 Thousand sessions per day, or 161 Million sessions per year). The site links to network IP address 103.48.116.163. As of November 01, 2019, Alexa rank is 122935.


We estimate the users' engagement to legalinfo.mn as follows: Session Duration - 03:58 minutes; 3.61 pageviews per Session, and Bounce Rate - 49.45%

63.6 percent of visits to this site come from a search engine, while 34.1% come directly and 2.3% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Mongolia - 98.2%, United States of America - 0.7%

Worth of legalinfo.mn (based on advertising revenue only): $66.7 Thousand
Traffic history for legalinfo.mn, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16 331000
2017-12-01 358000
2017-12-16 373000
2018-01-01 351000
2018-01-16 338000
2018-02-01 319000
2018-02-16 309000
2018-03-01 276000
2018-03-16 266000
2018-04-01 284000
2018-04-16 296000
2018-05-01 317000
2018-05-16 320000
2018-06-01 319000
2018-06-16 323000
2018-07-01 276000
2018-07-16 257000
2018-08-01 261000
2018-08-16 264000
2018-09-01 279000
2018-09-16 280000
2018-10-01 342000
2018-10-16 388000
2018-11-01 439000
2018-11-16 462000
2018-12-01 395000
2018-12-16 353000
2019-01-01 342000
2019-01-16 346000
2019-02-01 398000
2019-02-16 424000
2019-03-01 381000
2019-03-16 358000
2019-04-01 358000
2019-04-16 370000
2019-05-01 413000
2019-05-16 434000
2019-06-01 388000
2019-06-16 358000
2019-07-01 334000
2019-07-16 307000
2019-08-01 286000
2019-08-16 281000
2019-09-01 272000
2019-09-16 275000
2019-10-01 346000
2019-10-16 387000
2019-11-01 440000
November 01, 2019
440 Thousand
Sessions per Month
122935
Alexa Rank

Users' engagement:

3.61
Pageviews per Session
03:58
Session Duration
49.45%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Mongolia 98.2%
United States of America 0.7%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 63.6%
Direct 34.1%
Referrals 2.3%

Alexa Rank history for legalinfo.mn, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16 108282
2017-12-01 105660
2017-12-16 99970
2018-01-01 105995
2018-01-16 117858
2018-02-01 99312
2018-02-16 107748
2018-03-01 95544
2018-03-16 61719
2018-04-01 180463
2018-04-16 153238
2018-05-01 87349
2018-05-16 135007
2018-06-01 137025
2018-06-16 110378
2018-07-01 305992
2018-07-16 212652
2018-08-01 147290
2018-08-16 146462
2018-09-01 107072
2018-09-16 162955
2018-10-01 153636
2018-10-16 80074
2018-11-01 62287
2018-11-16 66972
2018-12-01 99516
2018-12-16 158983
2019-01-01 134784
2019-01-16 84725
2019-02-01 90876
2019-02-16 90953
2019-03-01 95732
2019-03-16 101497
2019-04-01 142743
2019-04-16 78651
2019-05-01 83562
2019-05-16 86259
2019-06-01 92669
2019-06-16 135474
2019-07-01 189852
2019-07-16 467314
2019-08-01 158399
2019-08-16 115336
2019-09-01 168060
2019-09-16 108187
2019-10-01 130011
2019-10-16 102872
2019-11-01 122935How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for legalinfo.mn

Percentage of visits to legalinfo.mn from a search engine
Search Traffic for legalinfo.mn
Website Information
legalinfo.mn title ..:: www.legalinfo.mn - хуулийн нэгдсэн портал сайт ::..
legalinfo.mn description хуулийн нэгдсэн портал сайт
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 103.48.116.163
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 37 per day
Advertising revenue per month: $ 1.11 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 13.3 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 66.7 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 14.7 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 440 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 5.28 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 52.9 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 1.59 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 19.1 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
иргэний журамт үүрэг 1 950 3000
бүх нийтээр амрах өдөр 1 980 3100
цэргийн болон дипломат цол олгох тухай 1 4100 13000
хотжилтын бохирдол шинэ технологи нэвтрүүлэх боломж үр дүн 1 43000 140000
торгууль 3 270 2800
илтодын тайлан 3 290 3000
хүүхдийн халамжийн мөнгө 3 2000 20000
органик монгол хөтөлбөр 4 2600 38000
үндэсний тэтгэлэг 5 280 5100
цалингийн шатлал 2015 5 310 5700
газар өмчлөх 5 210 3800
монгол бөхийн тухай 5 130 2300
хоол судлаач эмч 5 190 3500
торгуул шалгах 6 19 2600
төрийн орон сууцны корпорац 6 53 7200
дэлхийн аялал жуулчлалын төв бүсүүд 6 19 2600
ойн сан 6 36 5000
тусгаар тогтнолын өдөр 6 39 5300
эмнэлгийн байгууллагын харилцаа 6 16 2200
жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан 7 1100 150000
авто машины албан татвар төлөх 2016 02 сар 7 22 3000
убдс ерөнхий инженер 8 18 2500
түрээсийн гэрээний загвар 8 40 5500
төрийн орон сууц 8 17 2400
нарны эрчим хүч 8 16 2300
нүхэн зоорь 9 21 2800
хятад улс монгол улс 9 26 3500
хөдөлмөр мн 10 16 2200
эрдэнэт дулааны цахилгаан станц 10 27 3700
гадаад иргэн харъяатын алба 10 16 2300

About       Privacy Policy       Contact