list.am: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for list.am website: estimated summary traffic is 6.42 Million sessions per month (214 Thousand sessions per day, or 2.34 Billion sessions per year). List.am was launched at December 28, 2004; this domain is over 15 years old. The site links to network IP address 104.20.176.18. As of January 01, 2020, Alexa rank is 12297.


We estimate the users' engagement to list.am as follows: Session Duration - 09:38 minutes; 18.76 pageviews per Session, and Bounce Rate - 28.73%

18.4 percent of visits to this site come from a search engine, while 80.3% come directly and 1.3% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Armenia - 90.4%, Russian Federation - 5.2%, Kazakhstan - 0.9%, Georgia - 0.8%

Worth of list.am (based on advertising revenue only): $5.06 Million
Traffic history for list.am, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 6050000
2018-02-01 6170000
2018-02-16 6270000
2018-03-01 6000000
2018-03-16 5860000
2018-04-01 6050000
2018-04-16 6130000
2018-05-01 5630000
2018-05-16 5470000
2018-06-01 5520000
2018-06-16 5560000
2018-07-01 5660000
2018-07-16 5680000
2018-08-01 5930000
2018-08-16 6100000
2018-09-01 6320000
2018-09-16 6420000
2018-10-01 6430000
2018-10-16 6420000
2018-11-01 6400000
2018-11-16 6400000
2018-12-01 6310000
2018-12-16 6240000
2019-01-01 5950000
2019-01-16 5940000
2019-02-01 6310000
2019-02-16 6530000
2019-03-01 6470000
2019-03-16 6430000
2019-04-01 6690000
2019-04-16 6750000
2019-05-01 6830000
2019-05-16 6870000
2019-06-01 7080000
2019-06-16 7120000
2019-07-01 7170000
2019-07-16 7310000
2019-08-01 5640000
2019-08-16 4820000
2019-09-01 6420000
2019-09-16 7040000
2019-10-01 7080000
2019-10-16 7080000
2019-11-01 6990000
2019-11-16 6920000
2019-12-01 6780000
2019-12-16 6690000
2020-01-01 6420000
January 01, 2020
6.42 Million
Sessions per Month
12297
Alexa Rank

Users' engagement:

18.76
Pageviews per Session
09:38
Session Duration
28.73%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Armenia 90.4%
Russian Federation 5.2%
Kazakhstan 0.9%
Georgia 0.8%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 18.4%
Direct 80.3%
Referrals 1.3%

Alexa Rank history for list.am, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 10166
2018-02-01 9548
2018-02-16 8567
2018-03-01 9302
2018-03-16 9368
2018-04-01 8295
2018-04-16 8501
2018-05-01 10881
2018-05-16 7930
2018-06-01 9937
2018-06-16 9469
2018-07-01 8716
2018-07-16 9439
2018-08-01 8966
2018-08-16 7813
2018-09-01 8313
2018-09-16 8599
2018-10-01 8030
2018-10-16 8494
2018-11-01 9122
2018-11-16 8717
2018-12-01 7754
2018-12-16 8159
2019-01-01 12115
2019-01-16 8093
2019-02-01 7779
2019-02-16 7016
2019-03-01 7552
2019-03-16 7784
2019-04-01 7093
2019-04-16 8387
2019-05-01 7510
2019-05-16 7428
2019-06-01 6491
2019-06-16 7412
2019-07-01 6911
2019-07-16 5291
2019-08-01 7737
2019-08-16 7447
2019-09-01 5208
2019-09-16 7882
2019-10-01 8682
2019-10-16 9184
2019-11-01 9137
2019-11-16 9749
2019-12-01 8017
2019-12-16 8424
2020-01-01 12297How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for list.am

Percentage of visits to list.am from a search engine
Search Traffic for list.am
Website Information
list.am title list.am - հայաստանի անվճար հայտարարությունների կայք
list.am description անվճար հայտարարությունների խոշորագույն կայքը հայաստանում: անշարջ գույք, տրանսպորտ, աշխատանք, ապրանքների առք և վաճառք, ծառայություններ և շատ ավելին!
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 104.20.176.18
Domain registration date: December 28, 2004, over 15 years ago.
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 2.81 Thousand per day
Advertising revenue per month: $ 84.3 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 1.01 Million per year
Estimated worth of this website: $ 5.06 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 214 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 6.42 Million visits / month
Estimated visits per year: 77 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 4.01 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 120 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 1.45 Billion pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
ugalokner 1 250 800
list.am ashxatanq 1 19000 62000
list em ashxatanq 1 12000 39000
վարձով բնակարաններ 1 20000 63000
где купить колеса для зимний в армении мишлен 1 37 120
պլանշետների վերանորոգում հայաստանում 1 500 1600
օգտագործված ավտոպահեստամասեր հայաստանում 2 120 880
2 սենյականոց բնակարան երևանի կենտրոնում 2 220 1600
www.1000 rolikov.ru 2 14 100
varker aranc gravi 2015 2 170 1200
[email protected] 3 4 48
mazi nerker 3 59 600
աշխատանք երևանում 3 33 340
заказ девушек домой ереван 3 32 330
անվճար իրավաբանական ծառայություններ 3 20 210
aparik meqenaner 4 22 320
papuk kahuyqi qim maqrum 4 70 1000
nike koshikner 4 34 500
մենեջեր 5 33 600
[email protected] 5 17 310
gyuxatntesakan cragrer 6 3 510
hamakargchayin [email protected] 7 20 2700
achurd.am 7 18 2400
ճաշասենյակի սեղաններ 7 4 650
ashxatanqi arajark 8 1 170
lis anm 8 1 220
mitsubishi motors armenia 8 6 840
slando.am 9 1 140
harkadir achurd.am 10 2 380
bnakaran.com 10 16 2300

About       Privacy Policy       Contact