list.am: Web Analysis and traffic history for 10 years

Latest statistics for list.am website: estimated summary traffic is 4 Million sessions per month (133 Thousand sessions per day, or 1.46 Billion sessions per year). List.am was launched at December 28, 2004; this domain is over 14 years old. The site links to network IP address 104.20.176.18. As of August 01, 2019, Alexa rank is 7737.


We estimate the users' engagement to list.am as follows: Session Duration - 10:32 minutes; 20.66 pageviews per Session, and Bounce Rate - 24.47%

16.9 percent of visits to this site come from a search engine, while 81.6% come directly and 1.5% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Armenia - 89.1%, Russian Federation - 7.5%, Kazakhstan - 0.9%

Worth of list.am (based on advertising revenue only): $3.47 Million
Traffic history for list.am, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 2930000
2017-09-01 3110000
2017-09-16 3210000
2017-10-01 3070000
2017-10-16 3010000
2017-11-01 3330000
2017-11-16 3490000
2017-12-01 3350000
2017-12-16 3280000
2018-01-01 3310000
2018-01-16 3330000
2018-02-01 3400000
2018-02-16 3460000
2018-03-01 3310000
2018-03-16 3230000
2018-04-01 3330000
2018-04-16 3380000
2018-05-01 3100000
2018-05-16 3010000
2018-06-01 3040000
2018-06-16 3060000
2018-07-01 3120000
2018-07-16 3130000
2018-08-01 3270000
2018-08-16 3360000
2018-09-01 3480000
2018-09-16 3540000
2018-10-01 3540000
2018-10-16 3540000
2018-11-01 3520000
2018-11-16 3530000
2018-12-01 3470000
2018-12-16 3440000
2019-01-01 3280000
2019-01-16 3270000
2019-02-01 3470000
2019-02-16 3600000
2019-03-01 3570000
2019-03-16 3540000
2019-04-01 3680000
2019-04-16 3720000
2019-05-01 3760000
2019-05-16 3780000
2019-06-01 3900000
2019-06-16 3920000
2019-07-01 3950000
2019-07-16 4020000
2019-08-01 4000000
August 01, 2019
4 Million
Sessions per Month
7737
Alexa Rank

Users' engagement:

20.66
Pageviews per Session
10:32
Session Duration
24.47%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Armenia 89.1%
Russian Federation 7.5%
Kazakhstan 0.9%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 16.9%
Direct 81.6%
Referrals 1.5%

Alexa Rank history for list.am, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 11221
2017-09-01 11024
2017-09-16 10886
2017-10-01 10788
2017-10-16 10499
2017-11-01 10199
2017-11-16 10044
2017-12-01 10225
2017-12-16 10363
2018-01-01 10541
2018-01-16 10166
2018-02-01 9548
2018-02-16 8567
2018-03-01 9302
2018-03-16 9368
2018-04-01 8295
2018-04-16 8501
2018-05-01 10881
2018-05-16 7930
2018-06-01 9937
2018-06-16 9469
2018-07-01 8716
2018-07-16 9439
2018-08-01 8966
2018-08-16 7813
2018-09-01 8313
2018-09-16 8599
2018-10-01 8030
2018-10-16 8494
2018-11-01 9122
2018-11-16 8717
2018-12-01 7754
2018-12-16 8159
2019-01-01 12115
2019-01-16 8093
2019-02-01 7779
2019-02-16 7016
2019-03-01 7552
2019-03-16 7784
2019-04-01 7093
2019-04-16 8387
2019-05-01 7510
2019-05-16 7428
2019-06-01 6491
2019-06-16 7412
2019-07-01 6911
2019-07-16 5291
2019-08-01 7737How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for list.am

Percentage of visits to list.am from a search engine
Search Traffic for list.am
Website Information
list.am title list.am - հայաստանի անվճար հայտարարությունների կայք
list.am description անվճար հայտարարությունների խոշորագույն կայքը հայաստանում: անշարջ գույք, տրանսպորտ, աշխատանք, ապրանքների առք և վաճառք, ծառայություններ և շատ ավելին!
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 104.20.176.18
Domain registration date: December 28, 2004, over 14 years ago.
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 1.93 Thousand per day
Advertising revenue per month: $ 57.8 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 694 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 3.47 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 133 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 4 Million visits / month
Estimated visits per year: 48 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 2.75 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 82.6 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 992 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
ugalokner 1 250 800
list.am ashxatanq 1 19000 62000
list em ashxatanq 1 12000 39000
վարձով բնակարաններ 1 20000 63000
где купить колеса для зимний в армении мишлен 1 37 120
պլանշետների վերանորոգում հայաստանում 1 500 1600
օգտագործված ավտոպահեստամասեր հայաստանում 2 120 880
2 սենյականոց բնակարան երևանի կենտրոնում 2 220 1600
www.1000 rolikov.ru 2 14 100
varker aranc gravi 2015 2 170 1200
[email protected] 3 4 48
mazi nerker 3 59 600
աշխատանք երևանում 3 33 340
заказ девушек домой ереван 3 32 330
անվճար իրավաբանական ծառայություններ 3 20 210
aparik meqenaner 4 22 320
papuk kahuyqi qim maqrum 4 70 1000
nike koshikner 4 34 500
մենեջեր 5 33 600
[email protected] 5 17 310
gyuxatntesakan cragrer 6 3 510
hamakargchayin [email protected] 7 20 2700
achurd.am 7 18 2400
ճաշասենյակի սեղաններ 7 4 650
ashxatanqi arajark 8 1 170
lis anm 8 1 220
mitsubishi motors armenia 8 6 840
slando.am 9 1 140
harkadir achurd.am 10 2 380
bnakaran.com 10 16 2300

About       Privacy Policy       Contact