ngoisao.net: Web Analysis and traffic history for 9 years

ngoisao.net website Latest statistics for ngoisao.net website: estimated summary traffic is 17.6 Million sessions per month (587 Thousand sessions per day, or 6.42 Billion sessions per year). Ngoisao.net was launched at February 05, 2004; this domain is over 14 years old. The site links to network IP address 111.65.250.13. As of August 01, 2018, Alexa rank is 6945.

We estimate the users' engagement to ngoisao.net as follows: Session Duration - 06:42 minutes; 4.4 pageviews per Session, and Bounce Rate - 39.08%

17.3 percent of visits to this site come from a search engine, while 76.3% come directly and 6.3% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 93.5%, United States of America - 3.1%, Canada - 0.6%, France - 0.6%

Worth of ngoisao.net (based on advertising revenue only): $3.25 Million
Traffic history for ngoisao.net, last 9 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01 107000000
2009-07-01 115000000
2010-04-01 97900000
2010-07-01 83500000
2010-08-01 75000000
2010-10-01 68700000
2011-02-01 60400000
2011-06-01 53900000
2011-07-01 51800000
2011-08-01 49400000
2011-09-01 49100000
2011-10-01 45100000
2012-01-01 42600000
2012-04-01 49400000
2012-05-01 53300000
2012-06-01 54800000
2012-07-01 54600000
2012-08-01 56200000
2012-09-01 60400000
2012-09-16 59600000
2012-10-01 56100000
2012-11-01 53600000
2012-11-16 53000000
2012-12-01 53400000
2013-02-01 54700000
2013-03-01 51000000
2013-04-01 52000000
2013-05-01 54500000
2013-08-01 56200000
2013-10-01 56100000
2013-11-01 54000000
2013-12-01 53500000
2014-01-01 52300000
2014-02-01 52100000
2014-04-01 50600000
2014-05-01 44800000
2014-07-01 44300000
2014-08-01 45400000
2014-10-01 44700000
2014-11-01 44100000
2015-01-01 39300000
2015-02-01 36700000
2015-03-01 32400000
2015-04-01 36200000
2015-05-01 37400000
2015-05-16 37900000
2015-06-01 39000000
2015-06-16 39600000
2015-07-01 38200000
2015-07-16 37400000
2015-08-01 37000000
2015-08-16 36600000
2015-09-01 36000000
2015-09-16 35900000
2015-10-01 34500000
2015-10-16 33700000
2015-11-01 32300000
2015-11-16 31400000
2015-12-01 30000000
2015-12-16 29200000
2016-01-01 26800000
2016-01-16 25500000
2016-02-01 24200000
2016-02-16 23400000
2016-03-01 21800000
2016-03-16 21100000
2016-04-01 24400000
2016-04-16 25900000
2016-05-01 25700000
2016-05-16 25600000
2016-06-01 24800000
2016-06-16 24500000
2016-07-01 23800000
2016-07-16 23400000
2016-08-01 23100000
2016-08-16 23100000
2016-09-01 23800000
2016-09-16 24200000
2016-10-01 23800000
2016-10-16 23500000
2016-11-01 23200000
2016-11-16 23100000
2016-12-01 23400000
2016-12-16 23500000
2017-01-01 23500000
2017-01-16 23500000
2017-02-01 22200000
2017-02-16 21500000
2017-03-01 21800000
2017-03-16 21900000
2017-04-01 23000000
2017-04-16 23500000
2017-05-01 22800000
2017-05-16 22400000
2017-06-01 22100000
2017-06-16 22100000
2017-07-01 21700000
2017-07-16 21500000
2017-08-01 21000000
2017-08-16 20600000
2017-09-01 20300000
2017-09-16 20200000
2017-10-01 19400000
2017-10-16 19100000
2017-11-01 20100000
2017-11-16 20600000
2017-12-01 20500000
2017-12-16 20400000
2018-01-01 19300000
2018-01-16 18700000
2018-02-01 19000000
2018-02-16 19100000
2018-03-01 17900000
2018-03-16 17300000
2018-04-01 17800000
2018-04-16 17700000
2018-05-01 17100000
2018-05-16 17000000
2018-06-01 17600000
2018-06-16 18200000
2018-07-01 17700000
2018-07-16 17400000
2018-08-01 17600000cập nhật tin tức, video clip, hình ảnh ngôi sao điện ảnh, ca nhạc, thể thao, thời trang & lĩnh vực giải trí khác: tin hot, chuyện hậu trường showbiz, scandal sao việt & thế giới. ngoisao.net

August 01, 2018
17.6 Million
Sessions per Month
6945
Alexa Rank

Users' engagement:

4.4
Pageviews per Session
06:42
Session Duration
39.08%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 93.5%
United States of America 3.1%
Canada 0.6%
France 0.6%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 17.3%
Direct 76.3%
Referrals 6.3%

Alexa Rank history for ngoisao.net, last 9 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01 641
2009-07-01 741
2010-04-01 1116
2010-07-01 1219
2010-08-01 1297
2010-10-01 1437
2011-02-01 1656
2011-06-01 1779
2011-07-01 1739
2011-08-01 1841
2011-09-01 1840
2011-10-01 2185
2012-01-01 2332
2012-04-01 1821
2012-05-01 1854
2012-06-01 1840
2012-07-01 1833
2012-08-01 1811
2012-09-01 1709
2012-09-16 1892
2012-10-01 2063
2012-11-01 2121
2012-11-16 2148
2012-12-01 2066
2013-02-01 2214
2013-03-01 2543
2013-04-01 2272
2013-05-01 2358
2013-08-01 2416
2013-10-01 2489
2013-11-01 2578
2013-12-01 2630
2014-01-01 2716
2014-02-01 2676
2014-04-01 2826
2014-05-01 3391
2014-07-01 3146
2014-08-01 2978
2014-10-01 3138
2014-11-01 3163
2015-01-01 3195
2015-02-01 3325
2015-03-01 3335
2015-04-01 2932
2015-05-01 3514
2015-05-16 3679
2015-06-01 3663
2015-06-16 3463
2015-07-01 3523
2015-07-16 3691
2015-08-01 3778
2015-08-16 3978
2015-09-01 3953
2015-09-16 3712
2015-10-01 3763
2015-10-16 4046
2015-11-01 4605
2015-11-16 4912
2015-12-01 5280
2015-12-16 5329
2016-01-01 5049
2016-01-16 5215
2016-02-01 5623
2016-02-16 6207
2016-03-01 6435
2016-03-16 5782
2016-04-01 5581
2016-04-16 5914
2016-05-01 6797
2016-05-16 7166
2016-06-01 6920
2016-06-16 6497
2016-07-01 6583
2016-07-16 6913
2016-08-01 7445
2016-08-16 6990
2016-09-01 6122
2016-09-16 6010
2016-10-01 6148
2016-10-16 6153
2016-11-01 6258
2016-11-16 6147
2016-12-01 6226
2016-12-16 6511
2017-01-01 6512
2017-01-16 6404
2017-02-01 6709
2017-02-16 6642
2017-03-01 6187
2017-03-16 6191
2017-04-01 6231
2017-04-16 6382
2017-05-01 6577
2017-05-16 6766
2017-06-01 6919
2017-06-16 6717
2017-07-01 6828
2017-07-16 6959
2017-08-01 7351
2017-08-16 8183
2017-09-01 8151
2017-09-16 7913
2017-10-01 7662
2017-10-16 7261
2017-11-01 6894
2017-11-16 6774
2017-12-01 7055
2017-12-16 7339
2018-01-01 7832
2018-01-16 8209
2018-02-01 6837
2018-02-16 7167
2018-03-01 6850
2018-03-16 6775
2018-04-01 7667
2018-04-16 10617
2018-05-01 11576
2018-05-16 10429
2018-06-01 7485
2018-06-16 5449
2018-07-01 8120
2018-07-16 8811
2018-08-01 6945
ngoisao.net traffic
How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for ngoisao.net

Percentage of visits to ngoisao.net from a search engine
Search Traffic for ngoisao.net
Website Information
ngoisao.net title ngoisao.net – trang báo về những người nổi tiếng
ngoisao.net description cập nhật tin tức, video clip, hình ảnh ngôi sao điện ảnh, ca nhạc, thể thao, thời trang & lĩnh vực giải trí khác: tin hot, chuyện hậu trường showbiz, scandal sao việt & thế giới.
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 111.65.250.13
Domain registration date: February 05, 2004, over 14 years ago.
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 1.81 Thousand per day
Advertising revenue per month: $ 54.2 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 650 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 3.25 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 587 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 17.6 Million visits / month
Estimated visits per year: 211 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 2.58 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 77.4 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 929 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
quán nướng ngon rẻ quận 10 1 31000 98000
tranhieu 1 7000 23000
my duyen 3 64000 650000
tiệc báo hỷ nên tổ chức 3 9700 99000
động tác squats 3 9700 98000
nên chụp ảnh cưới ở đâu 3 5000 51000
thoi trang nefertiti giam gia 50 3 4500 45000
kinh nghiệm cắm trại cù lao câu 4 13000 190000
trịnh sảng cổ kiếm kỳ đàm 4 3500 51000
dai diem dep o ha tien 5 460 8300
chúc ngủ ngon bằng tiếng hàn 5 9100 170000
địa điểm đẹp ở đà lạt 5 5100 93000
tintuc 24h 6 3900 520000
hạnh nguyễn 400k 6 46 6300
anh muốn lần đầu của em 6 67 9100
lịch sử haute couture 7 430 57000
đao kiếm lưu tình 7 48 6500
đại gia lê ân 7 1000 140000
bài tập giảm mỡ bụng và tăng chiều cao 8 50 6800
trung phong chồng tuệ nghi bao nhiêu tuổi 8 690 92000
cac loai squat trong gym 8 390 53000
xem tuoi xong nha 2016 8 64 8700
vien trắng da perfect white 8 860 120000
cách xem mình thuộc mệnh gì 9 580 78000
xuong may thoi trang jk 9 180 25000
tri tham moi 9 590 79000
trang trí đám cưới đà nẵng 9 110 15000
tra mệnh 10 61 8200
bai phat bieu trong dam cuoi 10 51 6900
phượt long hải 10 49 6600

Whois Record of ngoisao.net

     Domain Name: NGOISAO.NET
  Registry Domain ID: 111250690_DOMAIN_NET-VRSN
  Registrar WHOIS Server: whois.register.com
  Registrar URL: http://www.register.com
  Updated Date: 2015-06-30T04:46:02Z
  Creation Date: 2004-02-05T03:05:45Z
  Registry Expiry Date: 2018-02-05T03:05:45Z
  Registrar: Register.com, Inc.
  Registrar IANA ID: 9
  Registrar Abuse Contact Email: abuse@web.com
  Registrar Abuse Contact Phone: +1.8003337680
  Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
  Name Server: NS1.FPTONLINE.NET
  Name Server: NS2.FPTONLINE.NET
  DNSSEC: unsigned
  URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2018-01-03T14:38:11Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.

TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars.

Domain Name: ngoisao.net
Registry Domain ID: 111250690_DOMAIN_NET-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.register.com
Registrar URL: http://www.register.com
Updated Date: 2004-02-05T03:05:45Z
Creation Date: 2004-02-05T03:05:45Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-02-05T03:05:45Z
Registrar: Register.com, Inc.
Registrar IANA ID: 9
Registrar Abuse Contact Email: abuse@web.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.8773812449
Reseller: 
Domain Status: clientTransferProhibited http://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: PERFECT PRIVACY, LLC
Registrant Organization:
Registrant Street: 12808 Gran Bay Pkwy West
Registrant City: Jacksonville
Registrant State/Province: FL
Registrant Postal Code: 32258
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.9027492701
Registrant Phone Ext.:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext.:
Registrant Email: a0e00f080a28fd0a3f7eafe773cfd3e4@domaindiscreet.com
Registry Admin ID:
Admin Name: PERFECT PRIVACY, LLC
Admin Organization:
Admin Street: 12808 Gran Bay Pkwy West
Admin City: Jacksonville
Admin State/Province: FL
Admin Postal Code: 32258
Admin Country: US
Admin Phone: +1.9027492701
Admin Phone Ext.:
Admin Fax:
Admin Fax Ext.:
Admin Email: a0e00f070a28fd0a5c2cfeb5011ef70c@domaindiscreet.com
Registry Tech ID:
Tech Name: PERFECT PRIVACY, LLC
Tech Organization:
Tech Street: 12808 Gran Bay Pkwy West
Tech City: Jacksonville
Tech State/Province: FL
Tech Postal Code: 32258
Tech Country: US
Tech Phone: +1.9027492701
Tech Phone Ext.:
Tech Fax:
Tech Fax Ext.:
Tech Email: a0e00f080a28fd0a164e8742f91c2d80@domaindiscreet.com
Name Server: ns1.fptonline.net
Name Server: ns2.fptonline.net
DNSSEC: Unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/ 
>>> Last update of WHOIS database: 2018-01-03T14:38:26Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en.

The data in Register.com's WHOIS database is provided to you by
Register.com for information purposes only, that is, to assist you in
obtaining information about or related to a domain name registration
record. Register.com makes this information available "as is," and
does not guarantee its accuracy. By submitting a WHOIS query, you
agree that you will use this data only for lawful purposes and that,
under no circumstances will you use this data to: (1) allow, enable,
or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial
advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or by
telephone; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to Register.com (or its systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this data is expressly
prohibited without the prior written consent of Register.com.
Register.com reserves the right to modify these terms at any time.
By submitting this query, you agree to abide by these terms.
     

About       Privacy Policy       Contact