nld.com.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

Latest statistics for nld.com.vn website: estimated summary traffic is 9.57 Million sessions per month (319 Thousand sessions per day, or 3.49 Billion sessions per year). The site links to network IP address 222.255.27.74. As of August 01, 2019, Alexa rank is 11790.


We estimate the users' engagement to nld.com.vn as follows: Session Duration - 03:09 minutes; 2.78 pageviews per Session, and Bounce Rate - 62.37%

25.2 percent of visits to this site come from a search engine, while 52.8% come directly and 22.0% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 95.4%, United States of America - 2.9%

Worth of nld.com.vn (based on advertising revenue only): $1.12 Million
Traffic history for nld.com.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 6030000
2017-09-01 6850000
2017-09-16 7290000
2017-10-01 7370000
2017-10-16 7430000
2017-11-01 8330000
2017-11-16 8810000
2017-12-01 8970000
2017-12-16 9070000
2018-01-01 9720000
2018-01-16 10000000
2018-02-01 9930000
2018-02-16 9900000
2018-03-01 9560000
2018-03-16 9350000
2018-04-01 9440000
2018-04-16 9460000
2018-05-01 9970000
2018-05-16 10400000
2018-06-01 11200000
2018-06-16 11600000
2018-07-01 11300000
2018-07-16 11000000
2018-08-01 12100000
2018-08-16 12600000
2018-09-01 11400000
2018-09-16 10800000
2018-10-01 10000000
2018-10-16 9700000
2018-11-01 9320000
2018-11-16 9090000
2018-12-01 8560000
2018-12-16 8300000
2019-01-01 8200000
2019-01-16 8100000
2019-02-01 8110000
2019-02-16 8180000
2019-03-01 7660000
2019-03-16 7390000
2019-04-01 7550000
2019-04-16 7690000
2019-05-01 7970000
2019-05-16 8090000
2019-06-01 8550000
2019-06-16 8860000
2019-07-01 9160000
2019-07-16 9490000
2019-08-01 9570000
August 01, 2019
9.57 Million
Sessions per Month
11790
Alexa Rank

Users' engagement:

2.78
Pageviews per Session
03:09
Session Duration
62.37%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 95.4%
United States of America 2.9%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 25.2%
Direct 52.8%
Referrals 22.0%

Alexa Rank history for nld.com.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 18971
2017-09-01 16769
2017-09-16 15632
2017-10-01 16035
2017-10-16 15189
2017-11-01 13525
2017-11-16 12818
2017-12-01 13236
2017-12-16 12754
2018-01-01 11999
2018-01-16 12959
2018-02-01 11858
2018-02-16 11776
2018-03-01 11036
2018-03-16 11989
2018-04-01 14579
2018-04-16 15068
2018-05-01 12727
2018-05-16 9209
2018-06-01 10050
2018-06-16 11070
2018-07-01 11186
2018-07-16 15635
2018-08-01 9800
2018-08-16 10259
2018-09-01 12518
2018-09-16 13405
2018-10-01 13420
2018-10-16 10602
2018-11-01 12156
2018-11-16 13069
2018-12-01 13331
2018-12-16 13099
2019-01-01 13249
2019-01-16 14615
2019-02-01 15061
2019-02-16 13261
2019-03-01 14429
2019-03-16 14667
2019-04-01 15346
2019-04-16 13750
2019-05-01 13621
2019-05-16 14531
2019-06-01 15621
2019-06-16 13394
2019-07-01 11566
2019-07-16 8451
2019-08-01 11790How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for nld.com.vn

Percentage of visits to nld.com.vn from a search engine
Search Traffic for nld.com.vn
Website Information
nld.com.vn title báo người lao động online
nld.com.vn description tờ báo cập nhật 24/24 tin tức thời sự mới, nóng nhất trong nước và quốc tế hàng ngày. thông tin kinh tế, xã hội, pháp luật, giáo dục, lao động, việc làm, điểm thi...
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 222.255.27.74
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 620 per day
Advertising revenue per month: $ 18.6 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 223 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 1.12 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 319 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 9.57 Million visits / month
Estimated visits per year: 115 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 887 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 26.6 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 319 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
luật giao thông đường bộ 2016 1 21000 68000
phan cong trong bo chinh tri 2 20000 140000
chinh nhan 2 7500 54000
chủ tịch nước 2 8400 60000
anninhthegioi trong ngay 3 4700 48000
lịch công tac bộ trưởng bộ cong an trần đại quang 3 19000 200000
cu rua ho guom 3 51000 520000
bi ngua vung kin khi gan co kinh 4 8200 120000
tong bi thu 2016 4 3200 45000
mau giay khai bao hai quan nam 2016 4 24000 350000
caphee đá xay tieng anh 4 9500 140000
dự án thủy điện đồng nai 6 và 6a chủ đầu tư 5 5100 93000
dien dan oang sa quan su quoc phong an ninh hai dao v n 2015 5 3400 63000
máy tính bảng lai laptop 2015 6 370 49000
cu rua ho guom qua doi 7 21000 2800000
dan lam bao long an 7 470 62000
mua cu hoa mao luong 7 460 62000
nhung van co hay cua nguyen thanh bao 7 350 47000
phim sex and the city 18+ việt nam 8 500 67000
ngọc dương tiềm thuốc bắc 8 910 120000
nha dat vinh hoa nha trang 9 2900 390000
luật sư chu văn tiến 9 440 59000
nước tiểu nhiều bọt 9 470 63000
ban do quan 9 9 1700 230000
nhung co gai sung man 10 480 64000
có nên siêu âm tháng đầu thai kì 10 1000 140000
giá xăng hiện tại 10 2500 340000
xuat khau lao dong han 10 570 77000
chon.vn 10 3000 400000
sản phẩm hỗ trợ tập thể hình buon ma thuot 10 1500 200000

About       Privacy Policy       Contact