nld.com.vn: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for nld.com.vn website: estimated summary traffic is 7 Million sessions per month (233 Thousand sessions per day, or 2.56 Billion sessions per year). The site links to network IP address 222.255.27.74. As of January 01, 2020, Alexa rank is 5457.


We estimate the users' engagement to nld.com.vn as follows: Session Duration - 02:49 minutes; 2.42 pageviews per Session, and Bounce Rate - 62.83%

19.8 percent of visits to this site come from a search engine, while 70.1% come directly and 10.1% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 93.5%, United States of America - 4.5%

Worth of nld.com.vn (based on advertising revenue only): $711 Thousand
Traffic history for nld.com.vn, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 9100000
2018-02-01 9030000
2018-02-16 9010000
2018-03-01 8700000
2018-03-16 8500000
2018-04-01 8580000
2018-04-16 8610000
2018-05-01 9060000
2018-05-16 9470000
2018-06-01 10200000
2018-06-16 10500000
2018-07-01 10300000
2018-07-16 10000000
2018-08-01 11000000
2018-08-16 11400000
2018-09-01 10400000
2018-09-16 9860000
2018-10-01 9090000
2018-10-16 8820000
2018-11-01 8480000
2018-11-16 8270000
2018-12-01 7790000
2018-12-16 7550000
2019-01-01 7460000
2019-01-16 7370000
2019-02-01 7380000
2019-02-16 7440000
2019-03-01 6960000
2019-03-16 6720000
2019-04-01 6870000
2019-04-16 6990000
2019-05-01 7250000
2019-05-16 7360000
2019-06-01 7780000
2019-06-16 8060000
2019-07-01 8340000
2019-07-16 8630000
2019-08-01 9140000
2019-08-16 9570000
2019-09-01 8740000
2019-09-16 8330000
2019-10-01 7750000
2019-10-16 7380000
2019-11-01 7170000
2019-11-16 7060000
2019-12-01 6670000
2019-12-16 6510000
2020-01-01 7000000
January 01, 2020
7 Million
Sessions per Month
5457
Alexa Rank

Users' engagement:

2.42
Pageviews per Session
02:49
Session Duration
62.83%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 93.5%
United States of America 4.5%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 19.8%
Direct 70.1%
Referrals 10.1%

Alexa Rank history for nld.com.vn, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 12959
2018-02-01 11858
2018-02-16 11776
2018-03-01 11036
2018-03-16 11989
2018-04-01 14579
2018-04-16 15068
2018-05-01 12727
2018-05-16 9209
2018-06-01 10050
2018-06-16 11070
2018-07-01 11186
2018-07-16 15635
2018-08-01 9800
2018-08-16 10259
2018-09-01 12518
2018-09-16 13405
2018-10-01 13420
2018-10-16 10602
2018-11-01 12156
2018-11-16 13069
2018-12-01 13331
2018-12-16 13099
2019-01-01 13249
2019-01-16 14615
2019-02-01 15061
2019-02-16 13261
2019-03-01 14429
2019-03-16 14667
2019-04-01 15346
2019-04-16 13750
2019-05-01 13621
2019-05-16 14531
2019-06-01 15621
2019-06-16 13394
2019-07-01 11566
2019-07-16 8451
2019-08-01 11790
2019-08-16 8640
2019-09-01 13256
2019-09-16 13122
2019-10-01 10249
2019-10-16 12572
2019-11-01 11892
2019-11-16 12028
2019-12-01 13130
2019-12-16 12025
2020-01-01 5457How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for nld.com.vn

Percentage of visits to nld.com.vn from a search engine
Search Traffic for nld.com.vn
Website Information
nld.com.vn title báo người lao động
nld.com.vn description tờ báo cập nhật 24/24 tin tức thời sự mới, nóng nhất trong nước và quốc tế hàng ngày. thông tin kinh tế, xã hội, pháp luật, giáo dục, lao động, việc làm, điểm thi...
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 222.255.27.74
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 395 per day
Advertising revenue per month: $ 11.9 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 142 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 711 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 233 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 7 Million visits / month
Estimated visits per year: 84 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 565 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 16.9 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 203 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
luật giao thông đường bộ 2016 1 21000 68000
phan cong trong bo chinh tri 2 20000 140000
chinh nhan 2 7500 54000
chủ tịch nước 2 8400 60000
anninhthegioi trong ngay 3 4700 48000
lịch công tac bộ trưởng bộ cong an trần đại quang 3 19000 200000
cu rua ho guom 3 51000 520000
bi ngua vung kin khi gan co kinh 4 8200 120000
tong bi thu 2016 4 3200 45000
mau giay khai bao hai quan nam 2016 4 24000 350000
caphee đá xay tieng anh 4 9500 140000
dự án thủy điện đồng nai 6 và 6a chủ đầu tư 5 5100 93000
dien dan oang sa quan su quoc phong an ninh hai dao v n 2015 5 3400 63000
máy tính bảng lai laptop 2015 6 370 49000
cu rua ho guom qua doi 7 21000 2800000
dan lam bao long an 7 470 62000
mua cu hoa mao luong 7 460 62000
nhung van co hay cua nguyen thanh bao 7 350 47000
phim sex and the city 18+ việt nam 8 500 67000
ngọc dương tiềm thuốc bắc 8 910 120000
nha dat vinh hoa nha trang 9 2900 390000
luật sư chu văn tiến 9 440 59000
nước tiểu nhiều bọt 9 470 63000
ban do quan 9 9 1700 230000
nhung co gai sung man 10 480 64000
có nên siêu âm tháng đầu thai kì 10 1000 140000
giá xăng hiện tại 10 2500 340000
xuat khau lao dong han 10 570 77000
chon.vn 10 3000 400000
sản phẩm hỗ trợ tập thể hình buon ma thuot 10 1500 200000

About       Privacy Policy       Contact