raovat.info: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for raovat.info website: estimated summary traffic is 36.5 Thousand sessions per month (1.22 Thousand sessions per day, or 13.3 Million sessions per year). Raovat.info was launched at October 02, 2001; this domain is over 18 years old. The site links to network IP address 124.158.7.2. As of January 01, 2020, Alexa rank is N/A.


We estimate the users' engagement to raovat.info as follows: Session Duration - 03:44 minutes; 4.06 pageviews per Session, and Bounce Rate - 29.44%

Worth of raovat.info (based on advertising revenue only): $6.18 Thousand
Traffic history for raovat.info, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 14100
2018-02-01 19700
2018-02-16 21800
2018-03-01 22900
2018-03-16 22300
2018-04-01 28900
2018-04-16 32200
2018-05-01 33500
2018-05-16 34200
2018-06-01 40200
2018-06-16 44400
2018-07-01 44600
2018-07-16 43600
2018-08-01 44200
2018-08-16 45000
2018-09-01 36400
2018-09-16 31700
2018-10-01 24600
2018-10-16 22600
2018-11-01 28200
2018-11-16 31200
2018-12-01 36500
2018-12-16 41000
2019-01-01 33200
2019-01-16 30300
2019-02-01 27700
2019-02-16 27000
2019-03-01 22000
2019-03-16 19300
2019-04-01 20100
2019-04-16 21900
2019-05-01 20400
2019-05-16 20600
2019-06-01 21400
2019-06-16 22100
2019-07-01 19900
2019-07-16 20900
2019-08-01 30000
2019-08-16 34400
2019-09-01 38700
2019-09-16 37100
2019-10-01 39100
2019-10-16 39300
2019-11-01 39900
2019-11-16 39900
2019-12-01 40100
2019-12-16 39500
2020-01-01 36500
January 01, 2020
36.5 Thousand
Sessions per Month
N/A
Alexa Rank

Users' engagement:

4.06
Pageviews per Session
03:44
Session Duration
29.44%
Bounce RateAlexa Rank history for raovat.info, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 542435
2018-02-01 623434
2018-02-16 0
2018-03-01 318219
2018-03-16 735130
2018-04-01 945374
2018-04-16 939819
2018-05-01 0
2018-05-16 0
2018-06-01 472055
2018-06-16 307766
2018-07-01 653508
2018-07-16 0
2018-08-01 334132
2018-08-16 280440
2018-09-01 209556
2018-09-16 265866
2018-10-01 869911
2018-10-16 204924
2018-11-01 254400
2018-11-16 235086
2018-12-01 449340
2018-12-16 219467
2019-01-01 568333
2019-01-16 310648
2019-02-01 481926
2019-02-16 338429
2019-03-01 285736
2019-03-16 373440
2019-04-01 946088
2019-04-16 308599
2019-05-01 912530
2019-05-16 424431
2019-06-01 377062
2019-06-16 307437
2019-07-01 0
2019-07-16 168252
2019-08-01 191370
2019-08-16 202346
2019-09-01 83903
2019-09-16 459075
2019-10-01 124906
2019-10-16 174362
2019-11-01 142590
2019-11-16 158365
2019-12-01 148867
2019-12-16 202286
2020-01-01 0How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for raovat.info

Percentage of visits to raovat.info from a search engine
Search Traffic for raovat.info
Website Information
raovat.info title rao vặt trực tuyến miễn phí, không hạn chế đăng tin và upload ảnh - rao vặt toàn quốc - raovat.info
raovat.info description chuyên trang rao vặt miễn phí: miễn phí đăng tin, miễn phí up tin, miễn phí upload và chia sẻ ảnh với nhiều công cụ hỗ trợ. kệ siêu thị kệ chứa hàng - kệ làm theo yêu cầu khách hàng shop vân anh- ô môn, cần thơ chúc shop anh chị mua may bán đắt, làm ăn phát tài phát đạt.! xưởng sản xuất kệ kho, kệ siêu thị, kệ cho shop mini, tạp hóa….. chuyên cung cấp phụ kiện kệ siêu thị như: . rao vặt trực tuyến miễn phí, không hạn chế đăng tin và upload ảnh - raovat.info
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 124.158.7.2
Domain registration date: October 02, 2001, over 18 years ago.
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 3 per day
Advertising revenue per month: $ 103 per month
Advertising revenue per year: $ 1.24 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 6.18 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 1.22 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 36.5 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 438 Thousand visits / year
Estimated pageviews per day: 4.94 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 148 Thousand pageviews / month
Estimated pageviews per year: 1.78 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
bao rao vat toan quoc 8 5 780
rao vat hcm 8 0 0
điện thoại người già avio flybee g11 tphcm 9 1 220

About       Privacy Policy       Contact