sendo.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

sendo.vn website
Latest statistics for sendo.vn website: estimated summary traffic is 20.2 Million sessions per month (673 Thousand sessions per day, or 7.37 Billion sessions per year). The site links to network IP address 111.65.244.207. As of April 01, 2019, Alexa rank is 5377.


We estimate the users' engagement to sendo.vn as follows: Session Duration - 03:28 minutes; 4.42 pageviews per Session, and Bounce Rate - 54.08%

29.8 percent of visits to this site come from a search engine, while 56.6% come directly and 13.6% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 99.3%

Worth of sendo.vn (based on advertising revenue only): $3.75 Million
Traffic history for sendo.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01 0
2009-07-01 0
2010-04-01 0
2010-07-01 0
2010-08-01 0
2010-10-01 0
2011-02-01 0
2011-06-01 0
2011-07-01 0
2011-08-01 0
2011-09-01 0
2011-10-01 0
2012-01-01 0
2012-04-01 0
2012-05-01 0
2012-06-01 0
2012-07-01 0
2012-08-01 0
2012-09-01 0
2012-09-16 66600
2012-10-01 302000
2012-11-01 513000
2012-11-16 663000
2012-12-01 935000
2013-02-01 1550000
2013-03-01 1520000
2013-04-01 1800000
2013-05-01 2010000
2013-08-01 2080000
2013-10-01 2180000
2013-11-01 2600000
2013-12-01 4140000
2014-01-01 4630000
2014-02-01 3690000
2014-04-01 5740000
2014-05-01 7350000
2014-07-01 9950000
2014-08-01 11200000
2014-10-01 7410000
2014-11-01 5610000
2015-01-01 4760000
2015-02-01 4380000
2015-03-01 3570000
2015-04-01 4050000
2015-05-01 3960000
2015-05-16 3900000
2015-06-01 3940000
2015-06-16 3980000
2015-07-01 4140000
2015-07-16 4210000
2015-08-01 4500000
2015-08-16 4650000
2015-09-01 5000000
2015-09-16 5180000
2015-10-01 5110000
2015-10-16 5060000
2015-11-01 5370000
2015-11-16 5520000
2015-12-01 5760000
2015-12-16 5960000
2016-01-01 6320000
2016-01-16 6510000
2016-02-01 7150000
2016-02-16 7360000
2016-03-01 6200000
2016-03-16 5700000
2016-04-01 7120000
2016-04-16 7780000
2016-05-01 7620000
2016-05-16 7580000
2016-06-01 7990000
2016-06-16 8220000
2016-07-01 8480000
2016-07-16 8580000
2016-08-01 8630000
2016-08-16 8670000
2016-09-01 9130000
2016-09-16 9440000
2016-10-01 9390000
2016-10-16 9340000
2016-11-01 10000000
2016-11-16 10400000
2016-12-01 11700000
2016-12-16 12400000
2017-01-01 13000000
2017-01-16 13400000
2017-02-01 12000000
2017-02-16 11200000
2017-03-01 12200000
2017-03-16 12700000
2017-04-01 14300000
2017-04-16 15100000
2017-05-01 14800000
2017-05-16 14600000
2017-06-01 15100000
2017-06-16 15300000
2017-07-01 14300000
2017-07-16 13800000
2017-08-01 13300000
2017-08-16 13000000
2017-09-01 13500000
2017-09-16 13800000
2017-10-01 13400000
2017-10-16 13200000
2017-11-01 13500000
2017-11-16 13700000
2017-12-01 13400000
2017-12-16 13300000
2018-01-01 16800000
2018-01-16 18500000
2018-02-01 16500000
2018-02-16 15000000
2018-03-01 12800000
2018-03-16 11600000
2018-04-01 12500000
2018-04-16 12700000
2018-05-01 12700000
2018-05-16 12600000
2018-06-01 13900000
2018-06-16 14300000
2018-07-01 14600000
2018-07-16 14900000
2018-08-01 15800000
2018-08-16 16300000
2018-09-01 16700000
2018-09-16 16900000
2018-10-01 16800000
2018-10-16 17000000
2018-11-01 18400000
2018-11-16 19100000
2018-12-01 19500000
2018-12-16 19700000
2019-01-01 21100000
2019-01-16 21800000
2019-02-01 21400000
2019-02-16 22000000
2019-03-01 18700000
2019-03-16 17200000
2019-04-01 20200000
"chợ tết việt" - sen đỏ 2019 ✅shopping online mua bán thời trang nam nữ, thế giới di động - laptop✨khuyến mãi hấp dẫn✨miễn phí vận chuyển✨sàn tmđt tập đoàn fpt✅ mua bán online, mua hàng đảm bảo chất lượng✅ giá rẻ từ shop uy tín sendo.vn

April 01, 2019
20.2 Million
Sessions per Month
5377
Alexa Rank

Users' engagement:

4.42
Pageviews per Session
03:28
Session Duration
54.08%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 99.3%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 29.8%
Direct 56.6%
Referrals 13.6%

Alexa Rank history for sendo.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01 0
2009-07-01 0
2010-04-01 0
2010-07-01 0
2010-08-01 0
2010-10-01 0
2011-02-01 0
2011-06-01 0
2011-07-01 0
2011-08-01 0
2011-09-01 0
2011-10-01 0
2012-01-01 0
2012-04-01 0
2012-05-01 0
2012-06-01 0
2012-07-01 0
2012-08-01 0
2012-09-01 0
2012-09-16 570050
2012-10-01 147173
2012-11-01 114361
2012-11-16 102567
2012-12-01 67524
2013-02-01 40625
2013-03-01 56058
2013-04-01 41400
2013-05-01 42143
2013-08-01 42927
2013-10-01 40821
2013-11-01 31119
2013-12-01 17153
2014-01-01 18885
2014-02-01 34074
2014-04-01 12672
2014-05-01 10889
2014-07-01 8048
2014-08-01 8153
2014-10-01 25948
2014-11-01 25043
2015-01-01 19435
2015-02-01 19338
2015-03-01 25622
2015-04-01 20349
2015-05-01 26182
2015-05-16 28489
2015-06-01 25704
2015-06-16 22418
2015-07-01 21926
2015-07-16 22975
2015-08-01 24262
2015-08-16 24080
2015-09-01 21477
2015-09-16 20015
2015-10-01 20915
2015-10-16 22208
2015-11-01 20605
2015-11-16 21248
2015-12-01 20945
2015-12-16 16331
2016-01-01 14905
2016-01-16 14469
2016-02-01 13792
2016-02-16 17613
2016-03-01 16847
2016-03-16 13186
2016-04-01 14201
2016-04-16 15741
2016-05-01 15295
2016-05-16 13868
2016-06-01 13133
2016-06-16 12444
2016-07-01 11682
2016-07-16 12263
2016-08-01 12961
2016-08-16 12826
2016-09-01 11886
2016-09-16 10292
2016-10-01 10073
2016-10-16 10302
2016-11-01 9309
2016-11-16 8571
2016-12-01 7950
2016-12-16 7279
2017-01-01 7284
2017-01-16 7462
2017-02-01 9299
2017-02-16 10020
2017-03-01 7822
2017-03-16 7063
2017-04-01 7450
2017-04-16 8014
2017-05-01 8348
2017-05-16 8096
2017-06-01 7679
2017-06-16 8116
2017-07-01 8404
2017-07-16 8293
2017-08-01 8940
2017-08-16 10076
2017-09-01 9920
2017-09-16 9249
2017-10-01 9245
2017-10-16 9470
2017-11-01 8530
2017-11-16 8429
2017-12-01 8098
2017-12-16 7276
2018-01-01 7294
2018-01-16 7825
2018-02-01 7073
2018-02-16 13096
2018-03-01 5883
2018-03-16 7721
2018-04-01 8480
2018-04-16 11691
2018-05-01 10232
2018-05-16 11454
2018-06-01 5280
2018-06-16 7612
2018-07-01 6686
2018-07-16 5539
2018-08-01 5657
2018-08-16 5369
2018-09-01 5417
2018-09-16 5243
2018-10-01 5273
2018-10-16 4586
2018-11-01 4383
2018-11-16 4194
2018-12-01 4780
2018-12-16 4526
2019-01-01 4017
2019-01-16 3706
2019-02-01 7963
2019-02-16 4212
2019-03-01 4973
2019-03-16 4158
2019-04-01 5377How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for sendo.vn

Percentage of visits to sendo.vn from a search engine
Search Traffic for sendo.vn
Website Information
sendo.vn title "chợ tết việt" sen đỏ fpt 2019 thế giới shopping mua bán online giá tốt
sendo.vn description "chợ tết việt" - sen đỏ 2019 ✅shopping online mua bán thời trang nam nữ, thế giới di động - laptop✨khuyến mãi hấp dẫn✨miễn phí vận chuyển✨sàn tmđt tập đoàn fpt✅ mua bán online, mua hàng đảm bảo chất lượng✅ giá rẻ từ shop uy tín
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 111.65.244.207
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 2.08 Thousand per day
Advertising revenue per month: $ 62.5 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 750 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 3.75 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 673 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 20.2 Million visits / month
Estimated visits per year: 242 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 2.98 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 89.3 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 1.07 Billion pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
chân váy xòe 1 25000 79000
shop quần jogger nam 1 22000 69000
mua bán quần lót nữ 1 36000 110000
dam cong so xuka 1 26000 83000
trà bảo tú lệ bioslim 2 8000 57000
do lot nu 2 14000 100000
áo sơ mi kiểu hàn quốc 3 11000 110000
nồi đa năng 4 3100 45000
mua đồ chơi đồ hàng cho bé gái 5 4700 85000
kem lam trang da body 5 6700 120000
mua ao so mi da nam ha noi 5 3300 60000
cach phoi quan cho nguoi gay 5 680 12000
các kiểu đầm hoa đẹp 5 4700 86000
lăn khu mui oe 6 3300 440000
cảm ứng vỗ tay mở đèn 6 750 100000
mỹ phẩm the m.e.n 6 470 63000
mua vay tre em gia re 6 390 52000
áo sơ mi nam đà lạt 7 980 130000
túi nhỏ đựng passport tiền 7 470 63000
phat wifi 3g 8 590 79000
son ohui 6 màu 8 420 56000
nước hoa tresor l'eau 8 1100 150000
kem body cream whitening 8 260 34000
hoahongleo 8 470 64000
đồng hồ quà tặng quận 2 9 230 32000
hoa hong rau cau 3d 9 440 59000
kem tri tham quang mat kumargic 9 530 71000
cách đánh chic holic 10 100 14000
lòng trắng trứng gà đắp mặt 10 780 100000
bao cao su romax 10 780 110000

About       Privacy Policy       Contact