soha.vn: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for soha.vn website: estimated summary traffic is 28.6 Million sessions per month (953 Thousand sessions per day, or 10.4 Billion sessions per year). The site links to network IP address 222.255.27.34. As of November 01, 2019, Alexa rank is 4074.


We estimate the users' engagement to soha.vn as follows: Session Duration - 03:38 minutes; 6.47 pageviews per Session, and Bounce Rate - 52.97%

30.3 percent of visits to this site come from a search engine, while 66.1% come directly and 3.6% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 94.2%, United States of America - 3.2%

Worth of soha.vn (based on advertising revenue only): $7.77 Million
Traffic history for soha.vn, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16 29400000
2017-12-01 29800000
2017-12-16 30000000
2018-01-01 30100000
2018-01-16 30100000
2018-02-01 31100000
2018-02-16 31800000
2018-03-01 29100000
2018-03-16 27800000
2018-04-01 29800000
2018-04-16 31100000
2018-05-01 31000000
2018-05-16 31400000
2018-06-01 31800000
2018-06-16 31900000
2018-07-01 31700000
2018-07-16 31700000
2018-08-01 33200000
2018-08-16 34000000
2018-09-01 35400000
2018-09-16 36100000
2018-10-01 36800000
2018-10-16 37300000
2018-11-01 37300000
2018-11-16 37400000
2018-12-01 36700000
2018-12-16 37200000
2019-01-01 39100000
2019-01-16 40000000
2019-02-01 40400000
2019-02-16 41100000
2019-03-01 40600000
2019-03-16 39700000
2019-04-01 39500000
2019-04-16 39200000
2019-05-01 37000000
2019-05-16 35400000
2019-06-01 34200000
2019-06-16 33500000
2019-07-01 30800000
2019-07-16 30100000
2019-08-01 28000000
2019-08-16 27100000
2019-09-01 28400000
2019-09-16 29400000
2019-10-01 29600000
2019-10-16 29400000
2019-11-01 28600000
November 01, 2019
28.6 Million
Sessions per Month
4074
Alexa Rank

Users' engagement:

6.47
Pageviews per Session
03:38
Session Duration
52.97%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 94.2%
United States of America 3.2%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 30.3%
Direct 66.1%
Referrals 3.6%

Alexa Rank history for soha.vn, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16 5360
2017-12-01 5416
2017-12-16 5061
2018-01-01 4853
2018-01-16 4882
2018-02-01 5007
2018-02-16 4421
2018-03-01 4881
2018-03-16 4621
2018-04-01 4706
2018-04-16 4150
2018-05-01 6188
2018-05-16 4723
2018-06-01 4110
2018-06-16 4140
2018-07-01 4688
2018-07-16 4478
2018-08-01 3814
2018-08-16 3774
2018-09-01 4025
2018-09-16 4138
2018-10-01 3944
2018-10-16 3669
2018-11-01 3948
2018-11-16 3788
2018-12-01 3804
2018-12-16 2549
2019-01-01 3625
2019-01-16 3869
2019-02-01 3883
2019-02-16 3207
2019-03-01 3062
2019-03-16 4155
2019-04-01 4738
2019-04-16 5097
2019-05-01 4267
2019-05-16 5625
2019-06-01 4683
2019-06-16 5272
2019-07-01 5487
2019-07-16 3921
2019-08-01 3853
2019-08-16 3522
2019-09-01 4797
2019-09-16 4137
2019-10-01 3948
2019-10-16 4658
2019-11-01 4074How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for soha.vn

Percentage of visits to soha.vn from a search engine
Search Traffic for soha.vn
Website Information
soha.vn title tin tức tổng hợp, tin nhanh mới nhất trong ngày | soha.vn
soha.vn description cập nhập tin tức sự kiện, báo mới nhất ở vn, các tin nhanh độc quyền phản ánh đầy đủ chuyển động kinh tế & xã hội việt nam, thế giới trong 24h qua.
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 222.255.27.34
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 4.32 Thousand per day
Advertising revenue per month: $ 130 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 1.55 Million per year
Estimated worth of this website: $ 7.77 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 953 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 28.6 Million visits / month
Estimated visits per year: 343 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 6.17 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 185 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 2.22 Billion pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
giải đọc gan 1 14000 43000
đại gia lê ân 1 42000 140000
tin nhắn xin lỗi cô chủ nhiệm 1 1700 5500
nước tiểu nhiều bọt 3 6200 63000
xac chêt 3 560 5700
hạnh nguyễn 400k 3 620 6300
hương hana 3 2700 28000
tin campuchia 3 2700 27000
basam blog 3 1300 13000
uống nước chanh khi nào 3 1200 12000
nhung co gai sung man 3 6300 64000
phu thuy xuyen qua,chi nu phu 4 920 13000
my duyen 5 36000 650000
số mệnh thế giới 5 380 6900
ioi việt nam 2015 6 55 7500
chủ tịch nước trương tấn sang 7 40 5400
vi diệu là gì 7 170 22000
xem phim do trần kiều ân đóng 7 90 12000
100 người thử nghiệm (sống sót) (phần 2) 7 63 8500
thông tin mới nhất về snsd 8 4100 550000
clip huong hana 8 55 7400
10 loại cây phong thủy 8 600 80000
huong hana clip 8 69 9300
video xet tu hinh nguyen hai duong 9 440 59000
kinh tế trung quốc 2016 9 100 14000
dragon ball truyen 10 47 6300
goi qua tet 10 400 54000
truyen hinh cong 10 59 8000
hotgirl thỏ khủng long 10 58 7800
clip đế chế 10 87 12000

About       Privacy Policy       Contact