soha.vn: Web Analysis and traffic history for 9 years

soha.vn website Latest statistics for soha.vn website: estimated summary traffic is 27.7 Million sessions per month (923 Thousand sessions per day, or 10.1 Billion sessions per year). The site links to network IP address 222.255.27.34. As of July 01, 2018, Alexa rank is 4688.

We estimate the users' engagement to soha.vn as follows: Session Duration - 03:44 minutes; 5.94 pageviews per Session, and Bounce Rate - 53.78%

51.4 percent of visits to this site come from a search engine, while 42.8% come directly and 5.9% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 93.9%, United States of America - 3.1%, Germany - 0.7%

Worth of soha.vn (based on advertising revenue only): $6.91 Million
Traffic history for soha.vn, last 9 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01 0
2009-07-01 0
2010-04-01 0
2010-07-01 0
2010-08-01 0
2010-10-01 0
2011-02-01 316000
2011-06-01 9640000
2011-07-01 14600000
2011-08-01 16200000
2011-09-01 17600000
2011-10-01 18400000
2012-01-01 16000000
2012-04-01 14700000
2012-05-01 14100000
2012-06-01 13900000
2012-07-01 13500000
2012-08-01 14100000
2012-09-01 13700000
2012-09-16 13800000
2012-10-01 15600000
2012-11-01 17000000
2012-11-16 17900000
2012-12-01 18300000
2013-02-01 20400000
2013-03-01 20500000
2013-04-01 22700000
2013-05-01 21300000
2013-08-01 28200000
2013-10-01 32500000
2013-11-01 36100000
2013-12-01 38100000
2014-01-01 38900000
2014-02-01 39900000
2014-04-01 39400000
2014-05-01 34600000
2014-07-01 29200000
2014-08-01 26000000
2014-10-01 24200000
2014-11-01 22800000
2015-01-01 21000000
2015-02-01 21200000
2015-03-01 19900000
2015-04-01 24300000
2015-05-01 24500000
2015-05-16 24700000
2015-06-01 25600000
2015-06-16 26200000
2015-07-01 26500000
2015-07-16 26500000
2015-08-01 26400000
2015-08-16 26300000
2015-09-01 26600000
2015-09-16 26700000
2015-10-01 25700000
2015-10-16 25100000
2015-11-01 25400000
2015-11-16 25500000
2015-12-01 25200000
2015-12-16 25100000
2016-01-01 25400000
2016-01-16 25600000
2016-02-01 25800000
2016-02-16 25800000
2016-03-01 24000000
2016-03-16 23200000
2016-04-01 26700000
2016-04-16 28500000
2016-05-01 28200000
2016-05-16 27900000
2016-06-01 26900000
2016-06-16 26400000
2016-07-01 25800000
2016-07-16 25500000
2016-08-01 25700000
2016-08-16 25800000
2016-09-01 26000000
2016-09-16 26200000
2016-10-01 26200000
2016-10-16 26100000
2016-11-01 26300000
2016-11-16 26300000
2016-12-01 24100000
2016-12-16 22900000
2017-01-01 22000000
2017-01-16 21400000
2017-02-01 19800000
2017-02-16 19000000
2017-03-01 19300000
2017-03-16 19500000
2017-04-01 21100000
2017-04-16 22000000
2017-05-01 22200000
2017-05-16 22300000
2017-06-01 23300000
2017-06-16 23900000
2017-07-01 23800000
2017-07-16 23700000
2017-08-01 22600000
2017-08-16 21900000
2017-09-01 22300000
2017-09-16 22600000
2017-10-01 23000000
2017-10-16 23300000
2017-11-01 24900000
2017-11-16 25800000
2017-12-01 26000000
2017-12-16 26300000
2018-01-01 26300000
2018-01-16 26400000
2018-02-01 27200000
2018-02-16 27900000
2018-03-01 25500000
2018-03-16 24300000
2018-04-01 26100000
2018-04-16 27200000
2018-05-01 27100000
2018-05-16 27500000
2018-06-01 27800000
2018-06-16 27900000
2018-07-01 27700000cập nhập tin tức sự kiện, báo mới nhất ở vn, các tin nhanh độc quyền phản ánh đầy đủ chuyển động kinh tế & xã hội việt nam, thế giới trong 24h qua. soha.vn

July 01, 2018
27.7 Million
Sessions per Month
4688
Alexa Rank

Users' engagement:

5.94
Pageviews per Session
03:44
Session Duration
53.78%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 93.9%
United States of America 3.1%
Germany 0.7%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 51.4%
Direct 42.8%
Referrals 5.9%

Alexa Rank history for soha.vn, last 9 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01 0
2009-07-01 0
2010-04-01 0
2010-07-01 0
2010-08-01 0
2010-10-01 0
2011-02-01 116369
2011-06-01 3886
2011-07-01 3789
2011-08-01 4202
2011-09-01 4053
2011-10-01 4084
2012-01-01 6002
2012-04-01 6675
2012-05-01 6808
2012-06-01 6542
2012-07-01 6479
2012-08-01 6034
2012-09-01 6879
2012-09-16 6744
2012-10-01 5299
2012-11-01 5069
2012-11-16 5174
2012-12-01 5057
2013-02-01 4684
2013-03-01 4914
2013-04-01 4126
2013-05-01 5669
2013-08-01 3376
2013-10-01 3237
2013-11-01 2906
2013-12-01 2982
2014-01-01 3009
2014-02-01 2916
2014-04-01 3070
2014-05-01 3837
2014-07-01 4888
2014-08-01 5091
2014-10-01 5211
2014-11-01 5422
2015-01-01 5535
2015-02-01 4719
2015-03-01 4586
2015-04-01 3982
2015-05-01 4285
2015-05-16 4047
2015-06-01 4032
2015-06-16 3619
2015-07-01 3622
2015-07-16 3832
2015-08-01 4038
2015-08-16 4145
2015-09-01 4127
2015-09-16 4299
2015-10-01 4523
2015-10-16 4609
2015-11-01 4514
2015-11-16 4581
2015-12-01 4641
2015-12-16 4208
2016-01-01 3767
2016-01-16 3775
2016-02-01 4059
2016-02-16 4503
2016-03-01 4587
2016-03-16 4374
2016-04-01 4514
2016-04-16 4445
2016-05-01 4485
2016-05-16 4946
2016-06-01 5221
2016-06-16 5093
2016-07-01 5193
2016-07-16 5198
2016-08-01 5312
2016-08-16 5394
2016-09-01 4956
2016-09-16 4484
2016-10-01 4232
2016-10-16 4304
2016-11-01 4420
2016-11-16 4831
2016-12-01 5521
2016-12-16 5607
2017-01-01 5701
2017-01-16 6054
2017-02-01 6918
2017-02-16 7048
2017-03-01 6332
2017-03-16 5915
2017-04-01 5950
2017-04-16 5827
2017-05-01 5843
2017-05-16 5825
2017-06-01 5580
2017-06-16 5400
2017-07-01 5452
2017-07-16 5709
2017-08-01 6336
2017-08-16 7315
2017-09-01 7208
2017-09-16 6697
2017-10-01 6157
2017-10-16 5643
2017-11-01 5341
2017-11-16 5360
2017-12-01 5416
2017-12-16 5061
2018-01-01 4853
2018-01-16 4882
2018-02-01 5007
2018-02-16 4421
2018-03-01 4881
2018-03-16 4621
2018-04-01 4706
2018-04-16 4150
2018-05-01 6188
2018-05-16 4723
2018-06-01 4110
2018-06-16 4140
2018-07-01 4688
soha.vn traffic
How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for soha.vn

Percentage of visits to soha.vn from a search engine
Search Traffic for soha.vn
Website Information
soha.vn title tin tức tổng hợp, tin nhanh mới nhất trong ngày | soha.vn
soha.vn description cập nhập tin tức sự kiện, báo mới nhất ở vn, các tin nhanh độc quyền phản ánh đầy đủ chuyển động kinh tế & xã hội việt nam, thế giới trong 24h qua.
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 222.255.27.34
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 3.84 Thousand per day
Advertising revenue per month: $ 115 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 1.38 Million per year
Estimated worth of this website: $ 6.91 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 923 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 27.7 Million visits / month
Estimated visits per year: 332 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 5.48 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 165 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 1.97 Billion pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
đại gia lê ân 1 42000 140000
giải đọc gan 1 14000 43000
xac chêt 3 560 5700
nhung co gai sung man 3 6300 64000
nước tiểu nhiều bọt 3 6200 63000
hương hana 3 2700 28000
tin campuchia 3 2700 27000
cụ rùa hồ gươm bao nhiêu tuổi 3 1400 14000
basam blog 3 1300 13000
uống nước chanh khi nào 3 1200 12000
hạnh nguyễn 400k 3 620 6300
phu thuy xuyen qua,chi nu phu 4 920 13000
my duyen 5 36000 650000
số mệnh thế giới 5 380 6900
ioi việt nam 2015 6 55 7500
vi diệu là gì 7 170 22000
xem phim do trần kiều ân đóng 7 90 12000
100 người thử nghiệm (sống sót) (phần 2) 7 63 8500
clip huong hana 8 55 7400
huong hana clip 8 69 9300
thông tin mới nhất về snsd 8 4100 550000
10 loại cây phong thủy 8 600 80000
kinh tế trung quốc 2016 9 100 14000
các loại chó 9 53 7200
video xet tu hinh nguyen hai duong 9 440 59000
dragon ball truyen 10 47 6300
truyen hinh cong 10 59 8000
hotgirl thỏ khủng long 10 58 7800
goi qua tet 10 400 54000
clip đế chế 10 87 12000

About       Privacy Policy       Contact