tailieu.vn: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for tailieu.vn website: estimated summary traffic is 2.7 Million sessions per month (90 Thousand sessions per day, or 986 Million sessions per year). The site links to network IP address 222.255.121.243. As of January 01, 2020, Alexa rank is 60667.


We estimate the users' engagement to tailieu.vn as follows: Session Duration - 02:06 minutes; 2.55 pageviews per Session, and Bounce Rate - 53.66%

89.1 percent of visits to this site come from a search engine, while 10.5% come directly and 0.4% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 99.3%

Worth of tailieu.vn (based on advertising revenue only): $289 Thousand
Traffic history for tailieu.vn, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 4000000
2018-02-01 3190000
2018-02-16 2670000
2018-03-01 2170000
2018-03-16 1930000
2018-04-01 2690000
2018-04-16 3110000
2018-05-01 3280000
2018-05-16 3400000
2018-06-01 3070000
2018-06-16 2880000
2018-07-01 2390000
2018-07-16 2110000
2018-08-01 1880000
2018-08-16 1800000
2018-09-01 2240000
2018-09-16 2470000
2018-10-01 3430000
2018-10-16 3850000
2018-11-01 4550000
2018-11-16 4830000
2018-12-01 4550000
2018-12-16 4330000
2019-01-01 4430000
2019-01-16 4570000
2019-02-01 3800000
2019-02-16 3480000
2019-03-01 3130000
2019-03-16 2950000
2019-04-01 3820000
2019-04-16 4240000
2019-05-01 4000000
2019-05-16 3820000
2019-06-01 3390000
2019-06-16 3190000
2019-07-01 2540000
2019-07-16 2210000
2019-08-01 1950000
2019-08-16 1820000
2019-09-01 1830000
2019-09-16 1950000
2019-10-01 2660000
2019-10-16 2990000
2019-11-01 3600000
2019-11-16 3750000
2019-12-01 3440000
2019-12-16 3290000
2020-01-01 2700000
January 01, 2020
2.7 Million
Sessions per Month
60667
Alexa Rank

Users' engagement:

2.55
Pageviews per Session
02:06
Session Duration
53.66%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 99.3%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 89.1%
Direct 10.5%
Referrals 0.4%

Alexa Rank history for tailieu.vn, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 35694
2018-02-01 33209
2018-02-16 73177
2018-03-01 27382
2018-03-16 24328
2018-04-01 22861
2018-04-16 17678
2018-05-01 30374
2018-05-16 26275
2018-06-01 32133
2018-06-16 37179
2018-07-01 36890
2018-07-16 51404
2018-08-01 29002
2018-08-16 21233
2018-09-01 28374
2018-09-16 25644
2018-10-01 13367
2018-10-16 17133
2018-11-01 14491
2018-11-16 18830
2018-12-01 18406
2018-12-16 26568
2019-01-01 29330
2019-01-16 21103
2019-02-01 36437
2019-02-16 25110
2019-03-01 16334
2019-03-16 17234
2019-04-01 15449
2019-04-16 16766
2019-05-01 15092
2019-05-16 20402
2019-06-01 28191
2019-06-16 25419
2019-07-01 29843
2019-07-16 32574
2019-08-01 36388
2019-08-16 35420
2019-09-01 50411
2019-09-16 17628
2019-10-01 18065
2019-10-16 21080
2019-11-01 17561
2019-11-16 34200
2019-12-01 31785
2019-12-16 30851
2020-01-01 60667How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for tailieu.vn

Percentage of visits to tailieu.vn from a search engine
Search Traffic for tailieu.vn
Website Information
tailieu.vn title tailieu.vn: thư viện chia sẻ tài liệu, luận văn, biểu mẫu, văn bản, giáo trình trực tuyến việt nam
tailieu.vn description tailieu.vn: thư viện chia chia sẻ, xem, download, upload tài liệu, ebook, sách, brochure, tạp chí, văn bản, biểu mẫu, gíao trình rất hay, hấp dẫn và hữu ích
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 222.255.121.243
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 160 per day
Advertising revenue per month: $ 4.82 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 57.8 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 289 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 90 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 2.7 Million visits / month
Estimated visits per year: 32.4 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 229 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 6.88 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 82.6 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
de thi hk1 toan lop 9 co dap an 1 3700 12000
luyen thi bang b tieng anh mon viet 1 17000 56000
bản kiểm điểm đảng viên năm 2015 1 23000 74000
kiem diem dang vien 2015 1 72000 230000
download giáo trình môn cơ sở văn hóa việt nam 1 64000 200000
nội dung quản lý nhà nước về đô thị 1 150000 480000
sách hỏi đáp môn tư tưởng hồ chí minh 1 52000 170000
thiết kế hệ thống quản lý thư viện 2 24000 170000
hoc may tinh co ban download 2 2100 15000
ban kiem diem dang vien 3 17000 170000
giải bài tập toán 6 tôn thân chủ biên 4 820 12000
mẫu sổ chi tiết 4 22000 320000
kinh tế lượng 4 20000 280000
soạn bài khi con tu hú 4 990 14000
100 cách giao tiếp cần học hỏi trong cuộc sống hàng ngày 5 3600 66000
soạn bài tục ngữ về con người và xã hội 5 3600 65000
phương pháp học tập tốt sq3r 5 6100 110000
hoa hoc huu co lop 11 5 2000 36000
de thi hoc sinh gioi tieng anh lop 6 5 6400 120000
sưu tầm một câu chuyện kể về bác hồ 5 660 12000
tu dien ngữ pháp trung quốc 5 6000 110000
kỹ thuật trồng mai 6 950 130000
tactics listening student book tapescript 7 180 24000
thi tieng viet 8 320 43000
thực trạng nghèo đói trên thế giới hiện nay 8 330 45000
bài giảng bồi dưỡng hc sinh giỏi địa 9 8 97 13000
anh ngu sinh dong bai 1 8 460 61000
luận văn thế chấp tài sản hình thành trong tương lai 8 1400 190000
tu dien ky thuat 10 180 25000
lãnh đạo là gì 10 400 54000

About       Privacy Policy       Contact