tailieu.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

Latest statistics for tailieu.vn website: estimated summary traffic is 2.08 Million sessions per month (69.3 Thousand sessions per day, or 759 Million sessions per year). The site links to network IP address 222.255.121.243. As of August 01, 2019, Alexa rank is 36388.


We estimate the users' engagement to tailieu.vn as follows: Session Duration - 02:06 minutes; 2.65 pageviews per Session, and Bounce Rate - 51.53%

89.0 percent of visits to this site come from a search engine, while 10.3% come directly and 0.7% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 98.7%

Worth of tailieu.vn (based on advertising revenue only): $231 Thousand
Traffic history for tailieu.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 2080000
2017-09-01 2270000
2017-09-16 2390000
2017-10-01 2800000
2017-10-16 3020000
2017-11-01 3260000
2017-11-16 3380000
2017-12-01 3400000
2017-12-16 3420000
2018-01-01 4160000
2018-01-16 4490000
2018-02-01 3570000
2018-02-16 3000000
2018-03-01 2430000
2018-03-16 2160000
2018-04-01 3010000
2018-04-16 3490000
2018-05-01 3680000
2018-05-16 3810000
2018-06-01 3440000
2018-06-16 3230000
2018-07-01 2680000
2018-07-16 2370000
2018-08-01 2110000
2018-08-16 2020000
2018-09-01 2510000
2018-09-16 2770000
2018-10-01 3850000
2018-10-16 4320000
2018-11-01 5110000
2018-11-16 5420000
2018-12-01 5110000
2018-12-16 4850000
2019-01-01 4970000
2019-01-16 5130000
2019-02-01 4260000
2019-02-16 3900000
2019-03-01 3520000
2019-03-16 3310000
2019-04-01 4290000
2019-04-16 4750000
2019-05-01 4490000
2019-05-16 4280000
2019-06-01 3800000
2019-06-16 3580000
2019-07-01 2850000
2019-07-16 2480000
2019-08-01 2080000
August 01, 2019
2.08 Million
Sessions per Month
36388
Alexa Rank

Users' engagement:

2.65
Pageviews per Session
02:06
Session Duration
51.53%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 98.7%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 89.0%
Direct 10.3%
Referrals 0.7%

Alexa Rank history for tailieu.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 47127
2017-09-01 47365
2017-09-16 42010
2017-10-01 37644
2017-10-16 33741
2017-11-01 31527
2017-11-16 30919
2017-12-01 30547
2017-12-16 28903
2018-01-01 30667
2018-01-16 35694
2018-02-01 33209
2018-02-16 73177
2018-03-01 27382
2018-03-16 24328
2018-04-01 22861
2018-04-16 17678
2018-05-01 30374
2018-05-16 26275
2018-06-01 32133
2018-06-16 37179
2018-07-01 36890
2018-07-16 51404
2018-08-01 29002
2018-08-16 21233
2018-09-01 28374
2018-09-16 25644
2018-10-01 13367
2018-10-16 17133
2018-11-01 14491
2018-11-16 18830
2018-12-01 18406
2018-12-16 26568
2019-01-01 29330
2019-01-16 21103
2019-02-01 36437
2019-02-16 25110
2019-03-01 16334
2019-03-16 17234
2019-04-01 15449
2019-04-16 16766
2019-05-01 15092
2019-05-16 20402
2019-06-01 28191
2019-06-16 25419
2019-07-01 29843
2019-07-16 32574
2019-08-01 36388How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for tailieu.vn

Percentage of visits to tailieu.vn from a search engine
Search Traffic for tailieu.vn
Website Information
tailieu.vn title tailieu.vn: thư viện chia sẻ tài liệu, luận văn, biểu mẫu, văn bản, giáo trình trực tuyến việt nam
tailieu.vn description tailieu.vn: thư viện chia chia sẻ, xem, download, upload tài liệu, ebook, sách, brochure, tạp chí, văn bản, biểu mẫu, gíao trình rất hay, hấp dẫn và hữu ích
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 222.255.121.243
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 128 per day
Advertising revenue per month: $ 3.86 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 46.3 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 231 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 69.3 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 2.08 Million visits / month
Estimated visits per year: 25 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 184 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 5.51 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 66.1 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
de thi hk1 toan lop 9 co dap an 1 3700 12000
luyen thi bang b tieng anh mon viet 1 17000 56000
bản kiểm điểm đảng viên năm 2015 1 23000 74000
kiem diem dang vien 2015 1 72000 230000
download giáo trình môn cơ sở văn hóa việt nam 1 64000 200000
nội dung quản lý nhà nước về đô thị 1 150000 480000
sách hỏi đáp môn tư tưởng hồ chí minh 1 52000 170000
thiết kế hệ thống quản lý thư viện 2 24000 170000
hoc may tinh co ban download 2 2100 15000
ban kiem diem dang vien 3 17000 170000
giải bài tập toán 6 tôn thân chủ biên 4 820 12000
mẫu sổ chi tiết 4 22000 320000
kinh tế lượng 4 20000 280000
soạn bài khi con tu hú 4 990 14000
100 cách giao tiếp cần học hỏi trong cuộc sống hàng ngày 5 3600 66000
soạn bài tục ngữ về con người và xã hội 5 3600 65000
phương pháp học tập tốt sq3r 5 6100 110000
hoa hoc huu co lop 11 5 2000 36000
de thi hoc sinh gioi tieng anh lop 6 5 6400 120000
sưu tầm một câu chuyện kể về bác hồ 5 660 12000
tu dien ngữ pháp trung quốc 5 6000 110000
kỹ thuật trồng mai 6 950 130000
tactics listening student book tapescript 7 180 24000
thi tieng viet 8 320 43000
thực trạng nghèo đói trên thế giới hiện nay 8 330 45000
bài giảng bồi dưỡng hc sinh giỏi địa 9 8 97 13000
anh ngu sinh dong bai 1 8 460 61000
luận văn thế chấp tài sản hình thành trong tương lai 8 1400 190000
tu dien ky thuat 10 180 25000
lãnh đạo là gì 10 400 54000

About       Privacy Policy       Contact