tapchitaichinh.vn: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for tapchitaichinh.vn website: estimated summary traffic is 504 Thousand sessions per month (16.8 Thousand sessions per day, or 184 Million sessions per year). The site links to network IP address 103.1.210.106. As of November 01, 2019, Alexa rank is 58995.


We estimate the users' engagement to tapchitaichinh.vn as follows: Session Duration - 01:15 minutes; 1.36 pageviews per Session, and Bounce Rate - 82.38%

55.6 percent of visits to this site come from a search engine, while 36.3% come directly and 8.1% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 97.6%, United States of America - 0.9%

Worth of tapchitaichinh.vn (based on advertising revenue only): $28.7 Thousand
Traffic history for tapchitaichinh.vn, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16 355000
2017-12-01 382000
2017-12-16 393000
2018-01-01 343000
2018-01-16 315000
2018-02-01 333000
2018-02-16 326000
2018-03-01 267000
2018-03-16 245000
2018-04-01 301000
2018-04-16 325000
2018-05-01 354000
2018-05-16 377000
2018-06-01 458000
2018-06-16 496000
2018-07-01 454000
2018-07-16 433000
2018-08-01 417000
2018-08-16 405000
2018-09-01 443000
2018-09-16 458000
2018-10-01 531000
2018-10-16 564000
2018-11-01 591000
2018-11-16 621000
2018-12-01 601000
2018-12-16 551000
2019-01-01 516000
2019-01-16 500000
2019-02-01 461000
2019-02-16 449000
2019-03-01 405000
2019-03-16 381000
2019-04-01 402000
2019-04-16 403000
2019-05-01 340000
2019-05-16 317000
2019-06-01 319000
2019-06-16 314000
2019-07-01 286000
2019-07-16 289000
2019-08-01 332000
2019-08-16 347000
2019-09-01 306000
2019-09-16 297000
2019-10-01 387000
2019-10-16 444000
2019-11-01 504000
November 01, 2019
504 Thousand
Sessions per Month
58995
Alexa Rank

Users' engagement:

1.36
Pageviews per Session
01:15
Session Duration
82.38%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 97.6%
United States of America 0.9%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 55.6%
Direct 36.3%
Referrals 8.1%

Alexa Rank history for tapchitaichinh.vn, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16 126919
2017-12-01 122223
2017-12-16 133773
2018-01-01 160542
2018-01-16 183281
2018-02-01 141646
2018-02-16 321234
2018-03-01 219116
2018-03-16 119184
2018-04-01 172833
2018-04-16 211802
2018-05-01 219252
2018-05-16 145140
2018-06-01 93539
2018-06-16 100531
2018-07-01 168823
2018-07-16 166190
2018-08-01 86565
2018-08-16 105255
2018-09-01 165126
2018-09-16 191721
2018-10-01 134918
2018-10-16 149067
2018-11-01 113231
2018-11-16 72883
2018-12-01 71558
2018-12-16 260040
2019-01-01 77831
2019-01-16 73006
2019-02-01 117093
2019-02-16 87465
2019-03-01 88362
2019-03-16 99263
2019-04-01 174139
2019-04-16 262585
2019-05-01 146777
2019-05-16 89163
2019-06-01 139256
2019-06-16 200919
2019-07-01 197799
2019-07-16 68264
2019-08-01 83105
2019-08-16 107262
2019-09-01 222669
2019-09-16 103499
2019-10-01 94026
2019-10-16 59650
2019-11-01 58995How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for tapchitaichinh.vn

Percentage of visits to tapchitaichinh.vn from a search engine
Search Traffic for tapchitaichinh.vn
Website Information
tapchitaichinh.vn title tạp chí điện tử tài chính
tapchitaichinh.vn description tạp chí điện tử tài chính - thông tin chuyên sâu về kinh tế - tài chính việt nam và thế giới.
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 103.1.210.106
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 15 per day
Advertising revenue per month: $ 479 per month
Advertising revenue per year: $ 5.75 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 28.7 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 16.8 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 504 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 6.05 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 22.8 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 685 Thousand pageviews / month
Estimated pageviews per year: 8.23 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
tạp chí tài chính 1 0 0
thị trường tiền tệ viêt nam năm 2014 2 7200 51000
hệ thống quản lý rủi ro cho ngân hàng 2 120 880
tài chính 3 0 0
bí quyết môi giới bất động sản năm 2016 3 210 2200
ưu đãi thuế doanh nghiệp cải tạo chung cư 3 180 1800
thương mại điện tử ở việt nam hiện nay 3 130 1300
đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước asean vào việt nam những năm gần đây 3 100 1000
công nghệ sản xuất sữa của israel 7 30 4100
kinh nghiệm vỗ béo bò thịt 7 10 1400
giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề tiền lương 7 0 0
mua hang qua mang co an toan khong 8 1200 170000
thị trường liên ngân hàng là gì 8 7 1000
vyoga world khai trương 8 830 110000
nhận dạng khách hàng 9 2 390
taembe nguoi sang lap 9 0 130
nước uống nhà hàng hạch toán vào tài khoản nào 9 0 0
chỉ số tăng trưởng kinh tế thế giới 9 3 460
thiet ke nha ong 2 tang dien tich nho 9 1300 170000
đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 10 71 9600
cục quản lý giám sát bảo hiểm 10 0 0
tai chinh kinh te 10 0 0
dau tu tai chinh 10 0 0

About       Privacy Policy       Contact