tert.am: Web Analysis and traffic history for 10 years

Latest statistics for tert.am website: estimated summary traffic is 1.05 Million sessions per month (35 Thousand sessions per day, or 383 Million sessions per year). Tert.am was launched at July 21, 2015; this domain is about 4 years old. The site links to network IP address 104.25.49.28. As of August 01, 2019, Alexa rank is 33324.


We estimate the users' engagement to tert.am as follows: Session Duration - 02:51 minutes; 2.03 pageviews per Session, and Bounce Rate - 69.28%

14.5 percent of visits to this site come from a search engine, while 83.3% come directly and 2.3% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Armenia - 87.4%, United States of America - 2.6%, Russian Federation - 1.3%, Georgia - 1.6%, Netherlands - 1.3%

Worth of tert.am (based on advertising revenue only): $89.5 Thousand
Traffic history for tert.am, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 1640000
2017-09-01 1630000
2017-09-16 1630000
2017-10-01 1570000
2017-10-16 1540000
2017-11-01 1500000
2017-11-16 1470000
2017-12-01 1500000
2017-12-16 1520000
2018-01-01 2480000
2018-01-16 2960000
2018-02-01 2330000
2018-02-16 1980000
2018-03-01 1690000
2018-03-16 1520000
2018-04-01 1360000
2018-04-16 1310000
2018-05-01 1440000
2018-05-16 1530000
2018-06-01 1650000
2018-06-16 1680000
2018-07-01 1520000
2018-07-16 1420000
2018-08-01 1320000
2018-08-16 1260000
2018-09-01 1150000
2018-09-16 1110000
2018-10-01 1030000
2018-10-16 991000
2018-11-01 1020000
2018-11-16 1040000
2018-12-01 962000
2018-12-16 918000
2019-01-01 925000
2019-01-16 942000
2019-02-01 870000
2019-02-16 834000
2019-03-01 823000
2019-03-16 806000
2019-04-01 841000
2019-04-16 853000
2019-05-01 888000
2019-05-16 903000
2019-06-01 1000000
2019-06-16 1060000
2019-07-01 1020000
2019-07-16 1040000
2019-08-01 1050000
August 01, 2019
1.05 Million
Sessions per Month
33324
Alexa Rank

Users' engagement:

2.03
Pageviews per Session
02:51
Session Duration
69.28%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Armenia 87.4%
United States of America 2.6%
Russian Federation 1.3%
Georgia 1.6%
Netherlands 1.3%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 14.5%
Direct 83.3%
Referrals 2.3%

Alexa Rank history for tert.am, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 31529
2017-09-01 30771
2017-09-16 30229
2017-10-01 31047
2017-10-16 31668
2017-11-01 32841
2017-11-16 34541
2017-12-01 32363
2017-12-16 30069
2018-01-01 29465
2018-01-16 29907
2018-02-01 26412
2018-02-16 40336
2018-03-01 32866
2018-03-16 40720
2018-04-01 42726
2018-04-16 28198
2018-05-01 30196
2018-05-16 20446
2018-06-01 21165
2018-06-16 25746
2018-07-01 37178
2018-07-16 47108
2018-08-01 42346
2018-08-16 46321
2018-09-01 60549
2018-09-16 44718
2018-10-01 46535
2018-10-16 39743
2018-11-01 46658
2018-11-16 41010
2018-12-01 40997
2018-12-16 44818
2019-01-01 48463
2019-01-16 37651
2019-02-01 45256
2019-02-16 44623
2019-03-01 38896
2019-03-16 49096
2019-04-01 45543
2019-04-16 51352
2019-05-01 36729
2019-05-16 39012
2019-06-01 40508
2019-06-16 34518
2019-07-01 51598
2019-07-16 24338
2019-08-01 33324How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for tert.am

Percentage of visits to tert.am from a search engine
Search Traffic for tert.am
Website Information
tert.am title armenian news - tert.am
tert.am description
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 104.25.49.28
Domain registration date: July 21, 2015, about 4 years ago.
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 49 per day
Advertising revenue per month: $ 1.49 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 17.9 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 89.5 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 35 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 1.05 Million visits / month
Estimated visits per year: 12.6 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 71.1 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 2.13 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 25.6 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
թերթ.am հայկական ժամանակ 1 15000 49000
tert.am 1 0 0
tert am 1 0 0
ավետ բարսեղյանի հարսանիքը 2 69 500
joxovurd am 2 0 0
ֆուտբոլիստների ռեժիմը 2 14000 100000
самые богатые армяни 2015 3 38 390
հայ-ռուս-բարեկամություն 3 78 790
артур джанибекян сароян 3 33 340
շուշան պետրոսյանի ցնցող հայտարարությունը 3 0 0
tert 3 0 0
haykakan jamanak 4 0 0
loveworld new media pastor rita 4 250 3600
yukjd.am 4 10 150
աստղաբան 6 6 840
ինչպես շնորհավորել սիրելիին 6 4 560
ինքնասպանություն վանաձորում 6 4 670
զատկի ցորեն 7 2 270
минздрав ра 8 5 740
ամենաթանկ վաճառված ֆուտբոլիստները 8 2 330
hasan karakaya dead 8 41 5600
jamanak am 8 0 0
անհավանական դեպք 8 10 1400
редакторы national geographic отобрали лучшие фото 2015 года 8 84 11000
сара томмази 9 66 8900
krtutyun shabatatert 2015 9 13 1800
168jam.am 9 0 0
армспорт сайт высоцкого 9 12 1700
бако саакян в лондоне 10 0 84
քարվաճառ 1993թ 10 0 20

About       Privacy Policy       Contact