thanhnien.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

Latest statistics for thanhnien.vn website: estimated summary traffic is 21.8 Million sessions per month (727 Thousand sessions per day, or 7.96 Billion sessions per year). The site links to network IP address 118.102.1.105. As of August 01, 2019, Alexa rank is 4714.


We estimate the users' engagement to thanhnien.vn as follows: Session Duration - 02:50 minutes; 2.72 pageviews per Session, and Bounce Rate - 54.07%

35.3 percent of visits to this site come from a search engine, while 48.1% come directly and 16.6% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 95.6%, United States of America - 1.9%

Worth of thanhnien.vn (based on advertising revenue only): $2.49 Million
Traffic history for thanhnien.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01 0
2009-07-01 0
2010-04-01 0
2010-07-01 0
2010-08-01 0
2010-10-01 0
2011-02-01 0
2011-06-01 0
2011-07-01 0
2011-08-01 0
2011-09-01 0
2011-10-01 0
2012-01-01 0
2012-04-01 0
2012-05-01 0
2012-06-01 0
2012-07-01 0
2012-08-01 0
2012-09-01 0
2012-09-16 0
2012-10-01 0
2012-11-01 0
2012-11-16 0
2012-12-01 0
2013-02-01 0
2013-03-01 0
2013-04-01 0
2013-05-01 0
2013-08-01 0
2013-10-01 0
2013-11-01 0
2013-12-01 0
2014-01-01 0
2014-02-01 0
2014-04-01 0
2014-05-01 0
2014-07-01 0
2014-08-01 0
2014-10-01 0
2014-11-01 0
2015-01-01 0
2015-02-01 0
2015-03-01 0
2015-04-01 0
2015-05-01 0
2015-05-16 0
2015-06-01 0
2015-06-16 0
2015-07-01 0
2015-07-16 0
2015-08-01 0
2015-08-16 0
2015-09-01 0
2015-09-16 0
2015-10-01 0
2015-10-16 180000
2015-11-01 1090000
2015-11-16 2260000
2015-12-01 6200000
2015-12-16 11400000
2016-01-01 14700000
2016-01-16 17100000
2016-02-01 18700000
2016-02-16 18100000
2016-03-01 18800000
2016-03-16 20800000
2016-04-01 22200000
2016-04-16 22100000
2016-05-01 21400000
2016-05-16 21100000
2016-06-01 21900000
2016-06-16 22000000
2016-07-01 20800000
2016-07-16 20100000
2016-08-01 18200000
2016-08-16 17300000
2016-09-01 17000000
2016-09-16 16900000
2016-10-01 17700000
2016-10-16 18200000
2016-11-01 19300000
2016-11-16 19900000
2016-12-01 20100000
2016-12-16 20200000
2017-01-01 19400000
2017-01-16 19000000
2017-02-01 17300000
2017-02-16 16500000
2017-03-01 16300000
2017-03-16 16200000
2017-04-01 17500000
2017-04-16 18100000
2017-05-01 17900000
2017-05-16 17700000
2017-06-01 17800000
2017-06-16 17900000
2017-07-01 18400000
2017-07-16 18700000
2017-08-01 18100000
2017-08-16 17600000
2017-09-01 17200000
2017-09-16 17100000
2017-10-01 17400000
2017-10-16 17500000
2017-11-01 18400000
2017-11-16 18900000
2017-12-01 19200000
2017-12-16 19400000
2018-01-01 20300000
2018-01-16 20700000
2018-02-01 20700000
2018-02-16 20500000
2018-03-01 17800000
2018-03-16 16500000
2018-04-01 16800000
2018-04-16 16900000
2018-05-01 16200000
2018-05-16 16000000
2018-06-01 16600000
2018-06-16 17000000
2018-07-01 17400000
2018-07-16 17500000
2018-08-01 18500000
2018-08-16 19000000
2018-09-01 19400000
2018-09-16 19300000
2018-10-01 18300000
2018-10-16 18200000
2018-11-01 17300000
2018-11-16 16900000
2018-12-01 16300000
2018-12-16 16200000
2019-01-01 16600000
2019-01-16 16800000
2019-02-01 16800000
2019-02-16 16900000
2019-03-01 16200000
2019-03-16 15900000
2019-04-01 16500000
2019-04-16 16800000
2019-05-01 18200000
2019-05-16 19200000
2019-06-01 20800000
2019-06-16 21700000
2019-07-01 21400000
2019-07-16 21500000
2019-08-01 21800000
August 01, 2019
21.8 Million
Sessions per Month
4714
Alexa Rank

Users' engagement:

2.72
Pageviews per Session
02:50
Session Duration
54.07%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 95.6%
United States of America 1.9%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 35.3%
Direct 48.1%
Referrals 16.6%

Alexa Rank history for thanhnien.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01 0
2009-07-01 0
2010-04-01 0
2010-07-01 0
2010-08-01 0
2010-10-01 0
2011-02-01 0
2011-06-01 0
2011-07-01 0
2011-08-01 0
2011-09-01 0
2011-10-01 0
2012-01-01 0
2012-04-01 0
2012-05-01 0
2012-06-01 0
2012-07-01 0
2012-08-01 0
2012-09-01 0
2012-09-16 0
2012-10-01 0
2012-11-01 0
2012-11-16 0
2012-12-01 0
2013-02-01 0
2013-03-01 0
2013-04-01 0
2013-05-01 0
2013-08-01 0
2013-10-01 0
2013-11-01 0
2013-12-01 0
2014-01-01 0
2014-02-01 0
2014-04-01 0
2014-05-01 0
2014-07-01 0
2014-08-01 0
2014-10-01 0
2014-11-01 0
2015-01-01 0
2015-02-01 0
2015-03-01 0
2015-04-01 0
2015-05-01 0
2015-05-16 0
2015-06-01 0
2015-06-16 0
2015-07-01 0
2015-07-16 0
2015-08-01 0
2015-08-16 0
2015-09-01 0
2015-09-16 0
2015-10-01 0
2015-10-16 268529
2015-11-01 56242
2015-11-16 34937
2015-12-01 13047
2015-12-16 8140
2016-01-01 7434
2016-01-16 6922
2016-02-01 6947
2016-02-16 7717
2016-03-01 7129
2016-03-16 6247
2016-04-01 6065
2016-04-16 6352
2016-05-01 6983
2016-05-16 6908
2016-06-01 6318
2016-06-16 6329
2016-07-01 7630
2016-07-16 8493
2016-08-01 9248
2016-08-16 9344
2016-09-01 8633
2016-09-16 7740
2016-10-01 6278
2016-10-16 5671
2016-11-01 5808
2016-11-16 5737
2016-12-01 5897
2016-12-16 6176
2017-01-01 6542
2017-01-16 7081
2017-02-01 7858
2017-02-16 8076
2017-03-01 7219
2017-03-16 6631
2017-04-01 6875
2017-04-16 7242
2017-05-01 7875
2017-05-16 8106
2017-06-01 7829
2017-06-16 7505
2017-07-01 7306
2017-07-16 7377
2017-08-01 7762
2017-08-16 8374
2017-09-01 8636
2017-09-16 8269
2017-10-01 7962
2017-10-16 7996
2017-11-01 7750
2017-11-16 7448
2017-12-01 7039
2017-12-16 6753
2018-01-01 6614
2018-01-16 6748
2018-02-01 6954
2018-02-16 8447
2018-03-01 6307
2018-03-16 6207
2018-04-01 8184
2018-04-16 8119
2018-05-01 9273
2018-05-16 7478
2018-06-01 7075
2018-06-16 6122
2018-07-01 7052
2018-07-16 8358
2018-08-01 5206
2018-08-16 5081
2018-09-01 4891
2018-09-16 6307
2018-10-01 7692
2018-10-16 5318
2018-11-01 6018
2018-11-16 6151
2018-12-01 6300
2018-12-16 5657
2019-01-01 6126
2019-01-16 6483
2019-02-01 6806
2019-02-16 6176
2019-03-01 5942
2019-03-16 5854
2019-04-01 7262
2019-04-16 7355
2019-05-01 6081
2019-05-16 5097
2019-06-01 6016
2019-06-16 5590
2019-07-01 6298
2019-07-16 5330
2019-08-01 4714How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for thanhnien.vn

Percentage of visits to thanhnien.vn from a search engine
Search Traffic for thanhnien.vn
Website Information
thanhnien.vn title tin tức 24h mới nhất, tin nhanh, tin nóng hàng ngày | báo thanh niên
thanhnien.vn description tin tức 24h, đọc báo tn cập nhật tin nóng online việt nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống vn
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 118.102.1.105
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 1.38 Thousand per day
Advertising revenue per month: $ 41.5 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 498 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 2.49 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 727 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 21.8 Million visits / month
Estimated visits per year: 262 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 1.98 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 59.3 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 712 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
đat hoa valentine tai vung tau 2 21000 150000
công nghệ di chuyển kéo video 3 4700 48000
doanh nghiep fdi 3 240000 2400000
phan cong trong bo chinh tri 3 14000 140000
đường phạm văn đồng tp hcm có cấm giờ ko 4 4300 62000
trung phong chồng tuệ nghi bao nhiêu tuổi 4 6400 92000
kutin bi giam khao cuong hon 4 17000 250000
cách tẩy tế bào chết cho body 4 5500 79000
tong bi thu 2016 5 2500 45000
phải khởi tố để điều tra người làm oan ông nén 5 8000 150000
tường thuật trực tiếp đại hội đảng 5 5400 99000
cách tắ trắng với khoai tây 5 3500 64000
luật sư chu văn tiến 5 3200 59000
quy định về thủ tục ủy quyền đòi nợ 5 2800 51000
upu lần thứ 45 6 640 85000
luyen thi bang b tieng anh mon viet 7 420 56000
ca tra giam gia 7 900 120000
sách khi phụ nữ uống trà đàn ông nên cẩn thận 7 580 78000
đại học tô châu 7 730 98000
thuốc điều trị dị ứng 8 860 120000
video xet tu hinh nguyen hai duong 8 440 59000
hội bỏ ngang đại học 8 350 47000
hinh anh video cac du hoc sinh viet nam tai bang north carolina 8 370 49000
anh ở biên cương 8 680 91000
lịch công tac bộ trưởng bộ cong an trần đại quang 9 1500 200000
dien dan oang sa quan su quoc phong an ninh hai dao v n 2015 9 470 63000
cu rua ho guom 10 3900 520000
tin moi fx 10 1200 170000
dien dan hoang sa quan su quoc phong an ninh hai dao v n 10 760 100000
ao tet cho be gai re tien nhat 10 480 65000

About       Privacy Policy       Contact