thuvienphapluat.vn: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for thuvienphapluat.vn website: estimated summary traffic is 6.65 Million sessions per month (222 Thousand sessions per day, or 2.43 Billion sessions per year). The site links to network IP address 118.69.201.224. As of January 01, 2020, Alexa rank is 12680.


We estimate the users' engagement to thuvienphapluat.vn as follows: Session Duration - 06:19 minutes; 2.36 pageviews per Session, and Bounce Rate - 61.66%

75.6 percent of visits to this site come from a search engine, while 23.9% come directly and 0.5% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 99.1%

Worth of thuvienphapluat.vn (based on advertising revenue only): $659 Thousand
Traffic history for thuvienphapluat.vn, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 4900000
2018-02-01 4780000
2018-02-16 4570000
2018-03-01 3590000
2018-03-16 3100000
2018-04-01 3830000
2018-04-16 4170000
2018-05-01 4200000
2018-05-16 4320000
2018-06-01 4740000
2018-06-16 4900000
2018-07-01 4650000
2018-07-16 4500000
2018-08-01 4610000
2018-08-16 4650000
2018-09-01 4540000
2018-09-16 4380000
2018-10-01 4250000
2018-10-16 4350000
2018-11-01 4750000
2018-11-16 4890000
2018-12-01 4820000
2018-12-16 4600000
2019-01-01 4430000
2019-01-16 4510000
2019-02-01 4300000
2019-02-16 4350000
2019-03-01 3670000
2019-03-16 3340000
2019-04-01 3910000
2019-04-16 4280000
2019-05-01 4360000
2019-05-16 4600000
2019-06-01 4950000
2019-06-16 4990000
2019-07-01 4950000
2019-07-16 5120000
2019-08-01 5900000
2019-08-16 6250000
2019-09-01 5630000
2019-09-16 5300000
2019-10-01 5640000
2019-10-16 5710000
2019-11-01 6370000
2019-11-16 6590000
2019-12-01 6420000
2019-12-16 6550000
2020-01-01 6650000
January 01, 2020
6.65 Million
Sessions per Month
12680
Alexa Rank

Users' engagement:

2.36
Pageviews per Session
06:19
Session Duration
61.66%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 99.1%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 75.6%
Direct 23.9%
Referrals 0.5%

Alexa Rank history for thuvienphapluat.vn, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 21826
2018-02-01 21374
2018-02-16 37388
2018-03-01 16992
2018-03-16 16810
2018-04-01 22453
2018-04-16 25222
2018-05-01 41521
2018-05-16 27112
2018-06-01 15442
2018-06-16 18146
2018-07-01 33532
2018-07-16 37253
2018-08-01 14786
2018-08-16 15810
2018-09-01 19690
2018-09-16 30403
2018-10-01 27356
2018-10-16 13710
2018-11-01 14577
2018-11-16 18099
2018-12-01 17454
2018-12-16 35902
2019-01-01 35425
2019-01-16 18072
2019-02-01 32743
2019-02-16 17323
2019-03-01 16373
2019-03-16 15210
2019-04-01 33071
2019-04-16 24779
2019-05-01 25718
2019-05-16 12272
2019-06-01 15802
2019-06-16 24691
2019-07-01 26487
2019-07-16 13472
2019-08-01 13348
2019-08-16 14504
2019-09-01 30149
2019-09-16 31273
2019-10-01 9426
2019-10-16 12978
2019-11-01 10621
2019-11-16 14148
2019-12-01 20930
2019-12-16 11826
2020-01-01 12680How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for thuvienphapluat.vn

Percentage of visits to thuvienphapluat.vn from a search engine
Search Traffic for thuvienphapluat.vn
Website Information
thuvienphapluat.vn title thư viện pháp luật _ tra cứu, nắm bắt pháp luật việt nam
thuvienphapluat.vn description là trang web mạnh nhất về văn bản pháp luật việt nam, thư viện pháp luật cung cấp cơ sở dữ liệu, tra cứu và thảo luận pháp luật
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 118.69.201.224
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 366 per day
Advertising revenue per month: $ 11 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 132 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 659 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 222 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 6.65 Million visits / month
Estimated visits per year: 79.8 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 523 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 15.7 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 188 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
thông tư 156 1 2300 7300
nghị quyết 36 của bộ chính trị về công nghệ thông tin 1 27000 88000
danh sách các xã đặc biệt khó khăn năm 2016 1 16000 51000
nghị định 144 năm 2006 1 14000 44000
nghi dinh 115 1 13000 40000
tang luong vung nam 2016 1 3400 11000
phiếu đánh giá công chức 2015 1 3000 9500
trả lương theo hệ số 2016 2 9500 68000
nghị định 56/2015 2 1300 9500
luat ve bao mat thong tin 3 18000 190000
trình tự thẩm định đề nghị quyêt s định chủ trương đầu tư dự án: khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng 3 3900 40000
qcvn 09:2015 3 6900 70000
ke hoach tuyen truyen, van dong va xu ly vi pham ve nong do con 3 950 9600
những vị tướng nào trong phong trào tây sơn đã được đặt tên cho đường phố ha nội 4 13000 180000
thông tư 91 4 990 14000
chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 5 440 8100
mẫu c70a-hd theo quyết định 919 5 31000 560000
web so noi vu lam dong 5 71000 1300000
qcvn 01-78:2011/bnnptnt 5 500 9200
thong tu 04 5 500 9000
pho cap 5 540 9700
hạng chức danh nghề nghiệp là gì 6 520 69000
mẫu c70a-hd moi nhat 7 2400 320000
thang bang luong 7 1600 220000
doi bang lai xe may 8 640 86000
download du toan acitt 2012 8 85 12000
nhà đất ninh bình nhadatso 9 1000 140000
thang lương mẫu 9 620 84000
du thao chi phi qlda 10 450 60000
ban kiem diem dang vien 10 1300 170000

About       Privacy Policy       Contact