tieudungplus.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

Latest statistics for tieudungplus.vn website: estimated summary traffic is 246 Thousand sessions per month (8.2 Thousand sessions per day, or 89.8 Million sessions per year). The site links to network IP address 112.213.84.93. As of September 01, 2019, Alexa rank is N/A.


We estimate the users' engagement to tieudungplus.vn as follows: Session Duration - 00:57 minutes; 1.45 pageviews per Session, and Bounce Rate - 74.34%

70.0 percent of visits to this site come from a search engine, while 30.0% come directly and 0.0% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 98.2%

Worth of tieudungplus.vn (based on advertising revenue only): $14.9 Thousand
Traffic history for tieudungplus.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16 548000
2017-10-01 472000
2017-10-16 434000
2017-11-01 445000
2017-11-16 455000
2017-12-01 440000
2017-12-16 430000
2018-01-01 509000
2018-01-16 547000
2018-02-01 525000
2018-02-16 499000
2018-03-01 456000
2018-03-16 427000
2018-04-01 403000
2018-04-16 394000
2018-05-01 394000
2018-05-16 405000
2018-06-01 398000
2018-06-16 376000
2018-07-01 367000
2018-07-16 348000
2018-08-01 364000
2018-08-16 359000
2018-09-01 354000
2018-09-16 349000
2018-10-01 361000
2018-10-16 361000
2018-11-01 344000
2018-11-16 325000
2018-12-01 314000
2018-12-16 295000
2019-01-01 283000
2019-01-16 274000
2019-02-01 278000
2019-02-16 289000
2019-03-01 303000
2019-03-16 295000
2019-04-01 254000
2019-04-16 251000
2019-05-01 246000
2019-05-16 250000
2019-06-01 285000
2019-06-16 320000
2019-07-01 302000
2019-07-16 284000
2019-08-01 261000
2019-08-16 245000
2019-09-01 246000
September 01, 2019
246 Thousand
Sessions per Month
N/A
Alexa Rank

Users' engagement:

1.45
Pageviews per Session
00:57
Session Duration
74.34%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 98.2%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 70.0%
Direct 30.0%
Referrals 0.0%

Alexa Rank history for tieudungplus.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16 295624
2017-10-01 301756
2017-10-16 300781
2017-11-01 281667
2017-11-16 249747
2017-12-01 232815
2017-12-16 254765
2018-01-01 277811
2018-01-16 282212
2018-02-01 207663
2018-02-16 353490
2018-03-01 190574
2018-03-16 269580
2018-04-01 406119
2018-04-16 368717
2018-05-01 324529
2018-05-16 196001
2018-06-01 179747
2018-06-16 411566
2018-07-01 221656
2018-07-16 439475
2018-08-01 146699
2018-08-16 266039
2018-09-01 315605
2018-09-16 359319
2018-10-01 381425
2018-10-16 485073
2018-11-01 241858
2018-11-16 442284
2018-12-01 206635
2018-12-16 494896
2019-01-01 301465
2019-01-16 381583
2019-02-01 470190
2019-02-16 277272
2019-03-01 280810
2019-03-16 687147
2019-04-01 0
2019-04-16 254926
2019-05-01 417647
2019-05-16 268619
2019-06-01 649813
2019-06-16 265454
2019-07-01 320397
2019-07-16 550938
2019-08-01 278207
2019-08-16 414397
2019-09-01 0How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for tieudungplus.vn

Percentage of visits to tieudungplus.vn from a search engine
Search Traffic for tieudungplus.vn
Website Information
tieudungplus.vn title tiêu dùng plus - thượng tôn người tiêu dùng
tieudungplus.vn description tiêu dùng plus - thượng tôn người tiêu dùng
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 112.213.84.93
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 8 per day
Advertising revenue per month: $ 249 per month
Advertising revenue per year: $ 2.99 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 14.9 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 8.2 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 246 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 2.95 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 11.9 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 357 Thousand pageviews / month
Estimated pageviews per year: 4.28 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
giá bia tết bính thân 2016 1 0 0
tieudungplus 1 0 0
cách đào bitcoin với cấu hình khủng 2 61 440
lịch chiếu phim tại rạp lotte hà đông 4 0 0
cafe hd ở hà nội 4 31 450
tu vi ngay hom nay cua cung su tu 4 0 0
lăng bác 4 0 0
bảng giá xe yamaha 2016 5 710 13000
tuoi mua ban thơ phù hop 5 0 0
bài thuốc bó chân chống đột quỵ 6 0 0
xe dap dien gia từ5-7 trieu 6 10 1400
mua sim 0888 6 41 5600
everrichs 7 0 0
xe tay côn giá rẻ 7 0 0
sim 0888 7 0 0
xu nu hom nay 8 0 0
chọn máy làm mát hay điều hòa 8 0 130
xem tử vi hôm nay cung nhân mã 8 0 0
kim nguu hom nay 8 0 0
hd saison tuyển dụng 9 0 0
cách làm mát phòng trọ vào mùa hè 9 0 0
ncb tuyển dụng 9 0 0
tử vi hàng ngày 9 0 0

About       Privacy Policy       Contact