tinhte.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

tinhte.vn website
Latest statistics for tinhte.vn website: estimated summary traffic is 26.9 Million sessions per month (897 Thousand sessions per day, or 9.82 Billion sessions per year). The site links to network IP address 125.212.247.176. As of January 01, 2019, Alexa rank is 3304.


We estimate the users' engagement to tinhte.vn as follows: Session Duration - 02:33 minutes; 2.2 pageviews per Session, and Bounce Rate - 62.2%

44.1 percent of visits to this site come from a search engine, while 55.4% come directly and 0.4% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 95.8%, United States of America - 1.1%

Worth of tinhte.vn (based on advertising revenue only): $2.49 Million
Traffic history for tinhte.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01 307000
2009-07-01 182000
2010-04-01 119000
2010-07-01 5470000
2010-08-01 7420000
2010-10-01 9610000
2011-02-01 11700000
2011-06-01 13500000
2011-07-01 14500000
2011-08-01 15000000
2011-09-01 15000000
2011-10-01 16700000
2012-01-01 19700000
2012-04-01 23800000
2012-05-01 22100000
2012-06-01 19600000
2012-07-01 18100000
2012-08-01 19100000
2012-09-01 19000000
2012-09-16 19900000
2012-10-01 19700000
2012-11-01 20100000
2012-11-16 20700000
2012-12-01 22300000
2013-02-01 28200000
2013-03-01 30500000
2013-04-01 33000000
2013-05-01 26400000
2013-08-01 27400000
2013-10-01 28600000
2013-11-01 29600000
2013-12-01 30700000
2014-01-01 32400000
2014-02-01 32000000
2014-04-01 30200000
2014-05-01 25600000
2014-07-01 22000000
2014-08-01 55000000
2014-10-01 37300000
2014-11-01 25600000
2015-01-01 20800000
2015-02-01 17300000
2015-03-01 15700000
2015-04-01 18700000
2015-05-01 19400000
2015-05-16 19800000
2015-06-01 20300000
2015-06-16 20700000
2015-07-01 20600000
2015-07-16 20400000
2015-08-01 20100000
2015-08-16 19900000
2015-09-01 21100000
2015-09-16 21800000
2015-10-01 22800000
2015-10-16 23200000
2015-11-01 22700000
2015-11-16 22500000
2015-12-01 21400000
2015-12-16 20800000
2016-01-01 20500000
2016-01-16 20400000
2016-02-01 22700000
2016-02-16 23600000
2016-03-01 23600000
2016-03-16 23500000
2016-04-01 25400000
2016-04-16 26600000
2016-05-01 24600000
2016-05-16 23600000
2016-06-01 22300000
2016-06-16 21700000
2016-07-01 20700000
2016-07-16 20400000
2016-08-01 20700000
2016-08-16 20800000
2016-09-01 20800000
2016-09-16 21100000
2016-10-01 21500000
2016-10-16 21700000
2016-11-01 22700000
2016-11-16 23200000
2016-12-01 23000000
2016-12-16 23000000
2017-01-01 22600000
2017-01-16 22300000
2017-02-01 22000000
2017-02-16 21800000
2017-03-01 22300000
2017-03-16 22700000
2017-04-01 23200000
2017-04-16 23300000
2017-05-01 23400000
2017-05-16 23400000
2017-06-01 23700000
2017-06-16 23800000
2017-07-01 23600000
2017-07-16 23500000
2017-08-01 23300000
2017-08-16 23200000
2017-09-01 23200000
2017-09-16 23300000
2017-10-01 23500000
2017-10-16 23600000
2017-11-01 25300000
2017-11-16 26200000
2017-12-01 25900000
2017-12-16 25700000
2018-01-01 28800000
2018-01-16 30300000
2018-02-01 28800000
2018-02-16 28200000
2018-03-01 27400000
2018-03-16 26700000
2018-04-01 27700000
2018-04-16 28200000
2018-05-01 27100000
2018-05-16 26800000
2018-06-01 27300000
2018-06-16 28000000
2018-07-01 28400000
2018-07-16 28700000
2018-08-01 30100000
2018-08-16 30500000
2018-09-01 29400000
2018-09-16 28900000
2018-10-01 27900000
2018-10-16 27000000
2018-11-01 27900000
2018-11-16 28700000
2018-12-01 27700000
2018-12-16 26900000
2019-01-01 26900000
tinhte.vn tinhte.vn

January 01, 2019
26.9 Million
Sessions per Month
3304
Alexa Rank

Users' engagement:

2.2
Pageviews per Session
02:33
Session Duration
62.2%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 95.8%
United States of America 1.1%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 44.1%
Direct 55.4%
Referrals 0.4%

Alexa Rank history for tinhte.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01 169645
2009-07-01 0
2010-04-01 0
2010-07-01 5368
2010-08-01 6478
2010-10-01 5267
2011-02-01 4391
2011-06-01 3969
2011-07-01 3932
2011-08-01 3930
2011-09-01 4201
2011-10-01 3468
2012-01-01 2902
2012-04-01 2621
2012-05-01 3666
2012-06-01 4280
2012-07-01 4212
2012-08-01 3643
2012-09-01 4031
2012-09-16 3738
2012-10-01 3912
2012-11-01 3713
2012-11-16 3732
2012-12-01 3270
2013-02-01 2565
2013-03-01 2585
2013-04-01 2409
2013-05-01 4680
2013-08-01 3419
2013-10-01 3271
2013-11-01 3072
2013-12-01 3064
2014-01-01 2881
2014-02-01 3092
2014-04-01 3429
2014-05-01 4433
2014-07-01 5182
2014-08-01 1165
2014-10-01 4875
2014-11-01 6789
2015-01-01 5623
2015-02-01 4855
2015-03-01 3680
2015-04-01 3782
2015-05-01 6190
2015-05-16 6633
2015-06-01 5670
2015-06-16 5321
2015-07-01 5632
2015-07-16 6130
2015-08-01 5952
2015-08-16 5792
2015-09-01 5963
2015-09-16 5684
2015-10-01 5107
2015-10-16 5476
2015-11-01 6468
2015-11-16 6278
2015-12-01 5563
2015-12-16 5354
2016-01-01 5098
2016-01-16 4635
2016-02-01 4973
2016-02-16 5698
2016-03-01 6587
2016-03-16 7205
2016-04-01 7046
2016-04-16 6004
2016-05-01 5760
2016-05-16 6183
2016-06-01 6440
2016-06-16 6435
2016-07-01 6369
2016-07-16 5566
2016-08-01 4955
2016-08-16 5462
2016-09-01 5714
2016-09-16 4254
2016-10-01 3340
2016-10-16 3131
2016-11-01 3130
2016-11-16 3239
2016-12-01 3214
2016-12-16 3091
2017-01-01 3129
2017-01-16 3238
2017-02-01 3452
2017-02-16 3509
2017-03-01 3194
2017-03-16 2912
2017-04-01 2805
2017-04-16 2915
2017-05-01 3082
2017-05-16 3144
2017-06-01 3034
2017-06-16 3052
2017-07-01 3182
2017-07-16 3364
2017-08-01 3723
2017-08-16 4145
2017-09-01 4384
2017-09-16 4287
2017-10-01 4155
2017-10-16 4228
2017-11-01 4186
2017-11-16 4195
2017-12-01 4086
2017-12-16 4008
2018-01-01 4317
2018-01-16 4406
2018-02-01 3742
2018-02-16 3502
2018-03-01 2942
2018-03-16 3764
2018-04-01 3706
2018-04-16 3695
2018-05-01 4608
2018-05-16 4150
2018-06-01 3952
2018-06-16 2992
2018-07-01 3073
2018-07-16 3065
2018-08-01 2413
2018-08-16 2764
2018-09-01 3370
2018-09-16 3039
2018-10-01 3289
2018-10-16 4116
2018-11-01 3211
2018-11-16 2588
2018-12-01 3083
2018-12-16 3509
2019-01-01 3304How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for tinhte.vn

Percentage of visits to tinhte.vn from a search engine
Search Traffic for tinhte.vn
Website Information
tinhte.vn title trao đổi về khoa học, công nghệ, thủ thuật điện thoại, máy tính, camera, đồ gia dụng và âm thanh
tinhte.vn description tinhte.vn
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 125.212.247.176
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 1.38 Thousand per day
Advertising revenue per month: $ 41.4 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 497 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 2.49 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 897 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 26.9 Million visits / month
Estimated visits per year: 323 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 1.97 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 59.2 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 710 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
tài khoản vietcombank có bao nhiêu số 1 4200 14000
gia macbook 1 33000 100000
cac nhan biet đồng hồ essence swiss quartz 1 19000 62000
thu thuat win 10 2 37000 270000
cach fix loi ios 9.2 3 8300 84000
cài lacviet cho android 3 7700 79000
huong dan su dung he thong den xe carens 4 45000 650000
intel tick tock là gì 4 9600 140000
xiaomi yi hd 720p 4 5700 82000
ios 9.2 có gì mới 5 640 12000
tim hieu ve hinh chup tu gopro hero4 5 15000 280000
số tài khoản vietinbank 5 10000 190000
công nghệ di chuyển kéo video 5 2600 48000
laptop cũ dùng cho đồ họa 6 100 14000
trung tam uy quyen apple tai tphcm 6 110 15000
100 cách giao tiếp cần học hỏi trong cuộc sống hàng ngày 6 490 66000
các diễn đàn công nghệ 7 180 25000
phần mềm chèn chữ vào ảnh 7 140 19000
phat wifi 3g 7 590 79000
hướng dẫn chơi metal gear solid 5 7 1700 220000
bên rặng tuyết sơn epub 7 260 35000
lai zumbo 7 110 14000
nâng cấp ổ cứng ssd và ram bao nhiêu 7 1200 170000
cách đưa địa chỉ lên google map 7 600 81000
làm thế nào để chỉnh hình rõ nét như hd 9 480 65000
hieuhien.vn 9 110 15000
air blade 2015 10 100 14000
so tai khoan ngan hang acb 10 100 14000
tôi thích cà phê đen tuy đắng nhưng nguyên chất cũng như lời nói thật 10 840 110000
hack xem camera qua mạng 10 97 13000

About       Privacy Policy       Contact