tuoitre.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

tuoitre.vn website
Latest statistics for tuoitre.vn website: estimated summary traffic is 14.6 Million sessions per month (487 Thousand sessions per day, or 5.33 Billion sessions per year). The site links to network IP address 123.30.215.16. As of January 01, 2019, Alexa rank is 6190.


We estimate the users' engagement to tuoitre.vn as follows: Session Duration - 02:27 minutes; 2.58 pageviews per Session, and Bounce Rate - 58.0%

29.5 percent of visits to this site come from a search engine, while 64.5% come directly and 6.0% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 93.6%, United States of America - 3.1%, Canada - 0.6%, Australia - 0.5%

Worth of tuoitre.vn (based on advertising revenue only): $1.58 Million
Traffic history for tuoitre.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01 245000
2009-07-01 226000
2010-04-01 2030000
2010-07-01 15600000
2010-08-01 22800000
2010-10-01 23600000
2011-02-01 23300000
2011-06-01 22100000
2011-07-01 21000000
2011-08-01 20100000
2011-09-01 20900000
2011-10-01 21100000
2012-01-01 21100000
2012-04-01 21100000
2012-05-01 21500000
2012-06-01 21700000
2012-07-01 21400000
2012-08-01 20900000
2012-09-01 22700000
2012-09-16 23900000
2012-10-01 23300000
2012-11-01 22400000
2012-11-16 21600000
2012-12-01 21500000
2013-02-01 21000000
2013-03-01 20300000
2013-04-01 20500000
2013-05-01 22600000
2013-08-01 18900000
2013-10-01 19700000
2013-11-01 23200000
2013-12-01 26900000
2014-01-01 30200000
2014-02-01 30900000
2014-04-01 30400000
2014-05-01 30300000
2014-07-01 28100000
2014-08-01 26400000
2014-10-01 24200000
2014-11-01 23900000
2015-01-01 22300000
2015-02-01 21900000
2015-03-01 20500000
2015-04-01 23500000
2015-05-01 22100000
2015-05-16 21400000
2015-06-01 21300000
2015-06-16 21400000
2015-07-01 21300000
2015-07-16 21300000
2015-08-01 23800000
2015-08-16 25000000
2015-09-01 24000000
2015-09-16 23400000
2015-10-01 21600000
2015-10-16 20700000
2015-11-01 20300000
2015-11-16 20100000
2015-12-01 20400000
2015-12-16 20600000
2016-01-01 20400000
2016-01-16 20400000
2016-02-01 21300000
2016-02-16 21500000
2016-03-01 21100000
2016-03-16 21000000
2016-04-01 23500000
2016-04-16 24600000
2016-05-01 24100000
2016-05-16 23900000
2016-06-01 24100000
2016-06-16 24100000
2016-07-01 23200000
2016-07-16 22700000
2016-08-01 21800000
2016-08-16 21300000
2016-09-01 21300000
2016-09-16 21400000
2016-10-01 21300000
2016-10-16 21200000
2016-11-01 22000000
2016-11-16 22300000
2016-12-01 22700000
2016-12-16 22900000
2017-01-01 22600000
2017-01-16 22400000
2017-02-01 21700000
2017-02-16 21300000
2017-03-01 21800000
2017-03-16 22000000
2017-04-01 23100000
2017-04-16 23600000
2017-05-01 24000000
2017-05-16 24200000
2017-06-01 24700000
2017-06-16 25000000
2017-07-01 25400000
2017-07-16 25600000
2017-08-01 24800000
2017-08-16 24100000
2017-09-01 23600000
2017-09-16 23500000
2017-10-01 23500000
2017-10-16 23500000
2017-11-01 25500000
2017-11-16 26500000
2017-12-01 25900000
2017-12-16 25700000
2018-01-01 27900000
2018-01-16 29100000
2018-02-01 28300000
2018-02-16 28000000
2018-03-01 25600000
2018-03-16 24500000
2018-04-01 26900000
2018-04-16 28100000
2018-05-01 28300000
2018-05-16 28600000
2018-06-01 29200000
2018-06-16 29700000
2018-07-01 30700000
2018-07-16 31000000
2018-08-01 21200000
2018-08-16 16000000
2018-09-01 8400000
2018-09-16 4610000
2018-10-01 2650000
2018-10-16 1800000
2018-11-01 4520000
2018-11-16 5910000
2018-12-01 10600000
2018-12-16 12800000
2019-01-01 14600000
tuoitre.vn tuoitre.vn

January 01, 2019
14.6 Million
Sessions per Month
6190
Alexa Rank

Users' engagement:

2.58
Pageviews per Session
02:27
Session Duration
58.0%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 93.6%
United States of America 3.1%
Canada 0.6%
Australia 0.5%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 29.5%
Direct 64.5%
Referrals 6.0%

Alexa Rank history for tuoitre.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01 265170
2009-07-01 348866
2010-04-01 19708
2010-07-01 2506
2010-08-01 2520
2010-10-01 3187
2011-02-01 3295
2011-06-01 3585
2011-07-01 3808
2011-08-01 3946
2011-09-01 3620
2011-10-01 3709
2012-01-01 3909
2012-04-01 4333
2012-05-01 4241
2012-06-01 4150
2012-07-01 4143
2012-08-01 4433
2012-09-01 3866
2012-09-16 3840
2012-10-01 4176
2012-11-01 4436
2012-11-16 4727
2012-12-01 4507
2013-02-01 5184
2013-03-01 5271
2013-04-01 5007
2013-05-01 4659
2013-08-01 7669
2013-10-01 5708
2013-11-01 4347
2013-12-01 3915
2014-01-01 3595
2014-02-01 3796
2014-04-01 3999
2014-05-01 3849
2014-07-01 4590
2014-08-01 4800
2014-10-01 5349
2014-11-01 5011
2015-01-01 4938
2015-02-01 5255
2015-03-01 4884
2015-04-01 4326
2015-05-01 4921
2015-05-16 4819
2015-06-01 4765
2015-06-16 4302
2015-07-01 4421
2015-07-16 4141
2015-08-01 3758
2015-08-16 4081
2015-09-01 4410
2015-09-16 4737
2015-10-01 4868
2015-10-16 4791
2015-11-01 4841
2015-11-16 4926
2015-12-01 4443
2015-12-16 4158
2016-01-01 4118
2016-01-16 4120
2016-02-01 4325
2016-02-16 4946
2016-03-01 5043
2016-03-16 4586
2016-04-01 5202
2016-04-16 5874
2016-05-01 6001
2016-05-16 6052
2016-06-01 5959
2016-06-16 5964
2016-07-01 6336
2016-07-16 6330
2016-08-01 6715
2016-08-16 6908
2016-09-01 6513
2016-09-16 5882
2016-10-01 4927
2016-10-16 4714
2016-11-01 4835
2016-11-16 4742
2016-12-01 5046
2016-12-16 5274
2017-01-01 4863
2017-01-16 4859
2017-02-01 5382
2017-02-16 5519
2017-03-01 4806
2017-03-16 4664
2017-04-01 5116
2017-04-16 5207
2017-05-01 5147
2017-05-16 5090
2017-06-01 5109
2017-06-16 5059
2017-07-01 4779
2017-07-16 4855
2017-08-01 5612
2017-08-16 6657
2017-09-01 6570
2017-09-16 5827
2017-10-01 5625
2017-10-16 5406
2017-11-01 5162
2017-11-16 5186
2017-12-01 5329
2017-12-16 4895
2018-01-01 4429
2018-01-16 4479
2018-02-01 4728
2018-02-16 4513
2018-03-01 4842
2018-03-16 4513
2018-04-01 4498
2018-04-16 4535
2018-05-01 4838
2018-05-16 4381
2018-06-01 3959
2018-06-16 3519
2018-07-01 3992
2018-07-16 4433
2018-08-01 339605
2018-08-16 582546
2018-09-01 979210
2018-09-16 0
2018-10-01 0
2018-10-16 54249
2018-11-01 6879
2018-11-16 6435
2018-12-01 4661
2018-12-16 5284
2019-01-01 6190How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for tuoitre.vn

Percentage of visits to tuoitre.vn from a search engine
Search Traffic for tuoitre.vn
Website Information
tuoitre.vn title tin tức nhanh - mới - nóng nhất đang diễn ra về: kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ.
tuoitre.vn description tuoitre.vn
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 123.30.215.16
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 878 per day
Advertising revenue per month: $ 26.4 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 316 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 1.58 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 487 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 14.6 Million visits / month
Estimated visits per year: 175 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 1.26 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 37.7 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 452 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
nước tiểu nhiều bọt 2 8900 63000
cu rua ho guom 2 73000 520000
giá bán lan hồ điệp năm 2016 tại chợ hoa cần thơ 3 1000 10000
mát phổi cho người già 3 8800 89000
thơ về trời lạnh 3 6500 66000
vi khuẩn h.pylori 3 3800 39000
chủ tịch nước 4 4200 60000
phải khởi tố để điều tra người làm oan ông nén 4 10000 150000
mô hình quán trà sữa thức ăn nhẹ 5 6800 120000
đường phạm văn đồng tp hcm có cấm giờ ko 5 3400 62000
di my lop 12 6 190 25000
doi bang lai xe may 6 640 86000
sung hoi gia re hcm 6 120 16000
mua ban tôm online 6 700 94000
truyen tranh trung quoc 6 1800 240000
gap nhau cuoi nam 2016 7 160 22000
danh sach bo chinh tri khoa 12 7 84 11000
vi deo chuong trinh ca nhac hai tet van loc 30/12/2015 7 220 29000
khóa học đọc sách nhanh tại tp hcm 7 1700 230000
tre ngu qua it 7 1300 180000
phan cong trong bo chinh tri 8 1100 140000
dau gau chat mien bac 8 81 11000
ai làm tổng bí thư năm 2016 8 340 45000
benh vien nguyen tri phuong tuyen dung dieu duong 8 270 36000
thi tuyen cong chuc ha noi 8 130 17000
đại hội đảng 12 ai là tổng bí thư 8 130 17000
con đường đi đến thành công bằng sự tử tế 8 84 11000
du học mỹ cần bao nhiêu tiền 9 140 19000
mua phi nhua cu tai hai phong 9 710 96000
video xet tu hinh nguyen hai duong 10 440 59000

About       Privacy Policy       Contact