vib.com.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

Latest statistics for vib.com.vn website: estimated summary traffic is 665 Thousand sessions per month (22.2 Thousand sessions per day, or 243 Million sessions per year). The site links to network IP address 103.10.214.18. As of August 01, 2019, Alexa rank is 64975.


We estimate the users' engagement to vib.com.vn as follows: Session Duration - 02:33 minutes; 3.28 pageviews per Session, and Bounce Rate - 47.43%

26.0 percent of visits to this site come from a search engine, while 60.9% come directly and 13.1% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 97.3%, Poland - 0.6%, United States of America - 0.6%

Worth of vib.com.vn (based on advertising revenue only): $91.6 Thousand
Traffic history for vib.com.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 669000
2017-09-01 631000
2017-09-16 612000
2017-10-01 561000
2017-10-16 535000
2017-11-01 562000
2017-11-16 579000
2017-12-01 643000
2017-12-16 674000
2018-01-01 671000
2018-01-16 667000
2018-02-01 624000
2018-02-16 604000
2018-03-01 614000
2018-03-16 605000
2018-04-01 600000
2018-04-16 592000
2018-05-01 537000
2018-05-16 495000
2018-06-01 548000
2018-06-16 576000
2018-07-01 519000
2018-07-16 479000
2018-08-01 499000
2018-08-16 531000
2018-09-01 544000
2018-09-16 535000
2018-10-01 505000
2018-10-16 512000
2018-11-01 598000
2018-11-16 622000
2018-12-01 637000
2018-12-16 617000
2019-01-01 624000
2019-01-16 638000
2019-02-01 726000
2019-02-16 775000
2019-03-01 761000
2019-03-16 730000
2019-04-01 573000
2019-04-16 518000
2019-05-01 498000
2019-05-16 501000
2019-06-01 653000
2019-06-16 723000
2019-07-01 699000
2019-07-16 717000
2019-08-01 665000
August 01, 2019
665 Thousand
Sessions per Month
64975
Alexa Rank

Users' engagement:

3.28
Pageviews per Session
02:33
Session Duration
47.43%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 97.3%
Poland 0.6%
United States of America 0.6%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 26.0%
Direct 60.9%
Referrals 13.1%

Alexa Rank history for vib.com.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 110219
2017-09-01 119363
2017-09-16 117964
2017-10-01 117192
2017-10-16 118583
2017-11-01 105716
2017-11-16 93961
2017-12-01 88259
2017-12-16 91537
2018-01-01 102067
2018-01-16 106791
2018-02-01 106021
2018-02-16 102121
2018-03-01 77895
2018-03-16 117752
2018-04-01 138838
2018-04-16 162120
2018-05-01 283149
2018-05-16 484020
2018-06-01 100800
2018-06-16 98956
2018-07-01 185416
2018-07-16 291570
2018-08-01 156477
2018-08-16 77456
2018-09-01 98283
2018-09-16 161279
2018-10-01 172759
2018-10-16 78070
2018-11-01 85603
2018-11-16 140926
2018-12-01 80796
2018-12-16 174803
2019-01-01 130256
2019-01-16 100069
2019-02-01 87231
2019-02-16 77785
2019-03-01 83093
2019-03-16 145785
2019-04-01 402577
2019-04-16 160611
2019-05-01 214626
2019-05-16 131795
2019-06-01 142608
2019-06-16 162435
2019-07-01 176638
2019-07-16 82166
2019-08-01 64975How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for vib.com.vn

Percentage of visits to vib.com.vn from a search engine
Search Traffic for vib.com.vn
Website Information
vib.com.vn title cá nhân | ngân hàng vib
vib.com.vn description các sản phẩm và dịch vụ đa dạng của ngân hàng vib dành riêng cho khách hàng cá nhân.
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 103.10.214.18
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 50 per day
Advertising revenue per month: $ 1.53 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 18.3 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 91.6 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 22.2 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 665 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 7.98 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 72.7 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 2.18 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 26.2 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
vib mỹ tho 1 300 960
vibbank 1 0 0
vib bank 1 0 0
vib internet banking 4 0 0
cách làm tài khoản chuyển tiền 4 71 1000
kính chúc quý khách hàng một năm mới 5 45 830
ba mã số đầu tài khoản ngân hàng 5 79 1400
loại thẻ nào có thể thanh toán online 8 3 430
ứng dụng thanh toán trực tuyến trên di động 9 0 0
thẩm mỹ viện xuân hương 10 0 0
ngành ngân hàng 2007 "tổng tài sản" 10 240 32000

About       Privacy Policy       Contact