vib.com.vn: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for vib.com.vn website: estimated summary traffic is 405 Thousand sessions per month (13.5 Thousand sessions per day, or 148 Million sessions per year). The site links to network IP address 103.10.214.18. As of January 01, 2020, Alexa rank is 78160.


We estimate the users' engagement to vib.com.vn as follows: Session Duration - 02:30 minutes; 3.24 pageviews per Session, and Bounce Rate - 50.0%

30.0 percent of visits to this site come from a search engine, while 55.4% come directly and 14.6% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 98.9%

Worth of vib.com.vn (based on advertising revenue only): $55.1 Thousand
Traffic history for vib.com.vn, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 533000
2018-02-01 499000
2018-02-16 483000
2018-03-01 491000
2018-03-16 483000
2018-04-01 480000
2018-04-16 473000
2018-05-01 429000
2018-05-16 395000
2018-06-01 439000
2018-06-16 461000
2018-07-01 415000
2018-07-16 383000
2018-08-01 399000
2018-08-16 425000
2018-09-01 435000
2018-09-16 428000
2018-10-01 404000
2018-10-16 410000
2018-11-01 478000
2018-11-16 497000
2018-12-01 509000
2018-12-16 493000
2019-01-01 499000
2019-01-16 510000
2019-02-01 580000
2019-02-16 620000
2019-03-01 608000
2019-03-16 584000
2019-04-01 458000
2019-04-16 414000
2019-05-01 398000
2019-05-16 401000
2019-06-01 522000
2019-06-16 578000
2019-07-01 559000
2019-07-16 574000
2019-08-01 593000
2019-08-16 572000
2019-09-01 489000
2019-09-16 444000
2019-10-01 434000
2019-10-16 431000
2019-11-01 410000
2019-11-16 386000
2019-12-01 379000
2019-12-16 410000
2020-01-01 405000
January 01, 2020
405 Thousand
Sessions per Month
78160
Alexa Rank

Users' engagement:

3.24
Pageviews per Session
02:30
Session Duration
50.0%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 98.9%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 30.0%
Direct 55.4%
Referrals 14.6%

Alexa Rank history for vib.com.vn, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 106791
2018-02-01 106021
2018-02-16 102121
2018-03-01 77895
2018-03-16 117752
2018-04-01 138838
2018-04-16 162120
2018-05-01 283149
2018-05-16 484020
2018-06-01 100800
2018-06-16 98956
2018-07-01 185416
2018-07-16 291570
2018-08-01 156477
2018-08-16 77456
2018-09-01 98283
2018-09-16 161279
2018-10-01 172759
2018-10-16 78070
2018-11-01 85603
2018-11-16 140926
2018-12-01 80796
2018-12-16 174803
2019-01-01 130256
2019-01-16 100069
2019-02-01 87231
2019-02-16 77785
2019-03-01 83093
2019-03-16 145785
2019-04-01 402577
2019-04-16 160611
2019-05-01 214626
2019-05-16 131795
2019-06-01 142608
2019-06-16 162435
2019-07-01 176638
2019-07-16 82166
2019-08-01 64975
2019-08-16 165858
2019-09-01 96890
2019-09-16 116123
2019-10-01 43632
2019-10-16 38785
2019-11-01 81871
2019-11-16 157566
2019-12-01 264749
2019-12-16 60591
2020-01-01 78160How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for vib.com.vn

Percentage of visits to vib.com.vn from a search engine
Search Traffic for vib.com.vn
Website Information
vib.com.vn title ngân hàng quốc tế vib - trang dành riêng khách hàng cá nhân
vib.com.vn description các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng quốc tế vib dành riêng cho đối tượng khách hàng cá nhân với nhiều lợi ích thiết thực và ưu đãi hấp dẫn
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 103.10.214.18
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 30 per day
Advertising revenue per month: $ 918 per month
Advertising revenue per year: $ 11 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 55.1 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 13.5 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 405 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 4.86 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 43.7 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 1.31 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 15.7 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
vib mỹ tho 1 300 960
vibbank 1 0 0
vib bank 1 0 0
vib internet banking 4 0 0
cách làm tài khoản chuyển tiền 4 71 1000
kính chúc quý khách hàng một năm mới 5 45 830
ba mã số đầu tài khoản ngân hàng 5 79 1400
loại thẻ nào có thể thanh toán online 8 3 430
ứng dụng thanh toán trực tuyến trên di động 9 0 0
thẩm mỹ viện xuân hương 10 0 0
ngành ngân hàng 2007 "tổng tài sản" 10 240 32000

About       Privacy Policy       Contact