vietnamnet.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

vietnamnet.vn website
Latest statistics for vietnamnet.vn website: estimated summary traffic is 33.4 Million sessions per month (1.11 Million sessions per day, or 12.2 Billion sessions per year). The site links to network IP address 123.30.184.8. As of January 01, 2019, Alexa rank is 4253.


We estimate the users' engagement to vietnamnet.vn as follows: Session Duration - 03:51 minutes; 3.17 pageviews per Session, and Bounce Rate - 47.36%

29.6 percent of visits to this site come from a search engine, while 60.2% come directly and 10.2% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 94.1%, United States of America - 2.4%, Germany - 0.6%

Worth of vietnamnet.vn (based on advertising revenue only): $4.45 Million
Traffic history for vietnamnet.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01 93400000
2009-07-01 94900000
2010-04-01 79900000
2010-07-01 71600000
2010-08-01 65400000
2010-10-01 65700000
2011-02-01 58700000
2011-06-01 55700000
2011-07-01 52200000
2011-08-01 47900000
2011-09-01 39100000
2011-10-01 30200000
2012-01-01 35500000
2012-04-01 40900000
2012-05-01 42500000
2012-06-01 42000000
2012-07-01 41000000
2012-08-01 40700000
2012-09-01 42500000
2012-09-16 43300000
2012-10-01 42600000
2012-11-01 41500000
2012-11-16 41000000
2012-12-01 39400000
2013-02-01 40900000
2013-03-01 39300000
2013-04-01 39600000
2013-05-01 38200000
2013-08-01 36400000
2013-10-01 38400000
2013-11-01 39200000
2013-12-01 41800000
2014-01-01 41600000
2014-02-01 42300000
2014-04-01 44500000
2014-05-01 45200000
2014-07-01 42500000
2014-08-01 38100000
2014-10-01 38100000
2014-11-01 38900000
2015-01-01 35800000
2015-02-01 34600000
2015-03-01 31500000
2015-04-01 36200000
2015-05-01 36200000
2015-05-16 36100000
2015-06-01 35800000
2015-06-16 35600000
2015-07-01 35500000
2015-07-16 35400000
2015-08-01 35500000
2015-08-16 35600000
2015-09-01 35300000
2015-09-16 35100000
2015-10-01 33400000
2015-10-16 32500000
2015-11-01 31900000
2015-11-16 31600000
2015-12-01 30400000
2015-12-16 29800000
2016-01-01 28200000
2016-01-16 27400000
2016-02-01 29100000
2016-02-16 29800000
2016-03-01 29000000
2016-03-16 28600000
2016-04-01 31000000
2016-04-16 32000000
2016-05-01 30800000
2016-05-16 30200000
2016-06-01 30500000
2016-06-16 30700000
2016-07-01 32200000
2016-07-16 33000000
2016-08-01 33500000
2016-08-16 33800000
2016-09-01 33800000
2016-09-16 33900000
2016-10-01 33500000
2016-10-16 33200000
2016-11-01 34000000
2016-11-16 34500000
2016-12-01 35000000
2016-12-16 35200000
2017-01-01 34900000
2017-01-16 34600000
2017-02-01 32600000
2017-02-16 31700000
2017-03-01 32300000
2017-03-16 32700000
2017-04-01 34300000
2017-04-16 35100000
2017-05-01 35700000
2017-05-16 36000000
2017-06-01 37400000
2017-06-16 38300000
2017-07-01 39900000
2017-07-16 40700000
2017-08-01 39900000
2017-08-16 39400000
2017-09-01 41300000
2017-09-16 42300000
2017-10-01 40700000
2017-10-16 39900000
2017-11-01 40100000
2017-11-16 40200000
2017-12-01 39600000
2017-12-16 39300000
2018-01-01 40400000
2018-01-16 41000000
2018-02-01 44400000
2018-02-16 45400000
2018-03-01 41300000
2018-03-16 39200000
2018-04-01 39100000
2018-04-16 39300000
2018-05-01 38400000
2018-05-16 37800000
2018-06-01 38400000
2018-06-16 39600000
2018-07-01 45800000
2018-07-16 49500000
2018-08-01 47400000
2018-08-16 46700000
2018-09-01 49700000
2018-09-16 50600000
2018-10-01 47000000
2018-10-16 45000000
2018-11-01 39700000
2018-11-16 37200000
2018-12-01 34800000
2018-12-16 33900000
2019-01-01 33400000
vietnamnet.vn vietnamnet.vn

January 01, 2019
33.4 Million
Sessions per Month
4253
Alexa Rank

Users' engagement:

3.17
Pageviews per Session
03:51
Session Duration
47.36%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 94.1%
United States of America 2.4%
Germany 0.6%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 29.6%
Direct 60.2%
Referrals 10.2%

Alexa Rank history for vietnamnet.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01 634
2009-07-01 809
2010-04-01 1193
2010-07-01 1146
2010-08-01 1254
2010-10-01 1176
2011-02-01 1434
2011-06-01 1375
2011-07-01 1524
2011-08-01 1710
2011-09-01 2552
2011-10-01 3628
2012-01-01 1959
2012-04-01 1910
2012-05-01 2061
2012-06-01 2152
2012-07-01 2140
2012-08-01 2220
2012-09-01 2133
2012-09-16 2168
2012-10-01 2219
2012-11-01 2305
2012-11-16 2397
2012-12-01 2528
2013-02-01 2504
2013-03-01 2741
2013-04-01 2593
2013-05-01 3103
2013-08-01 3425
2013-10-01 2942
2013-11-01 2869
2013-12-01 2699
2014-01-01 2880
2014-02-01 2780
2014-04-01 2567
2014-05-01 2513
2014-07-01 2989
2014-08-01 3493
2014-10-01 3122
2014-11-01 2996
2015-01-01 3078
2015-02-01 3272
2015-03-01 3319
2015-04-01 2783
2015-05-01 2886
2015-05-16 2928
2015-06-01 2983
2015-06-16 2854
2015-07-01 2932
2015-07-16 3126
2015-08-01 3106
2015-08-16 3111
2015-09-01 3215
2015-09-16 3463
2015-10-01 3544
2015-10-16 3510
2015-11-01 3514
2015-11-16 3523
2015-12-01 3680
2015-12-16 3737
2016-01-01 3732
2016-01-16 3777
2016-02-01 3741
2016-02-16 3954
2016-03-01 3955
2016-03-16 3929
2016-04-01 4250
2016-04-16 4788
2016-05-01 5309
2016-05-16 5535
2016-06-01 5167
2016-06-16 4818
2016-07-01 4716
2016-07-16 4430
2016-08-01 4548
2016-08-16 4586
2016-09-01 4310
2016-09-16 4032
2016-10-01 3894
2016-10-16 3902
2016-11-01 3690
2016-11-16 3395
2016-12-01 3534
2016-12-16 3640
2017-01-01 3672
2017-01-16 4024
2017-02-01 4285
2017-02-16 4179
2017-03-01 3775
2017-03-16 3734
2017-04-01 3984
2017-04-16 4022
2017-05-01 3933
2017-05-16 3916
2017-06-01 3766
2017-06-16 3564
2017-07-01 3577
2017-07-16 3646
2017-08-01 3750
2017-08-16 3854
2017-09-01 3549
2017-09-16 3478
2017-10-01 3609
2017-10-16 3614
2017-11-01 3546
2017-11-16 3544
2017-12-01 3601
2017-12-16 3494
2018-01-01 3369
2018-01-16 3274
2018-02-01 2803
2018-02-16 3712
2018-03-01 3731
2018-03-16 3705
2018-04-01 4028
2018-04-16 3643
2018-05-01 4094
2018-05-16 4320
2018-06-01 3536
2018-06-16 2398
2018-07-01 2699
2018-07-16 2184
2018-08-01 2938
2018-08-16 2549
2018-09-01 2363
2018-09-16 2853
2018-10-01 3019
2018-10-16 3351
2018-11-01 3839
2018-11-16 3577
2018-12-01 3801
2018-12-16 3240
2019-01-01 4253How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for vietnamnet.vn

Percentage of visits to vietnamnet.vn from a search engine
Search Traffic for vietnamnet.vn
Website Information
vietnamnet.vn title tin tức online - đọc báo điện tử vietnamnet, tin nhanh việt nam và thế giới. cập nhật sự kiện, báo mới trong ngày, tin kinh tế, xã hội, pháp luật 24h qua.
vietnamnet.vn description vietnamnet.vn
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 123.30.184.8
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 2.47 Thousand per day
Advertising revenue per month: $ 74.1 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 889 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 4.45 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 1.11 Million visits / day
Estimated visits per month: 33.4 Million visits / month
Estimated visits per year: 401 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 3.53 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 106 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 1.27 Billion pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
kinh tế việt nam 2015 1 30000 97000
chúc ngủ ngon bằng tiếng hàn 1 52000 170000
mua hang qua mang co an toan khong 1 52000 170000
viet nam net vn 1 150000 480000
trung phong chồng tuệ nghi bao nhiêu tuổi 2 13000 92000
con dâu ngoại tình với bố chồng 2 25000 170000
đại gia lê ân 5 7500 140000
top doanh nghiệp việt nam 6 770 100000
tâm lý nghỉ hưu 6 1200 160000
nước tiểu nhiều bọt 7 470 63000
cu rua ho guom 7 3900 520000
đại hội đảng 12 7 1900 260000
hau qa cua viec cat mi mat 7 6100 820000
tin khoa hoc 7 680 91000
cách trang trí noel cho website 7 480 64000
tam ly chong thanh dat 8 660 88000
chủ tịch nước 8 450 60000
mua xe 4 cho cu vios doi 2008 8 1800 240000
tre ngu qua it 8 1300 180000
động năng 8 1700 230000
cong ty ruou vang da lat tuyen dung 2016 8 830 110000
cách luyện võ điều hòa khí huyết 9 930 120000
luat ve bao mat thong tin 9 1400 190000
jailbreak là gì 9 1200 160000
long tay cua be so sinh luon nong phai khong 9 960 130000
tiệc báo hỷ nên tổ chức 9 740 99000
nhung co gai sung man 9 480 64000
qua tang vo gia sach net 10 570 77000
ngọc dương tiềm thuốc bắc 10 910 120000
luật sư chu văn tiến 10 440 59000

About       Privacy Policy       Contact