violet.vn: Web Analysis and traffic history for 9 years

violet.vn website Latest statistics for violet.vn website: estimated summary traffic is 2.65 Million sessions per month (88.3 Thousand sessions per day, or 967 Million sessions per year). The site links to network IP address 210.211.101.112. As of August 01, 2018, Alexa rank is 41222.

We estimate the users' engagement to violet.vn as follows: Session Duration - 02:56 minutes; 2.88 pageviews per Session, and Bounce Rate - 57.83%

85.2 percent of visits to this site come from a search engine, while 14.0% come directly and 0.7% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 99.3%

Worth of violet.vn (based on advertising revenue only): $321 Thousand
Traffic history for violet.vn, last 9 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01 7910000
2009-07-01 7190000
2010-04-01 7690000
2010-07-01 6930000
2010-08-01 6160000
2010-10-01 6700000
2011-02-01 7290000
2011-06-01 7220000
2011-07-01 7110000
2011-08-01 6690000
2011-09-01 7530000
2011-10-01 9020000
2012-01-01 7940000
2012-04-01 8370000
2012-05-01 11300000
2012-06-01 11700000
2012-07-01 11700000
2012-08-01 11500000
2012-09-01 11600000
2012-09-16 13200000
2012-10-01 15400000
2012-11-01 15600000
2012-11-16 15500000
2012-12-01 15200000
2013-02-01 15200000
2013-03-01 14600000
2013-04-01 16100000
2013-05-01 21300000
2013-08-01 16300000
2013-10-01 14800000
2013-11-01 14900000
2013-12-01 14900000
2014-01-01 14500000
2014-02-01 14100000
2014-04-01 15800000
2014-05-01 15600000
2014-07-01 12600000
2014-08-01 10800000
2014-10-01 11100000
2014-11-01 13200000
2015-01-01 10100000
2015-02-01 8570000
2015-03-01 6570000
2015-04-01 7840000
2015-05-01 9570000
2015-05-16 10400000
2015-06-01 9000000
2015-06-16 8210000
2015-07-01 6430000
2015-07-16 5500000
2015-08-01 4980000
2015-08-16 4750000
2015-09-01 5940000
2015-09-16 6580000
2015-10-01 8470000
2015-10-16 9480000
2015-11-01 11100000
2015-11-16 12000000
2015-12-01 11900000
2015-12-16 11800000
2016-01-01 11300000
2016-01-16 11000000
2016-02-01 10400000
2016-02-16 9890000
2016-03-01 8210000
2016-03-16 7490000
2016-04-01 9310000
2016-04-16 10300000
2016-05-01 9790000
2016-05-16 9560000
2016-06-01 7700000
2016-06-16 6630000
2016-07-01 5140000
2016-07-16 4380000
2016-08-01 3510000
2016-08-16 3060000
2016-09-01 3450000
2016-09-16 3710000
2016-10-01 7230000
2016-10-16 8940000
2016-11-01 10200000
2016-11-16 10900000
2016-12-01 11200000
2016-12-16 11500000
2017-01-01 11300000
2017-01-16 10900000
2017-02-01 8740000
2017-02-16 7720000
2017-03-01 9630000
2017-03-16 10600000
2017-04-01 12000000
2017-04-16 12600000
2017-05-01 11800000
2017-05-16 11300000
2017-06-01 8860000
2017-06-16 7580000
2017-07-01 5490000
2017-07-16 4430000
2017-08-01 3840000
2017-08-16 3540000
2017-09-01 4270000
2017-09-16 4690000
2017-10-01 5720000
2017-10-16 6310000
2017-11-01 7220000
2017-11-16 7680000
2017-12-01 7840000
2017-12-16 7880000
2018-01-01 8610000
2018-01-16 9010000
2018-02-01 7720000
2018-02-16 7220000
2018-03-01 5720000
2018-03-16 4960000
2018-04-01 5940000
2018-04-16 6650000
2018-05-01 7350000
2018-05-16 7710000
2018-06-01 6400000
2018-06-16 5600000
2018-07-01 3980000
2018-07-16 3160000
2018-08-01 2650000mạng xã hội của cộng đồng giáo viên việt nam, nơi giao lưu kiến thức và chia sẻ tài nguyên dạy học violet.vn

August 01, 2018
2.65 Million
Sessions per Month
41222
Alexa Rank

Users' engagement:

2.88
Pageviews per Session
02:56
Session Duration
57.83%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 99.3%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 85.2%
Direct 14.0%
Referrals 0.7%

Alexa Rank history for violet.vn, last 9 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01 20848
2009-07-01 30284
2010-04-01 24010
2010-07-01 29651
2010-08-01 36445
2010-10-01 27080
2011-02-01 24950
2011-06-01 28069
2011-07-01 28059
2011-08-01 31743
2011-09-01 24261
2011-10-01 19876
2012-01-01 32269
2012-04-01 27743
2012-05-01 17133
2012-06-01 19464
2012-07-01 19367
2012-08-01 20140
2012-09-01 20371
2012-09-16 16540
2012-10-01 13890
2012-11-01 15648
2012-11-16 16486
2012-12-01 16710
2013-02-01 17575
2013-03-01 18638
2013-04-01 15015
2013-05-01 11066
2013-08-01 25264
2013-10-01 21610
2013-11-01 19150
2013-12-01 19464
2014-01-01 20425
2014-02-01 21200
2014-04-01 16690
2014-05-01 18604
2014-07-01 29439
2014-08-01 31559
2014-10-01 25104
2014-11-01 18938
2015-01-01 27532
2015-02-01 33520
2015-03-01 43168
2015-04-01 28625
2015-05-01 22516
2015-05-16 24924
2015-06-01 28517
2015-06-16 36951
2015-07-01 40508
2015-07-16 47993
2015-08-01 45208
2015-08-16 41510
2015-09-01 35239
2015-09-16 31368
2015-10-01 29229
2015-10-16 26204
2015-11-01 24990
2015-11-16 24777
2015-12-01 27615
2015-12-16 28813
2016-01-01 28136
2016-01-16 29243
2016-02-01 29418
2016-02-16 37714
2016-03-01 29841
2016-03-16 21684
2016-04-01 22552
2016-04-16 18723
2016-05-01 13596
2016-05-16 12618
2016-06-01 17523
2016-06-16 27331
2016-07-01 31393
2016-07-16 34621
2016-08-01 40060
2016-08-16 42835
2016-09-01 33752
2016-09-16 24177
2016-10-01 23180
2016-10-16 24515
2016-11-01 20666
2016-11-16 17511
2016-12-01 16072
2016-12-16 13507
2017-01-01 14233
2017-01-16 20686
2017-02-01 25186
2017-02-16 21367
2017-03-01 14827
2017-03-16 13466
2017-04-01 16165
2017-04-16 17604
2017-05-01 18461
2017-05-16 20209
2017-06-01 23803
2017-06-16 28236
2017-07-01 33114
2017-07-16 35391
2017-08-01 37093
2017-08-16 38249
2017-09-01 28382
2017-09-16 23150
2017-10-01 21567
2017-10-16 17522
2017-11-01 13876
2017-11-16 13609
2017-12-01 15226
2017-12-16 16826
2018-01-01 17792
2018-01-16 17002
2018-02-01 45382
2018-02-16 30534
2018-03-01 32471
2018-03-16 34211
2018-04-01 54435
2018-04-16 31321
2018-05-01 11498
2018-05-16 11158
2018-06-01 24102
2018-06-16 40105
2018-07-01 38137
2018-07-16 38290
2018-08-01 41222
violet.vn traffic
How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for violet.vn

Percentage of visits to violet.vn from a search engine
Search Traffic for violet.vn
Website Information
violet.vn title thư viện trực tuyến violet
violet.vn description mạng xã hội của cộng đồng giáo viên việt nam, nơi giao lưu kiến thức và chia sẻ tài nguyên dạy học
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 210.211.101.112
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 178 per day
Advertising revenue per month: $ 5.34 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 64.1 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 321 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 88.3 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 2.65 Million visits / month
Estimated visits per year: 31.8 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 254 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 7.63 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 91.6 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
tip4web.com]phongcanh psd1 1 640 2100
mẫu báo cáo thánh tích chi bộ 1 420 1300
bai giang hoa 8 bai 36 nuoc tiet 2 2 450 3200
phong noi vu huyen thanh oai 3 1900 19000
bản kiểm điểm đảng viên năm 2015 3 7300 74000
đánh giá học bạ naces 3 210 2200
kich ban mau chuong trinh 8/3 3 140 1400
vợ chồng a phủ hocvan vanhoc 4 170 2500
trang tin eakaar 5 320 5800
truong thcs quang trung dong hoa phu yen 5 690 13000
loigiaihay toán 8 5 960 17000
diễn viên lê lộc 5 87 1600
kiem diem dang vien 2015 5 13000 230000
mẫu menu quán nhậu file word 6 8 1200
pgd giao thuy 6 28 3800
vector hoa sen 6 310 42000
bài tập mảng 1 chiều có lời giải 7 16 2300
tam giác abc đều, cạnh ab = . khi đó, đường tròn tâm a tiếp xúc với bc sẽ có bán kính bằng 7 24 3300
thcs thạch khôi 8 3100 420000
ban kiem diem dang vien 8 1300 170000
modun boi duong thuong xuyen thcs 8 19 2600
thpt lê hồng phong lào cai 8 14 1900
đoạn ngắn viết về life in the city 8 8 1100
mau ban kiem diem dang 8 8 1100
phiếu bài tập toán lớp 1 9 16 2300
thcs tt yen lac 9 34 4600
cumgar 10 19 2600
modun: thpt 16 10 20 2700
văn lớp 8 bài viết số 5 10 20 2800
hinh dong tet.gif 10 13 1800

About       Privacy Policy       Contact