violet.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

Latest statistics for violet.vn website: estimated summary traffic is 1.89 Million sessions per month (63 Thousand sessions per day, or 690 Million sessions per year). The site links to network IP address 210.211.101.112. As of August 01, 2019, Alexa rank is 40693.


We estimate the users' engagement to violet.vn as follows: Session Duration - 02:28 minutes; 2.91 pageviews per Session, and Bounce Rate - 58.15%

83.5 percent of visits to this site come from a search engine, while 15.9% come directly and 0.6% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 99.2%

Worth of violet.vn (based on advertising revenue only): $231 Thousand
Traffic history for violet.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 3540000
2017-09-01 4270000
2017-09-16 4690000
2017-10-01 5720000
2017-10-16 6310000
2017-11-01 7220000
2017-11-16 7680000
2017-12-01 7840000
2017-12-16 7880000
2018-01-01 8610000
2018-01-16 9010000
2018-02-01 7720000
2018-02-16 7220000
2018-03-01 5720000
2018-03-16 4960000
2018-04-01 5940000
2018-04-16 6650000
2018-05-01 7350000
2018-05-16 7710000
2018-06-01 6400000
2018-06-16 5600000
2018-07-01 3980000
2018-07-16 3160000
2018-08-01 2650000
2018-08-16 2440000
2018-09-01 2910000
2018-09-16 3200000
2018-10-01 4660000
2018-10-16 5240000
2018-11-01 6550000
2018-11-16 7160000
2018-12-01 7050000
2018-12-16 6870000
2019-01-01 6540000
2019-01-16 6580000
2019-02-01 5460000
2019-02-16 5130000
2019-03-01 4710000
2019-03-16 4470000
2019-04-01 5490000
2019-04-16 6000000
2019-05-01 5890000
2019-05-16 5790000
2019-06-01 4700000
2019-06-16 4160000
2019-07-01 2900000
2019-07-16 2310000
2019-08-01 1890000
August 01, 2019
1.89 Million
Sessions per Month
40693
Alexa Rank

Users' engagement:

2.91
Pageviews per Session
02:28
Session Duration
58.15%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 99.2%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 83.5%
Direct 15.9%
Referrals 0.6%

Alexa Rank history for violet.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 38249
2017-09-01 28382
2017-09-16 23150
2017-10-01 21567
2017-10-16 17522
2017-11-01 13876
2017-11-16 13609
2017-12-01 15226
2017-12-16 16826
2018-01-01 17792
2018-01-16 17002
2018-02-01 45382
2018-02-16 30534
2018-03-01 32471
2018-03-16 34211
2018-04-01 54435
2018-04-16 31321
2018-05-01 11498
2018-05-16 11158
2018-06-01 24102
2018-06-16 40105
2018-07-01 38137
2018-07-16 38290
2018-08-01 41222
2018-08-16 28680
2018-09-01 30280
2018-09-16 23596
2018-10-01 9700
2018-10-16 15261
2018-11-01 16525
2018-11-16 18426
2018-12-01 23656
2018-12-16 32964
2019-01-01 37622
2019-01-16 21721
2019-02-01 75567
2019-02-16 30919
2019-03-01 23439
2019-03-16 27903
2019-04-01 26665
2019-04-16 26534
2019-05-01 36860
2019-05-16 41750
2019-06-01 62770
2019-06-16 58057
2019-07-01 62994
2019-07-16 42317
2019-08-01 40693How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for violet.vn

Percentage of visits to violet.vn from a search engine
Search Traffic for violet.vn
Website Information
violet.vn title thư viện trực tuyến violet
violet.vn description mạng xã hội của cộng đồng giáo viên việt nam, nơi giao lưu kiến thức và chia sẻ tài nguyên dạy học
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 210.211.101.112
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 128 per day
Advertising revenue per month: $ 3.85 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 46.2 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 231 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 63 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 1.89 Million visits / month
Estimated visits per year: 22.7 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 183 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 5.5 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 66 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
tip4web.com]phongcanh psd1 1 640 2100
mẫu báo cáo thánh tích chi bộ 1 420 1300
bai giang hoa 8 bai 36 nuoc tiet 2 2 450 3200
kich ban mau chuong trinh 8/3 3 140 1400
bản kiểm điểm đảng viên năm 2015 3 7300 74000
đánh giá học bạ naces 3 210 2200
phong noi vu huyen thanh oai 3 1900 19000
vợ chồng a phủ hocvan vanhoc 4 170 2500
loigiaihay toán 8 5 960 17000
diễn viên lê lộc 5 87 1600
kiem diem dang vien 2015 5 13000 230000
trang tin eakaar 5 320 5800
truong thcs quang trung dong hoa phu yen 5 690 13000
mẫu menu quán nhậu file word 6 8 1200
pgd giao thuy 6 28 3800
tam giác abc đều, cạnh ab = . khi đó, đường tròn tâm a tiếp xúc với bc sẽ có bán kính bằng 7 24 3300
bài tập mảng 1 chiều có lời giải 7 16 2300
mẫu kiểm điểm đảng viên 8 8 1100
ban kiem diem dang vien 8 1300 170000
modun boi duong thuong xuyen thcs 8 19 2600
thpt lê hồng phong lào cai 8 14 1900
đoạn ngắn viết về life in the city 8 8 1100
mau ban kiem diem dang 8 8 1100
thcs thạch khôi 8 3100 420000
phiếu bài tập toán lớp 1 9 16 2300
thcs tt yen lac 9 34 4600
modun: thpt 16 10 20 2700
văn lớp 8 bài viết số 5 10 20 2800
hinh dong tet.gif 10 13 1800
cumgar 10 19 2600

About       Privacy Policy       Contact