vnexpress.net: Web Analysis and traffic history for 10 years

Latest statistics for vnexpress.net website: estimated summary traffic is 126 Million sessions per month (4.2 Million sessions per day, or 46 Billion sessions per year). Vnexpress.net was launched at August 15, 2000; this domain is almost 19 years old. The site links to network IP address 111.65.248.132. As of July 01, 2019, Alexa rank is 856.


We estimate the users' engagement to vnexpress.net as follows: Session Duration - 04:42 minutes; 4.01 pageviews per Session, and Bounce Rate - 42.8%

16.2 percent of visits to this site come from a search engine, while 82.3% come directly and 1.5% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 91.8%, United States of America - 3.8%, Australia - 0.9%, Germany - 0.6%, Canada - 0.7%

Worth of vnexpress.net (based on advertising revenue only): $21.2 Million
Traffic history for vnexpress.net, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01 216000000
2009-07-01 250000000
2010-04-01 242000000
2010-07-01 227000000
2010-08-01 214000000
2010-10-01 208000000
2011-02-01 180000000
2011-06-01 159000000
2011-07-01 149000000
2011-08-01 140000000
2011-09-01 142000000
2011-10-01 146000000
2012-01-01 149000000
2012-04-01 159000000
2012-05-01 160000000
2012-06-01 156000000
2012-07-01 152000000
2012-08-01 156000000
2012-09-01 169000000
2012-09-16 175000000
2012-10-01 172000000
2012-11-01 165000000
2012-11-16 162000000
2012-12-01 159000000
2013-02-01 166000000
2013-03-01 165000000
2013-04-01 168000000
2013-05-01 171000000
2013-08-01 189000000
2013-10-01 190000000
2013-11-01 188000000
2013-12-01 197000000
2014-01-01 194000000
2014-02-01 192000000
2014-04-01 189000000
2014-05-01 171000000
2014-07-01 160000000
2014-08-01 152000000
2014-10-01 153000000
2014-11-01 152000000
2015-01-01 147000000
2015-02-01 148000000
2015-03-01 136000000
2015-04-01 154000000
2015-05-01 152000000
2015-05-16 152000000
2015-06-01 155000000
2015-06-16 156000000
2015-07-01 154000000
2015-07-16 153000000
2015-08-01 155000000
2015-08-16 155000000
2015-09-01 154000000
2015-09-16 153000000
2015-10-01 150000000
2015-10-16 148000000
2015-11-01 145000000
2015-11-16 144000000
2015-12-01 140000000
2015-12-16 138000000
2016-01-01 132000000
2016-01-16 129000000
2016-02-01 133000000
2016-02-16 134000000
2016-03-01 127000000
2016-03-16 123000000
2016-04-01 138000000
2016-04-16 145000000
2016-05-01 142000000
2016-05-16 140000000
2016-06-01 140000000
2016-06-16 140000000
2016-07-01 139000000
2016-07-16 138000000
2016-08-01 135000000
2016-08-16 134000000
2016-09-01 133000000
2016-09-16 133000000
2016-10-01 133000000
2016-10-16 132000000
2016-11-01 135000000
2016-11-16 136000000
2016-12-01 141000000
2016-12-16 143000000
2017-01-01 140000000
2017-01-16 139000000
2017-02-01 134000000
2017-02-16 132000000
2017-03-01 134000000
2017-03-16 134000000
2017-04-01 139000000
2017-04-16 141000000
2017-05-01 141000000
2017-05-16 141000000
2017-06-01 142000000
2017-06-16 143000000
2017-07-01 140000000
2017-07-16 138000000
2017-08-01 136000000
2017-08-16 134000000
2017-09-01 136000000
2017-09-16 136000000
2017-10-01 134000000
2017-10-16 132000000
2017-11-01 138000000
2017-11-16 141000000
2017-12-01 140000000
2017-12-16 140000000
2018-01-01 142000000
2018-01-16 143000000
2018-02-01 149000000
2018-02-16 151000000
2018-03-01 136000000
2018-03-16 129000000
2018-04-01 132000000
2018-04-16 133000000
2018-05-01 130000000
2018-05-16 129000000
2018-06-01 131000000
2018-06-16 133000000
2018-07-01 134000000
2018-07-16 133000000
2018-08-01 135000000
2018-08-16 135000000
2018-09-01 134000000
2018-09-16 132000000
2018-10-01 126000000
2018-10-16 124000000
2018-11-01 124000000
2018-11-16 123000000
2018-12-01 122000000
2018-12-16 123000000
2019-01-01 123000000
2019-01-16 124000000
2019-02-01 127000000
2019-02-16 129000000
2019-03-01 122000000
2019-03-16 117000000
2019-04-01 121000000
2019-04-16 123000000
2019-05-01 125000000
2019-05-16 128000000
2019-06-01 133000000
2019-06-16 136000000
2019-07-01 126000000
July 01, 2019
126 Million
Sessions per Month
856
Alexa Rank

Users' engagement:

4.01
Pageviews per Session
04:42
Session Duration
42.8%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 91.8%
United States of America 3.8%
Australia 0.9%
Germany 0.6%
Canada 0.7%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 16.2%
Direct 82.3%
Referrals 1.5%

Alexa Rank history for vnexpress.net, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01 194
2009-07-01 202
2010-04-01 245
2010-07-01 253
2010-08-01 265
2010-10-01 284
2011-02-01 350
2011-06-01 371
2011-07-01 387
2011-08-01 407
2011-09-01 387
2011-10-01 369
2012-01-01 372
2012-04-01 364
2012-05-01 410
2012-06-01 420
2012-07-01 421
2012-08-01 416
2012-09-01 388
2012-09-16 395
2012-10-01 403
2012-11-01 424
2012-11-16 443
2012-12-01 453
2013-02-01 464
2013-03-01 478
2013-04-01 455
2013-05-01 502
2013-08-01 452
2013-10-01 490
2013-11-01 471
2013-12-01 455
2014-01-01 490
2014-02-01 493
2014-04-01 501
2014-05-01 567
2014-07-01 620
2014-08-01 642
2014-10-01 602
2014-11-01 615
2015-01-01 575
2015-02-01 565
2015-03-01 571
2015-04-01 518
2015-05-01 592
2015-05-16 577
2015-06-01 565
2015-06-16 535
2015-07-01 542
2015-07-16 565
2015-08-01 554
2015-08-16 582
2015-09-01 582
2015-09-16 587
2015-10-01 581
2015-10-16 581
2015-11-01 620
2015-11-16 645
2015-12-01 623
2015-12-16 604
2016-01-01 612
2016-01-16 627
2016-02-01 612
2016-02-16 674
2016-03-01 748
2016-03-16 748
2016-04-01 784
2016-04-16 851
2016-05-01 962
2016-05-16 995
2016-06-01 951
2016-06-16 918
2016-07-01 949
2016-07-16 953
2016-08-01 982
2016-08-16 1003
2016-09-01 972
2016-09-16 880
2016-10-01 780
2016-10-16 764
2016-11-01 764
2016-11-16 734
2016-12-01 749
2016-12-16 738
2017-01-01 741
2017-01-16 769
2017-02-01 796
2017-02-16 789
2017-03-01 705
2017-03-16 731
2017-04-01 771
2017-04-16 779
2017-05-01 782
2017-05-16 767
2017-06-01 771
2017-06-16 770
2017-07-01 748
2017-07-16 761
2017-08-01 849
2017-08-16 944
2017-09-01 935
2017-09-16 893
2017-10-01 875
2017-10-16 864
2017-11-01 850
2017-11-16 818
2017-12-01 817
2017-12-16 826
2018-01-01 828
2018-01-16 835
2018-02-01 766
2018-02-16 834
2018-03-01 775
2018-03-16 753
2018-04-01 878
2018-04-16 879
2018-05-01 1044
2018-05-16 1004
2018-06-01 821
2018-06-16 717
2018-07-01 707
2018-07-16 789
2018-08-01 672
2018-08-16 681
2018-09-01 680
2018-09-16 833
2018-10-01 838
2018-10-16 668
2018-11-01 680
2018-11-16 773
2018-12-01 736
2018-12-16 598
2019-01-01 785
2019-01-16 738
2019-02-01 738
2019-02-16 726
2019-03-01 549
2019-03-16 739
2019-04-01 878
2019-04-16 886
2019-05-01 864
2019-05-16 695
2019-06-01 725
2019-06-16 754
2019-07-01 856How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for vnexpress.net

Percentage of visits to vnexpress.net from a search engine
Search Traffic for vnexpress.net
Website Information
vnexpress.net title vnexpress - báo tiếng việt nhiều người xem nhất
vnexpress.net description thông tin nhanh & mới nhất được cập nhật hàng giờ. tin tức việt nam & thế giới về xã hội, kinh doanh, pháp luật, khoa học, công nghệ, sức khoẻ, đời sống, văn hóa, rao vặt, tâm sự...
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 111.65.248.132
Domain registration date: August 15, 2000, almost 19 years ago.
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 11.8 Thousand per day
Advertising revenue per month: $ 354 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 4.24 Million per year
Estimated worth of this website: $ 21.2 Million
Traffic Report
Estimated visits per day: 4.2 Million visits / day
Estimated visits per month: 126 Million visits / month
Estimated visits per year: 1.51 Billion visits / year
Estimated pageviews per day: 16.8 Million pageviews / day
Estimated pageviews per month: 505 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 6.06 Billion pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
đại hội đảng 12 1 80000 260000
phan cong trong bo chinh tri 1 44000 140000
tôi thích cà phê đen tuy đắng nhưng nguyên chất cũng như lời nói thật 3 11000 110000
thue xe tu lai o han quoc 3 15000 160000
dự án thủy điện đồng nai 6 và 6a chủ đầu tư 4 6500 93000
viet nam net vn 4 34000 480000
mua xe 4 cho cu vios doi 2008 4 17000 240000
kỹ thuật trồng mai 4 8800 130000
huong dan su dung he thong den xe carens 5 36000 650000
cu rua ho guom qua doi 5 150000 2800000
viec lam sua chua dien thoai di dong o ha noi 5 6100 110000
doanh nghiep fdi 5 130000 2400000
tâm lý nghỉ hưu 5 8900 160000
lam passport o dau tphcm 5 6300 110000
tu vung tieng han khi di lam toc 6 760 100000
dap an duoi hinh bat chu 6 850 110000
học phí đại học ngành quản trị khách sạn tại úc 6 720 97000
cu rua ho guom 6 3900 520000
công ty giải pháp nhân tài 7 2900 390000
rebel 150 tai ha noi 7 1200 170000
phải khởi tố để điều tra người làm oan ông nén 8 1100 150000
tin moi fx 8 1200 170000
xe con tay suzuki 2015 phun xang dien tu 8 1200 170000
top doanh nghiệp việt nam 8 770 100000
hinh hai huoc 9 1300 180000
chùa vĩnh nghiêm sài gòn 9 780 100000
truyen tranh 24h 10 710 95000
con dâu ngoại tình với bố chồng 10 1300 170000
kich no cua nuoc nao 10 2600 350000
hà nội bán xe suzuki viva thái 10 990 130000

About       Privacy Policy       Contact