ysu.am: Web Analysis and traffic history for 10 years

Latest statistics for ysu.am website: estimated summary traffic is 161 Thousand sessions per month (5.37 Thousand sessions per day, or 58.8 Million sessions per year). Ysu.am was launched at July 23, 1999; this domain is about 20 years old. The site links to network IP address 89.249.207.231. As of August 01, 2019, Alexa rank is 399596.


We estimate the users' engagement to ysu.am as follows: Session Duration - 03:41 minutes; 4.19 pageviews per Session, and Bounce Rate - 48.7%

63.5 percent of visits to this site come from a search engine, while 35.0% come directly and 1.4% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Armenia - 81.5%, Russian Federation - 4.2%, United States of America - 2.4%, Georgia - 1.4%, Belarus - 1.0%

Worth of ysu.am (based on advertising revenue only): $28.3 Thousand
Traffic history for ysu.am, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 132000
2017-09-01 121000
2017-09-16 116000
2017-10-01 127000
2017-10-16 133000
2017-11-01 137000
2017-11-16 140000
2017-12-01 149000
2017-12-16 152000
2018-01-01 146000
2018-01-16 142000
2018-02-01 135000
2018-02-16 137000
2018-03-01 145000
2018-03-16 151000
2018-04-01 161000
2018-04-16 171000
2018-05-01 163000
2018-05-16 164000
2018-06-01 169000
2018-06-16 171000
2018-07-01 158000
2018-07-16 152000
2018-08-01 131000
2018-08-16 118000
2018-09-01 115000
2018-09-16 117000
2018-10-01 149000
2018-10-16 164000
2018-11-01 163000
2018-11-16 166000
2018-12-01 159000
2018-12-16 156000
2019-01-01 149000
2019-01-16 151000
2019-02-01 152000
2019-02-16 154000
2019-03-01 168000
2019-03-16 174000
2019-04-01 180000
2019-04-16 183000
2019-05-01 185000
2019-05-16 187000
2019-06-01 191000
2019-06-16 190000
2019-07-01 186000
2019-07-16 193000
2019-08-01 161000
August 01, 2019
161 Thousand
Sessions per Month
399596
Alexa Rank

Users' engagement:

4.19
Pageviews per Session
03:41
Session Duration
48.7%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Armenia 81.5%
Russian Federation 4.2%
United States of America 2.4%
Georgia 1.4%
Belarus 1.0%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 63.5%
Direct 35.0%
Referrals 1.4%

Alexa Rank history for ysu.am, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 279099
2017-09-01 254385
2017-09-16 209024
2017-10-01 181991
2017-10-16 192439
2017-11-01 172266
2017-11-16 138007
2017-12-01 153372
2017-12-16 186142
2018-01-01 188702
2018-01-16 225151
2018-02-01 256746
2018-02-16 119594
2018-03-01 208978
2018-03-16 161308
2018-04-01 217228
2018-04-16 139405
2018-05-01 269690
2018-05-16 154854
2018-06-01 154110
2018-06-16 167272
2018-07-01 217233
2018-07-16 186808
2018-08-01 276141
2018-08-16 399224
2018-09-01 218919
2018-09-16 129019
2018-10-01 148959
2018-10-16 165564
2018-11-01 176113
2018-11-16 123047
2018-12-01 194039
2018-12-16 181822
2019-01-01 304984
2019-01-16 183277
2019-02-01 152964
2019-02-16 128545
2019-03-01 168524
2019-03-16 199552
2019-04-01 138508
2019-04-16 148421
2019-05-01 150271
2019-05-16 146930
2019-06-01 129824
2019-06-16 169001
2019-07-01 152461
2019-07-16 61741
2019-08-01 399596How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for ysu.am

Percentage of visits to ysu.am from a search engine
Search Traffic for ysu.am
Website Information
ysu.am title եպհ - yerevan state university
ysu.am description հասցե` հհ, ք. երևան, 0025, ալեք մանուկյան 1հեռախոս` (+37410) 555240, ֆաքս` (+37410) 554641էլ.փոստ` [email protected]
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 89.249.207.231
Domain registration date: July 23, 1999, about 20 years ago.
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 15 per day
Advertising revenue per month: $ 472 per month
Advertising revenue per year: $ 5.66 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 28.3 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 5.37 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 161 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 1.93 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 22.5 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 675 Thousand pageviews / month
Estimated pageviews per year: 8.1 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
ysu.am 1 0 0
eph.am 1 0 0
եպհ 1 0 0
java դասընթաց 2 37 270
լեռնային շրջանների հիմնախնդիրները 2 70 500
եպհ հանգստյան տուն ծաղկաձորում 2 1900 14000
մագիստրատուրա հոդվածներ օրինակ 3 0 0
�վ�second house 3 0 0
science and education center of the general prosecutors’ office 3 53 550
արտակարգ իրավիճակների նախարարության 4 35 510
dimord 2015 4 190 2700
էլ. փոստ 4 0 12
արտագնա աշխատանք խաբեություն 5 0 0
քաղաքացիական իրավունք 5 140 2500
telomere bleomycin cisplatin 5 150 2700
տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց մասնագիտական կրթություն ստանալու գործընթացը 6 7 960
լիբերալ ժողովրդավարական 6 4 620
մենեջեր 7 4 600
rosgosstrakh armenia hasce 7 1 190
հհ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք 8 19 2600
rostelekom armenia 8 0 0
егу 9 0 0
գագիկ ծառուկյան ֆինանսավորում 9 0 0
spyur 9 0 0
rostelekom գյումրի հասցե 10 310 42000
ուսման վարձի զեղչ 2016 10 0 0

About       Privacy Policy       Contact