ysu.am: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for ysu.am website: estimated summary traffic is 185 Thousand sessions per month (6.17 Thousand sessions per day, or 67.5 Million sessions per year). Ysu.am was launched at July 23, 1999; this domain is over 20 years old. The site links to network IP address 89.249.207.231. As of January 01, 2020, Alexa rank is 529150.


We estimate the users' engagement to ysu.am as follows: Session Duration - 03:49 minutes; 4.55 pageviews per Session, and Bounce Rate - 51.4%

69.3 percent of visits to this site come from a search engine, while 29.2% come directly and 1.5% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Armenia - 79.4%, Russian Federation - 6.1%, Ukraine - 1.7%, United States of America - 1.1%, Georgia - 0.8%

Worth of ysu.am (based on advertising revenue only): $35.3 Thousand
Traffic history for ysu.am, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 155000
2018-02-01 147000
2018-02-16 149000
2018-03-01 158000
2018-03-16 165000
2018-04-01 176000
2018-04-16 186000
2018-05-01 177000
2018-05-16 179000
2018-06-01 184000
2018-06-16 187000
2018-07-01 172000
2018-07-16 166000
2018-08-01 142000
2018-08-16 128000
2018-09-01 125000
2018-09-16 127000
2018-10-01 162000
2018-10-16 179000
2018-11-01 178000
2018-11-16 181000
2018-12-01 173000
2018-12-16 169000
2019-01-01 163000
2019-01-16 164000
2019-02-01 166000
2019-02-16 168000
2019-03-01 184000
2019-03-16 190000
2019-04-01 196000
2019-04-16 199000
2019-05-01 202000
2019-05-16 204000
2019-06-01 208000
2019-06-16 207000
2019-07-01 202000
2019-07-16 210000
2019-08-01 169000
2019-08-16 148000
2019-09-01 135000
2019-09-16 132000
2019-10-01 152000
2019-10-16 161000
2019-11-01 192000
2019-11-16 216000
2019-12-01 202000
2019-12-16 199000
2020-01-01 185000
January 01, 2020
185 Thousand
Sessions per Month
529150
Alexa Rank

Users' engagement:

4.55
Pageviews per Session
03:49
Session Duration
51.4%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Armenia 79.4%
Russian Federation 6.1%
Ukraine 1.7%
United States of America 1.1%
Georgia 0.8%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 69.3%
Direct 29.2%
Referrals 1.5%

Alexa Rank history for ysu.am, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 225151
2018-02-01 256746
2018-02-16 119594
2018-03-01 208978
2018-03-16 161308
2018-04-01 217228
2018-04-16 139405
2018-05-01 269690
2018-05-16 154854
2018-06-01 154110
2018-06-16 167272
2018-07-01 217233
2018-07-16 186808
2018-08-01 276141
2018-08-16 399224
2018-09-01 218919
2018-09-16 129019
2018-10-01 148959
2018-10-16 165564
2018-11-01 176113
2018-11-16 123047
2018-12-01 194039
2018-12-16 181822
2019-01-01 304984
2019-01-16 183277
2019-02-01 152964
2019-02-16 128545
2019-03-01 168524
2019-03-16 199552
2019-04-01 138508
2019-04-16 148421
2019-05-01 150271
2019-05-16 146930
2019-06-01 129824
2019-06-16 169001
2019-07-01 152461
2019-07-16 61741
2019-08-01 399596
2019-08-16 461553
2019-09-01 260110
2019-09-16 169877
2019-10-01 130324
2019-10-16 157948
2019-11-01 175687
2019-11-16 96791
2019-12-01 264645
2019-12-16 200023
2020-01-01 529150How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for ysu.am

Percentage of visits to ysu.am from a search engine
Search Traffic for ysu.am
Website Information
ysu.am title եպհ - yerevan state university
ysu.am description հասցե` հհ, ք. երևան, 0025, ալեք մանուկյան 1հեռախոս` (+37410) 555240, ֆաքս` (+37410) 554641էլ.փոստ` [email protected]
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 89.249.207.231
Domain registration date: July 23, 1999, over 20 years ago.
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 19 per day
Advertising revenue per month: $ 589 per month
Advertising revenue per year: $ 7.07 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 35.3 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 6.17 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 185 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 2.22 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 28.1 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 842 Thousand pageviews / month
Estimated pageviews per year: 10.1 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
ysu.am 1 0 0
eph.am 1 0 0
եպհ 1 0 0
java դասընթաց 2 37 270
լեռնային շրջանների հիմնախնդիրները 2 70 500
եպհ հանգստյան տուն ծաղկաձորում 2 1900 14000
մագիստրատուրա հոդվածներ օրինակ 3 0 0
�վ�second house 3 0 0
science and education center of the general prosecutors’ office 3 53 550
արտակարգ իրավիճակների նախարարության 4 35 510
dimord 2015 4 190 2700
էլ. փոստ 4 0 12
արտագնա աշխատանք խաբեություն 5 0 0
քաղաքացիական իրավունք 5 140 2500
telomere bleomycin cisplatin 5 150 2700
տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց մասնագիտական կրթություն ստանալու գործընթացը 6 7 960
լիբերալ ժողովրդավարական 6 4 620
մենեջեր 7 4 600
rosgosstrakh armenia hasce 7 1 190
հհ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք 8 19 2600
rostelekom armenia 8 0 0
егу 9 0 0
գագիկ ծառուկյան ֆինանսավորում 9 0 0
spyur 9 0 0
rostelekom գյումրի հասցե 10 310 42000
ուսման վարձի զեղչ 2016 10 0 0

About       Privacy Policy       Contact