baoviet.com.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

Latest statistics for baoviet.com.vn website: estimated summary traffic is 141 Thousand sessions per month (4.7 Thousand sessions per day, or 51.5 Million sessions per year). The site links to network IP address 101.99.21.15. As of August 01, 2019, Alexa rank is 364351.


We estimate the users' engagement to baoviet.com.vn as follows: Session Duration - 03:06 minutes; 4.1 pageviews per Session, and Bounce Rate - 49.49%

44.7 percent of visits to this site come from a search engine, while 53.4% come directly and 1.9% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 98.6%, Spain - 0.7%

Worth of baoviet.com.vn (based on advertising revenue only): $24.2 Thousand
Traffic history for baoviet.com.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 111000
2017-09-01 101000
2017-09-16 95600
2017-10-01 90100
2017-10-16 87400
2017-11-01 85900
2017-11-16 85300
2017-12-01 88800
2017-12-16 90200
2018-01-01 87500
2018-01-16 86100
2018-02-01 100000
2018-02-16 111000
2018-03-01 97200
2018-03-16 87300
2018-04-01 98200
2018-04-16 104000
2018-05-01 125000
2018-05-16 149000
2018-06-01 148000
2018-06-16 150000
2018-07-01 156000
2018-07-16 161000
2018-08-01 162000
2018-08-16 162000
2018-09-01 152000
2018-09-16 153000
2018-10-01 150000
2018-10-16 143000
2018-11-01 129000
2018-11-16 122000
2018-12-01 119000
2018-12-16 120000
2019-01-01 113000
2019-01-16 111000
2019-02-01 98500
2019-02-16 94900
2019-03-01 82900
2019-03-16 75600
2019-04-01 81000
2019-04-16 83700
2019-05-01 78500
2019-05-16 78200
2019-06-01 93400
2019-06-16 102000
2019-07-01 124000
2019-07-16 146000
2019-08-01 141000
August 01, 2019
141 Thousand
Sessions per Month
364351
Alexa Rank

Users' engagement:

4.1
Pageviews per Session
03:06
Session Duration
49.49%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 98.6%
Spain 0.7%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 44.7%
Direct 53.4%
Referrals 1.9%

Alexa Rank history for baoviet.com.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 551368
2017-09-01 626235
2017-09-16 708671
2017-10-01 652757
2017-10-16 635072
2017-11-01 605319
2017-11-16 587972
2017-12-01 625529
2017-12-16 655210
2018-01-01 643791
2018-01-16 650112
2018-02-01 0
2018-02-16 556742
2018-03-01 415464
2018-03-16 813621
2018-04-01 0
2018-04-16 0
2018-05-01 0
2018-05-16 246213
2018-06-01 294000
2018-06-16 224190
2018-07-01 510643
2018-07-16 406520
2018-08-01 337447
2018-08-16 352899
2018-09-01 528706
2018-09-16 244235
2018-10-01 311238
2018-10-16 611532
2018-11-01 530151
2018-11-16 529188
2018-12-01 578313
2018-12-16 336533
2019-01-01 587154
2019-01-16 492798
2019-02-01 0
2019-02-16 612560
2019-03-01 724792
2019-03-16 0
2019-04-01 0
2019-04-16 0
2019-05-01 0
2019-05-16 595254
2019-06-01 664146
2019-06-16 570503
2019-07-01 991188
2019-07-16 300293
2019-08-01 364351How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for baoviet.com.vn

Percentage of visits to baoviet.com.vn from a search engine
Search Traffic for baoviet.com.vn
Website Information
baoviet.com.vn title bảo việt: tập đoàn tài chính – bảo hiểm hàng đầu việt nam
baoviet.com.vn description bảo việt là tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu việt nam. bảo việt cũng là doanh nghiệp duy nhất tại việt nam kinh doanh cả 2 dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ cũng như tái bảo hiểm, đầu tư tài chính, quản lý quỹ, chứng khoán, ngân hàng, dịch vụ bất động sản.
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 101.99.21.15
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 13 per day
Advertising revenue per month: $ 404 per month
Advertising revenue per year: $ 4.85 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 24.2 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 4.7 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 141 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 1.69 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 19.3 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 578 Thousand pageviews / month
Estimated pageviews per year: 6.94 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
bảo hiểm xe máy có quyền lợi gì 1 720 2300
bảo hiểm bảo việt 1 0 0
so luong cong ty niem yet nam 2005 1 210 680
bảo việt 1 0 0
bao hiem bao viet 1 0 0
lịch sử thị trường nhân sự việt nam 3 0 0
baoviet in po 4 62 900
ngân hàng bảo việt tuyển dụng 5 39 730
chứng khoán bảo việt 6 0 0
bao tam nhin 6 0 0
công ty chứng khoán bảo việt 6 0 0
chung khoan bao viet 7 0 0
bảo vệ bảo việt gò vấp 7 2 330
tạp chí tài chính 8 0 0
baoviet security 8 7 1000
yêu cầu tuyển dụng của vị trí quản lý ở các công ty môi trường 8 3 520
cong ty chung khoan bao viet 8 0 0
bao viet nhan tho - minh hoa quyen loi bao hiem 9 1700 220000
bài tâp tính giá trị bảo hiểm, tiền bảo hiểm 9 3 440
nguyễn thanh sơn - giám đốc t&a ogilvy việt nam 10 3 510
vietdongtam.c0m 10 5 750

About       Privacy Policy       Contact