baoviet.com.vn: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for baoviet.com.vn website: estimated summary traffic is 84.4 Thousand sessions per month (2.81 Thousand sessions per day, or 30.8 Million sessions per year). The site links to network IP address 101.99.21.15. As of November 01, 2019, Alexa rank is 543140.


We estimate the users' engagement to baoviet.com.vn as follows: Session Duration - 03:40 minutes; 4.85 pageviews per Session, and Bounce Rate - 48.86%

38.9 percent of visits to this site come from a search engine, while 59.2% come directly and 1.9% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 97.4%, United States of America - 1.1%

Worth of baoviet.com.vn (based on advertising revenue only): $17.2 Thousand
Traffic history for baoviet.com.vn, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16 55500
2017-12-01 57700
2017-12-16 58700
2018-01-01 56900
2018-01-16 56000
2018-02-01 65000
2018-02-16 72100
2018-03-01 63200
2018-03-16 56800
2018-04-01 63800
2018-04-16 67400
2018-05-01 81400
2018-05-16 96700
2018-06-01 96100
2018-06-16 97300
2018-07-01 101000
2018-07-16 105000
2018-08-01 105000
2018-08-16 105000
2018-09-01 98700
2018-09-16 99700
2018-10-01 97500
2018-10-16 92900
2018-11-01 83800
2018-11-16 79300
2018-12-01 77100
2018-12-16 78300
2019-01-01 73600
2019-01-16 72000
2019-02-01 64100
2019-02-16 61700
2019-03-01 53900
2019-03-16 49200
2019-04-01 52700
2019-04-16 54400
2019-05-01 51100
2019-05-16 50900
2019-06-01 60700
2019-06-16 66300
2019-07-01 80900
2019-07-16 95100
2019-08-01 115000
2019-08-16 126000
2019-09-01 97100
2019-09-16 89600
2019-10-01 82700
2019-10-16 79200
2019-11-01 84400
November 01, 2019
84.4 Thousand
Sessions per Month
543140
Alexa Rank

Users' engagement:

4.85
Pageviews per Session
03:40
Session Duration
48.86%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 97.4%
United States of America 1.1%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 38.9%
Direct 59.2%
Referrals 1.9%

Alexa Rank history for baoviet.com.vn, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16 587972
2017-12-01 625529
2017-12-16 655210
2018-01-01 643791
2018-01-16 650112
2018-02-01 0
2018-02-16 556742
2018-03-01 415464
2018-03-16 813621
2018-04-01 0
2018-04-16 0
2018-05-01 0
2018-05-16 246213
2018-06-01 294000
2018-06-16 224190
2018-07-01 510643
2018-07-16 406520
2018-08-01 337447
2018-08-16 352899
2018-09-01 528706
2018-09-16 244235
2018-10-01 311238
2018-10-16 611532
2018-11-01 530151
2018-11-16 529188
2018-12-01 578313
2018-12-16 336533
2019-01-01 587154
2019-01-16 492798
2019-02-01 0
2019-02-16 612560
2019-03-01 724792
2019-03-16 0
2019-04-01 0
2019-04-16 0
2019-05-01 0
2019-05-16 595254
2019-06-01 664146
2019-06-16 570503
2019-07-01 991188
2019-07-16 300293
2019-08-01 364351
2019-08-16 335719
2019-09-01 0
2019-09-16 211497
2019-10-01 0
2019-10-16 0
2019-11-01 543140How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for baoviet.com.vn

Percentage of visits to baoviet.com.vn from a search engine
Search Traffic for baoviet.com.vn
Website Information
baoviet.com.vn title bảo việt: tập đoàn tài chính – bảo hiểm hàng đầu việt nam
baoviet.com.vn description bảo việt là tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu việt nam. bảo việt cũng là doanh nghiệp duy nhất tại việt nam kinh doanh cả 2 dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ cũng như tái bảo hiểm, đầu tư tài chính, quản lý quỹ, chứng khoán, ngân hàng, dịch vụ bất động sản.
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 101.99.21.15
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 9 per day
Advertising revenue per month: $ 286 per month
Advertising revenue per year: $ 3.43 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 17.2 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 2.81 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 84.4 Thousand visits / month
Estimated visits per year: 1.01 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 13.6 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 409 Thousand pageviews / month
Estimated pageviews per year: 4.91 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
bảo hiểm xe máy có quyền lợi gì 1 720 2300
bảo hiểm bảo việt 1 0 0
so luong cong ty niem yet nam 2005 1 210 680
bảo việt 1 0 0
bao hiem bao viet 1 0 0
lịch sử thị trường nhân sự việt nam 3 0 0
baoviet in po 4 62 900
ngân hàng bảo việt tuyển dụng 5 39 730
chứng khoán bảo việt 6 0 0
bao tam nhin 6 0 0
công ty chứng khoán bảo việt 6 0 0
chung khoan bao viet 7 0 0
bảo vệ bảo việt gò vấp 7 2 330
tạp chí tài chính 8 0 0
baoviet security 8 7 1000
yêu cầu tuyển dụng của vị trí quản lý ở các công ty môi trường 8 3 520
cong ty chung khoan bao viet 8 0 0
bao viet nhan tho - minh hoa quyen loi bao hiem 9 1700 220000
bài tâp tính giá trị bảo hiểm, tiền bảo hiểm 9 3 440
nguyễn thanh sơn - giám đốc t&a ogilvy việt nam 10 3 510
vietdongtam.c0m 10 5 750

About       Privacy Policy       Contact