plo.vn: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for plo.vn website: estimated summary traffic is 4.43 Million sessions per month (148 Thousand sessions per day, or 1.62 Billion sessions per year). The site links to network IP address 118.102.1.100. As of January 01, 2020, Alexa rank is 13116.


We estimate the users' engagement to plo.vn as follows: Session Duration - 01:23 minutes; 1.76 pageviews per Session, and Bounce Rate - 66.38%

25.3 percent of visits to this site come from a search engine, while 39.0% come directly and 35.7% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 94.7%, United States of America - 2.4%, France - 1.5%

Worth of plo.vn (based on advertising revenue only): $327 Thousand
Traffic history for plo.vn, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 3250000
2018-02-01 3370000
2018-02-16 3360000
2018-03-01 3090000
2018-03-16 3050000
2018-04-01 3320000
2018-04-16 3380000
2018-05-01 3490000
2018-05-16 3510000
2018-06-01 3320000
2018-06-16 3320000
2018-07-01 3420000
2018-07-16 3420000
2018-08-01 3860000
2018-08-16 4010000
2018-09-01 3680000
2018-09-16 3560000
2018-10-01 3300000
2018-10-16 3230000
2018-11-01 3290000
2018-11-16 3330000
2018-12-01 3360000
2018-12-16 3330000
2019-01-01 3420000
2019-01-16 3490000
2019-02-01 3450000
2019-02-16 3470000
2019-03-01 3120000
2019-03-16 2960000
2019-04-01 3680000
2019-04-16 4010000
2019-05-01 4900000
2019-05-16 5350000
2019-06-01 5500000
2019-06-16 5600000
2019-07-01 5660000
2019-07-16 5670000
2019-08-01 5800000
2019-08-16 5980000
2019-09-01 5800000
2019-09-16 5480000
2019-10-01 5230000
2019-10-16 5170000
2019-11-01 4690000
2019-11-16 4470000
2019-12-01 4050000
2019-12-16 4140000
2020-01-01 4430000
January 01, 2020
4.43 Million
Sessions per Month
13116
Alexa Rank

Users' engagement:

1.76
Pageviews per Session
01:23
Session Duration
66.38%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 94.7%
United States of America 2.4%
France 1.5%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 25.3%
Direct 39.0%
Referrals 35.7%

Alexa Rank history for plo.vn, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 28181
2018-02-01 25426
2018-02-16 35327
2018-03-01 30370
2018-03-16 17131
2018-04-01 32330
2018-04-16 44343
2018-05-01 24234
2018-05-16 27797
2018-06-01 30754
2018-06-16 18091
2018-07-01 26815
2018-07-16 32890
2018-08-01 16717
2018-08-16 22106
2018-09-01 28312
2018-09-16 21759
2018-10-01 34535
2018-10-16 25147
2018-11-01 24277
2018-11-16 23489
2018-12-01 19851
2018-12-16 23937
2019-01-01 17819
2019-01-16 16410
2019-02-01 30087
2019-02-16 25120
2019-03-01 20305
2019-03-16 18114
2019-04-01 20601
2019-04-16 23685
2019-05-01 20057
2019-05-16 20224
2019-06-01 16944
2019-06-16 15930
2019-07-01 14727
2019-07-16 15536
2019-08-01 13605
2019-08-16 9520
2019-09-01 9870
2019-09-16 20913
2019-10-01 20839
2019-10-16 16514
2019-11-01 12334
2019-11-16 11348
2019-12-01 56493
2019-12-16 14935
2020-01-01 13116How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for plo.vn

Percentage of visits to plo.vn from a search engine
Search Traffic for plo.vn
Website Information
plo.vn title báo pháp luật tp. hồ chí minh | plo.vn
plo.vn description trang báo điện tử báo pháp luật tp. hồ chí minh. chuyên cung cấp các thông tin nóng nhất, mới nhất về các vấn đề thời sự - xã hội pháp luật, các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ở việt nam.
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 118.102.1.100
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 181 per day
Advertising revenue per month: $ 5.46 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 65.5 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 327 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 148 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 4.43 Million visits / month
Estimated visits per year: 53.2 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 260 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 7.8 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 93.6 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
bùi thị tiên, ngụ xã đạo thạnh, tp mỹ tho 1 670 2200
vợ chồng em rất thích public nơi đông người, chụp thể loại này kích thích lắm các bác ạ 2 640 4500
phải khởi tố để điều tra người làm oan ông nén 2 21000 150000
an ninh traật tự 4 570 8200
trà bảo tú lệ bioslim 4 4000 57000
xe cát 2 khối rưỡi 5 160 2900
loi ich cua dau lac 5 83 1500
sang tiem tap hoa 6 87 12000
dat nen vung tau 7 230 31000
tim 1 nam o ghep khu quan 12 nguyen van qua 2016 7 20 2700
can ho kien thanh 7 23 3200
hành vi không đủ các yếu tố cấu thành có xem là hành vi vi phạm pháp luật không 7 22 3000
giấy phôi bằng 8 10 1400
cầu thủ huyền thoại 8 650 87000
cửa vòm kiểu pháp 8 320 43000
xisat gia bao nhieu 8 12 1700
chuối ngào lăn mè rang 8 11 1500
ăn uống khi tập gym 9 21 2900
pháp y: cách tính tỷ lệ thương tật khi gãy xương 9 23 3100
phân tích tác phẩm chơi ô ăn quan 9 12 1700
nguyễn hải dương facebook 9 31 4300
những điều luật về đánh bài 9 30 4100
buông bỏ để hạnh phúc 9 11 1500
1 quả trứng chứa bao nhiêu protein 10 20 2800
baoovus 10 11 1500
maã vùng mỹ 10 17 2300
cách ăn mừng năm mới của người ấn độ 10 21 2900
nguyên tắc bổ nhiệm thẩm phán tại pháp 10 13 1800
giỏ quà tết gồm những gì 10 12 1700
cúng tất niên vào lúc nào 10 10 1400

About       Privacy Policy       Contact