plo.vn: Web Analysis and traffic history for 10 years

Latest statistics for plo.vn website: estimated summary traffic is 6.08 Million sessions per month (203 Thousand sessions per day, or 2.22 Billion sessions per year). The site links to network IP address 118.102.1.100. As of August 01, 2019, Alexa rank is 13605.


We estimate the users' engagement to plo.vn as follows: Session Duration - 01:31 minutes; 1.95 pageviews per Session, and Bounce Rate - 67.2%

34.0 percent of visits to this site come from a search engine, while 24.4% come directly and 41.6% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 95.5%, United States of America - 2.4%

Worth of plo.vn (based on advertising revenue only): $498 Thousand
Traffic history for plo.vn, last 10 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 3330000
2017-09-01 3290000
2017-09-16 3290000
2017-10-01 3330000
2017-10-16 3330000
2017-11-01 3360000
2017-11-16 3370000
2017-12-01 3220000
2017-12-16 3160000
2018-01-01 3430000
2018-01-16 3570000
2018-02-01 3700000
2018-02-16 3700000
2018-03-01 3400000
2018-03-16 3350000
2018-04-01 3650000
2018-04-16 3720000
2018-05-01 3830000
2018-05-16 3860000
2018-06-01 3650000
2018-06-16 3650000
2018-07-01 3760000
2018-07-16 3760000
2018-08-01 4250000
2018-08-16 4410000
2018-09-01 4040000
2018-09-16 3910000
2018-10-01 3630000
2018-10-16 3550000
2018-11-01 3620000
2018-11-16 3660000
2018-12-01 3690000
2018-12-16 3670000
2019-01-01 3770000
2019-01-16 3830000
2019-02-01 3800000
2019-02-16 3820000
2019-03-01 3430000
2019-03-16 3260000
2019-04-01 4050000
2019-04-16 4410000
2019-05-01 5390000
2019-05-16 5880000
2019-06-01 6050000
2019-06-16 6160000
2019-07-01 6220000
2019-07-16 6240000
2019-08-01 6080000
August 01, 2019
6.08 Million
Sessions per Month
13605
Alexa Rank

Users' engagement:

1.95
Pageviews per Session
01:31
Session Duration
67.2%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 95.5%
United States of America 2.4%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 34.0%
Direct 24.4%
Referrals 41.6%

Alexa Rank history for plo.vn, last 10 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16 31296
2017-09-01 31151
2017-09-16 29554
2017-10-01 30890
2017-10-16 33291
2017-11-01 33672
2017-11-16 34025
2017-12-01 33328
2017-12-16 30532
2018-01-01 28519
2018-01-16 28181
2018-02-01 25426
2018-02-16 35327
2018-03-01 30370
2018-03-16 17131
2018-04-01 32330
2018-04-16 44343
2018-05-01 24234
2018-05-16 27797
2018-06-01 30754
2018-06-16 18091
2018-07-01 26815
2018-07-16 32890
2018-08-01 16717
2018-08-16 22106
2018-09-01 28312
2018-09-16 21759
2018-10-01 34535
2018-10-16 25147
2018-11-01 24277
2018-11-16 23489
2018-12-01 19851
2018-12-16 23937
2019-01-01 17819
2019-01-16 16410
2019-02-01 30087
2019-02-16 25120
2019-03-01 20305
2019-03-16 18114
2019-04-01 20601
2019-04-16 23685
2019-05-01 20057
2019-05-16 20224
2019-06-01 16944
2019-06-16 15930
2019-07-01 14727
2019-07-16 15536
2019-08-01 13605How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for plo.vn

Percentage of visits to plo.vn from a search engine
Search Traffic for plo.vn
Website Information
plo.vn title báo pháp luật tp. hồ chí minh | plo.vn
plo.vn description trang báo điện tử báo pháp luật tp. hồ chí minh. chuyên cung cấp các thông tin nóng nhất, mới nhất về các vấn đề thời sự - xã hội pháp luật, các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ở việt nam.
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 118.102.1.100
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 276 per day
Advertising revenue per month: $ 8.3 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 99.6 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 498 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 203 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 6.08 Million visits / month
Estimated visits per year: 73 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 395 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 11.9 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 142 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
bùi thị tiên, ngụ xã đạo thạnh, tp mỹ tho 1 670 2200
vợ chồng em rất thích public nơi đông người, chụp thể loại này kích thích lắm các bác ạ 2 640 4500
phải khởi tố để điều tra người làm oan ông nén 2 21000 150000
an ninh traật tự 4 570 8200
trà bảo tú lệ bioslim 4 4000 57000
xe cát 2 khối rưỡi 5 160 2900
loi ich cua dau lac 5 83 1500
sang tiem tap hoa 6 87 12000
dat nen vung tau 7 230 31000
tim 1 nam o ghep khu quan 12 nguyen van qua 2016 7 20 2700
can ho kien thanh 7 23 3200
hành vi không đủ các yếu tố cấu thành có xem là hành vi vi phạm pháp luật không 7 22 3000
giấy phôi bằng 8 10 1400
cầu thủ huyền thoại 8 650 87000
cửa vòm kiểu pháp 8 320 43000
xisat gia bao nhieu 8 12 1700
chuối ngào lăn mè rang 8 11 1500
ăn uống khi tập gym 9 21 2900
pháp y: cách tính tỷ lệ thương tật khi gãy xương 9 23 3100
phân tích tác phẩm chơi ô ăn quan 9 12 1700
nguyễn hải dương facebook 9 31 4300
những điều luật về đánh bài 9 30 4100
buông bỏ để hạnh phúc 9 11 1500
1 quả trứng chứa bao nhiêu protein 10 20 2800
baoovus 10 11 1500
maã vùng mỹ 10 17 2300
cách ăn mừng năm mới của người ấn độ 10 21 2900
nguyên tắc bổ nhiệm thẩm phán tại pháp 10 13 1800
giỏ quà tết gồm những gì 10 12 1700
cúng tất niên vào lúc nào 10 10 1400

About       Privacy Policy       Contact