thethaovanhoa.vn: Web Analysis and traffic history for 11 years

Latest statistics for thethaovanhoa.vn website: estimated summary traffic is 10.2 Million sessions per month (340 Thousand sessions per day, or 3.72 Billion sessions per year). The site links to network IP address 202.6.96.76. As of January 01, 2020, Alexa rank is 25333.


We estimate the users' engagement to thethaovanhoa.vn as follows: Session Duration - 01:25 minutes; 1.82 pageviews per Session, and Bounce Rate - 64.38%

60.2 percent of visits to this site come from a search engine, while 39.0% come directly and 0.8% via a hyperlink somewhere on the internet.

Most sessions are initiated from Viet Nam - 96.6%, United States of America - 1.5%

Worth of thethaovanhoa.vn (based on advertising revenue only): $780 Thousand
Traffic history for thethaovanhoa.vn, last 11 years
Date   Online (desktop+mobile) sessions per month    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 4820000
2018-02-01 5970000
2018-02-16 6410000
2018-03-01 5630000
2018-03-16 5280000
2018-04-01 4610000
2018-04-16 4280000
2018-05-01 4120000
2018-05-16 4110000
2018-06-01 4300000
2018-06-16 4530000
2018-07-01 8270000
2018-07-16 9920000
2018-08-01 9950000
2018-08-16 10300000
2018-09-01 14700000
2018-09-16 16700000
2018-10-01 12400000
2018-10-16 10200000
2018-11-01 7930000
2018-11-16 6820000
2018-12-01 8380000
2018-12-16 10800000
2019-01-01 11200000
2019-01-16 11100000
2019-02-01 11000000
2019-02-16 10900000
2019-03-01 7950000
2019-03-16 6460000
2019-04-01 5690000
2019-04-16 5360000
2019-05-01 4310000
2019-05-16 3790000
2019-06-01 3760000
2019-06-16 3940000
2019-07-01 6360000
2019-07-16 7840000
2019-08-01 6920000
2019-08-16 6400000
2019-09-01 7100000
2019-09-16 7390000
2019-10-01 7100000
2019-10-16 8140000
2019-11-01 7710000
2019-11-16 7860000
2019-12-01 8420000
2019-12-16 8660000
2020-01-01 10200000
January 01, 2020
10.2 Million
Sessions per Month
25333
Alexa Rank

Users' engagement:

1.82
Pageviews per Session
01:25
Session Duration
64.38%
Bounce Rate


Country Percentage of visits to this site
Viet Nam 96.6%
United States of America 1.5%
Traffic sources Percentage of visits to this site
Search 60.2%
Direct 39.0%
Referrals 0.8%

Alexa Rank history for thethaovanhoa.vn, last 11 years
Date   Alexa Rank    
2009-03-01
2009-07-01
2010-04-01
2010-07-01
2010-08-01
2010-10-01
2011-02-01
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
2011-09-01
2011-10-01
2012-01-01
2012-04-01
2012-05-01
2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-09-16
2012-10-01
2012-11-01
2012-11-16
2012-12-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-08-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-10-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-05-16
2015-06-01
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-16
2015-08-01
2015-08-16
2015-09-01
2015-09-16
2015-10-01
2015-10-16
2015-11-01
2015-11-16
2015-12-01
2015-12-16
2016-01-01
2016-01-16
2016-02-01
2016-02-16
2016-03-01
2016-03-16
2016-04-01
2016-04-16
2016-05-01
2016-05-16
2016-06-01
2016-06-16
2016-07-01
2016-07-16
2016-08-01
2016-08-16
2016-09-01
2016-09-16
2016-10-01
2016-10-16
2016-11-01
2016-11-16
2016-12-01
2016-12-16
2017-01-01
2017-01-16
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-01
2017-03-16
2017-04-01
2017-04-16
2017-05-01
2017-05-16
2017-06-01
2017-06-16
2017-07-01
2017-07-16
2017-08-01
2017-08-16
2017-09-01
2017-09-16
2017-10-01
2017-10-16
2017-11-01
2017-11-16
2017-12-01
2017-12-16
2018-01-01
2018-01-16 35028
2018-02-01 30638
2018-02-16 43413
2018-03-01 41068
2018-03-16 34302
2018-04-01 47097
2018-04-16 45008
2018-05-01 56609
2018-05-16 40081
2018-06-01 28901
2018-06-16 17648
2018-07-01 9799
2018-07-16 13487
2018-08-01 22712
2018-08-16 13246
2018-09-01 16561
2018-09-16 19537
2018-10-01 34711
2018-10-16 38236
2018-11-01 32990
2018-11-16 30362
2018-12-01 36037
2018-12-16 3111
2019-01-01 14001
2019-01-16 24420
2019-02-01 46580
2019-02-16 45398
2019-03-01 39051
2019-03-16 39902
2019-04-01 42179
2019-04-16 33596
2019-05-01 43953
2019-05-16 40673
2019-06-01 39654
2019-06-16 16689
2019-07-01 32644
2019-07-16 19655
2019-08-01 33655
2019-08-16 39544
2019-09-01 36567
2019-09-16 41594
2019-10-01 93437
2019-10-16 6807
2019-11-01 43317
2019-11-16 18514
2019-12-01 19753
2019-12-16 21506
2020-01-01 25333How is this site ranked relative to other sites? (3 months only)
Alexa Traffic Ranks for thethaovanhoa.vn

Percentage of visits to thethaovanhoa.vn from a search engine
Search Traffic for thethaovanhoa.vn
Website Information
thethaovanhoa.vn title thể thao & văn hóa - tin tức, bình luận thể thao, giải trí online | ttvh online
thethaovanhoa.vn description tin thể thao 24h,tin tức bóng đá sống động hàng ngày, thông tin văn hóa, giải trí, chuyện của sao trong nước và quốc tế được cập nhật nhanh & mới nhất
SEO Information Google Links Bing Links Yahoo Links  
Website History WayBackMachine
Server IP address: 202.6.96.76
Estimated Valuation
Advertising revenue per day: $ 433 per day
Advertising revenue per month: $ 13 Thousand per month
Advertising revenue per year: $ 156 Thousand per year
Estimated worth of this website: $ 780 Thousand
Traffic Report
Estimated visits per day: 340 Thousand visits / day
Estimated visits per month: 10.2 Million visits / month
Estimated visits per year: 122 Million visits / year
Estimated pageviews per day: 619 Thousand pageviews / day
Estimated pageviews per month: 18.6 Million pageviews / month
Estimated pageviews per year: 223 Million pageviews / year
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.
Keyword   Position     Traffic to the site     Number of searches    
giai bong da flc cup 2015 1 22000 69000
vntennis cần bán 2 280 2000
ghep anh khoa than online 2 290 2000
diễn đàn thể thao 3 8800 89000
cách đọc kết quả tuổi vàng 4 90 1300
đoạn trường dịch kiều sang tiếng nga 4 170 2400
tiểu thuyết thành kỳ ý 4 2700 38000
ngaytho miền trung 4 750 11000
con cáo và đàn gà tây 5 160 3000
mũ ac milan 5 110 2000
trương gia giai 5 110 1900
chạm tự ái là gì 5 220 3900
nhung clip hai 6 230 31000
trang co dat viet vong 1/2 6 16 2200
maã vùng mỹ 7 17 2300
qua sinh nhat cho be trai 8 tuoi 7 9 1300
cung giao thua 2016 7 76 10000
doc truyen xmen apocalypse 7 10 1400
ihome xa lo ha noi 8 1200 170000
live show tuong nguyen tuong khue nho 8 330 44000
đồng hồ đếm giờ online 9 35 4800
gia tu dem mua tran thien vu 9 16 2300
khởi nghĩa hai bà trưng 10 22 3000
giao xu hai hung c1 10 14 1900
so lo bo li ro 10 13 1800
dư bao thơi tiêt biên 10 ngay tơi 10 46 6300
thuyết minh về chùa 1 cột 10 9 1300
chuyen nhuong cau thu moi nhat 10 590 79000
the thao 24h 10 720 97000
tao quan 2016 full ban dep 10 18 2500

About       Privacy Policy       Contact